Grattis Kristina Berglund – får Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj!

Kristina Berglund, styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen

Kristina Berglund mottog 3 februari Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Något som var väntat för alla utom Berglund själv:
”Jag är nästan mållös. Byggnadsvårdsföreningen har ju en bred verksamhet. Det är allt från linoljefärg till stadsbyggnad. Det beror på vilken tid man lever i vilka frågor som kommer mest i fokus. Nu under senare år i den snabba tillväxten i landet har stadsbyggnadsfrågorna kommit mycket i fokus och vi har engagerat oss mycket i det. Vi har fått vår talerätt enligt Århuskonventionen befäst vilket betyder att vi kan föra allmänhetens röst i rättsprocesser. Det har gjort att vi har blivit en maktfaktor, kan man säga. Men det som är allra mest glädjande i detta är det stora engagemanget som vi märker allt mer hos människor. De kontaktar oss i olika ärenden och vi märker att medlemstalet ökar. Då har vi kanske varit en liten katalysator i den processen”, säger Kristina under en intervju med Riksantikvarieämbetet.
Stort grattis och väl förtjänt!
Motiveringen:
Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska Byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.


Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarsspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Du ansvar själv för din kommentar som naturligtvis är respektfull. Väl mött!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *