Nobelhuset AB agerar okunnigt och olämpligt mitt under pågående rättsprocess

Riksantikvarieämbetet,  experter och erfaren expertis i de stora föreningar som bevakar natur- och kulturmiljöfrågor beskrivs av Ylva Lagesson , VD för  Nobelhuset, som ”privatpersoner” som är emot projektet. Detta märkliga förminskande av kritiker levererades samtidigt som att hon påstod att man inte vill förstöra höga kulturhistoriska världen. Kristina Berglund, vice ordförande för Svenska byggnadsvårdsföreningen ger svar på tal:

Med mindre än två veckor till aviserat datum för dom i Nobel Centerärendet i mark- och miljödomstolen presenterar Nobelhuset AB i en intervju publicerad i DN Stockholm 2018-05-09 ”de första skisserna på husets innandöme”, en interiörbild av det planerade auditoriet. VD Ylva Lageson försöker att reducera den kraftiga kritiken mot Nobel Center till att ”det handlar om nyanser” och tycks mena att det bara är en tidsfråga innan projektet kan genomföras.

 

Från Hovslagargatan. Illustration: David Chipperfield Architects

De överklagande beskrivs som privatpersoner och föreningar ”som inte vill ha huset på Blasieholmen”. Dessa privatpersoner och föreningar representerar i själva verket en samstämd expertis – allt från Sveriges högsta myndighet för kulturarvsfrågor Riksantikvarieämbetet,  experter på regionala och lokala förvaltningar och erfaren expertis i de stora föreningar som bevakar natur- och kulturmiljöfrågor till en sällan skådad folklig opinion mot placeringen av Nobel Center på Blasieholmen. Lagesons påstående kan inte beskrivas som annat än tondövt.

Illustration: www.tmrw.se/Nobelhuset AB Arkitektur: David Chipperfield Architects

 

Lageson säger vidare att hon ”hoppas att kritikerna ska förstå att Nobel Center inte vill förstöra en plats som har höga kulturhistoriska värden”. Uttalandet visar stor brist på kunskap i kulturmiljöfrågor. Hur skulle en storskalig lådliknande byggnad mitt i riksintresset, och som utraderar en unik och välbevarad hamnmiljö från 1800-talet, kunna undvika att förstöra platsens kulturhistoriska värden? Hur kan denna arkitektoniskt avvikande volym som skymmer stenstaden, bryter sönder vattenfronten, försvagar Nationalmuseums roll som solitär i stadsbilden och skymmer viktiga vyer i det stockholmska ölandskapet anses bli ett positivt tillskott i Stockholms bebyggelsemiljö?

Bredvid Nationalmuseum. Illustration: David Chipperfield Architects

Nobelhuset AB hedrar inte Nobels minne genom att agera på detta sätt mitt under pågående rättsprocess.  Svenska byggnadsvårdsföreningen är en av de föreningar som överklagar Stadens beslut att anta förslaget till detaljplan för Nobel Center. Föreningen verkar för att värna bebyggelsearvet och motverka hoten mot kulturmiljön, bland annat genom att bevaka riksintresset för Stockholms innerstad i den pågående domstolsprövningen.

Kristina Berglund

Vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Mera om Nobel Center här


Svenska Byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening med ca 6000 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och utnyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida stadsplanering.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras inte.

 

 

 

 

1 kommentar