Det är handeln som är grunden för våra städer.

Handelsområden byggs oförtrutet vidare. Var tog debatten om långsiktigt hållbar samhällsutveckling vägen? En utveckling som ska gå mot blandstad där samhällsfunktioner, arbetsplatser och handel integreras med bostäder och där det offentliga rummet utgör den starkaste attraktionen.

Det är handeln som genom historien har varit grunden för våra städer. Ett sätt att skapa goda förutsättningar för attraktiv blandstad torde således vara att anlägga bostäder vid våra befintliga handelsområden.  Positiva synergier mellan handelsområde och bostadskvarter skulle uppstå på flera olika sätt.

Blandstad är ett väl beprövat och lyckat koncept. Foto: Stockholmskyline

Handelsområdet skulle bli mer intressant att besöka eftersom det kompletterat med den nya bostadsmiljön skulle bli en komplex stadsmiljö med ett rikt utbud av vackra miljöer, restauranger, mysiga caféer och småbutiker. En annan viktig positiv spin-off effekt skulle bli att boende i området skulle kunna gå eller cykla till handelskvarteren samt att kollektivtrafiken skulle byggas ut till området och samutnyttjas av kunder/besökare – boende. En medveten transportplanering är en av grunderna till en uthållig samhällsstruktur.

Blandstad skulle vara möjligt att bygga i gränssnittet mellan befintligt handelsområde och nya bostadskvarter eftersom småbutiker och restauranger i de nya bostadshusen framförallt skulle få sitt kundunderlag från handelsområdet.

En stadsgata med blandade funktioner kan alltså byggas i anslutning till det befintliga handelsområdet eftersom kundunderlaget finns. Utan kunder ingen blandstad.

Foto: Holger Ellgard

Kungens Kurva eller snart varsomhelst? Foto: Holger Ellgard

Vi kommer att se en ökad efterfrågan på bostäder i kvalificerad stadsmiljö. Detta är ett sätt att möta den efterfrågan. Det ställer naturligtvis krav på att miljön som byggs är högklassig och attraktiv.

Det finns förorter som innehåller handel. Men där saknas det stadsmässiga offentliga rummet. Ingen stad utan ett stadsmässigt offentligt rum.

Välkomnar en sådant hus besökaren? Foto: Kalle

 Det finns stadsmässiga gator som husen vänder baksidan emot och som inte innehåller något offentligt liv, inga entréer eller stadsmässig kvartersstruktur med hus vid hus. Inget stadsmässigt offentligt rum utan stadsmässiga byggnader.

 Vi måste acceptera att kedjan inte är starkare än den svagaste länken. Otaliga misslyckade stadsutvecklingsprojekt vittnar om att det inte finns någon genväg. Stora möjligheter att skapa nya marknader öppnas för dem som lyckas skapa en stadsmiljö med kedjans alla delar – för då bygger vi den så otroligt attraktiva blandstad som vi så länge pratat om.

Erika Wörman

Stockholm Skyline


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret sparas eller publiceras inte.

Kommentering är avstängt.