TV-eken: Ingen risk för fall visar arborister

Tv- Eken i oktober 2011. Foto: Holger Ellgaard

Fristående arborister med lång erfarenhet har under måndagen undersökt den rikskända TV-eken. Nu är hela stammen genomlyst med ultraljud, och man fortsätter att undersöka kronan. Det är den första genomlysningen under marknivå som gjorts av eken. Mätningarna visar att stammen har 50-65% av sin styrka kvar. Det är mer än vad trädet behöver för att vara stabilt, säger Jon Hartill, arborist sedan 25 år.

Jon Hartill och Johan Gustavsson beslöt att ta sig till Stockholm från Göteborg på grund av att man ansåg att stadens undersökningar var bristfälliga. Också andra arborister har varit på plats, bl a trädsvampkunnige Tobias Fischer från Falun och flera andra arborister från de större företagen i Stockholmstrakten. De kommer att bistå under de närmaste dagarna med kompletterande granskningar. Arboristerna klättrade och genomlös delar av kronan. Också fruktkroppar av svampar och rötsvampar har tagits och ska analyseras.

Genomlysning hela stammen

–  Av det vi sett hittills finns inget akut som behöver göras för säkerheten. Det finns utrymme för eftertanke innan man förstör denna historiska organism, säger Hartill.

–  Trafikkontoret måste tillåta denna fristående grupp arborister att fortsätta sitt arbete. Vi hoppas att Trafikkontoret inte beordrar nedlyftning av undersökande arborister imorgon tisdag. Avspärrningarna för buss- och biltrafik är dessutom onödiga och bör tas bort, anser Per Schönning.

Jon Hartill tomografiundersöker.

Gruppen ”Rädda-eken” uppmanar till att fortsätta bevaka eken och undrar samtidigt varför inte stadens undersökning med norske arboristen Solfjeld öppet kan redovisas och bedömas av flera trädexperter innan trädet ska fällas. Solfjeld fick dock inte studera trädroten vilket nu har skett med noggrannare metod än som gjordes av Björn Embrén trafikkontoret. Det är nu dags att ta fram sanningen om trädrötan så att vi inte  hamnar i en demokratisk rättsröta.

Tobias Fischer svampgranskar.

Är det för mycket begärt att få bättre opartisk undersökning av ekens tillstånd från flera håll! Man pratar om dialog med medborgarna på Stockholms stads hemsida men här är den obefintlig.

Frågor som kräver svar om man vill ha klarhet:

–   Man var trots allt  osäker och kallar in en arborist från Norge för en second opinion,  men avvaktar sen inte svaret? Hur kan det plötsligt vara så extremt bråttom med en ek som stått i över 500 år?

–  Varför fick den norske arboristen Solfjeld inte se roten som ansågs rutten. Verktyg (kofot) fattades sa Embrén (!). Det erbjöds av närboende men  var inte nödvändigt?. Varför?

–  Kan det vara så att Solfjeld trots allt ger eken en möjlighet i sin  hittills hemliga rapport?

–    Varför lägger man locket på och vill att all kommunikation med Solfjeld ska gå via, (läs filtreras)  trafikkontoret.

–  Varför får lokala politiker munkavle?

 

–  Varför vill man inte öppet diskutera  möjligheter att säkra trädets omgivningar från grenfall, t ex enligt förslag av Johan Lind m fl. eller att staga trädet i beskuret skick?

–  Varför inbjuder man inte till en öppen diskussion/dialog med allmänhet, politiker och media när denna ek röner ett stort allmänintresse?

–  Den lilla eken är borta och ska inte återplaneras på samma plats bredvid TV-eken. Varför?

–  Om trädet fälls, kommer oberoende experter då få analysera  trädet  i  efterhand?

Det förefaller alltmer som om Trafikkontorets enda agenda är att bli  av med eken, oavsett hälsotillstånd. Eller så är det prestige.

Kontaktpersoner:

Cilla Lundström, samordnare för arboristerna tel 0707 13 76 50

Jon Hartill, ledare för undersökningarna 0706 95 29 34

Per Schönning Rädda TV-ekengruppen 08-66119 03

Henrik Waldenström, 070-536 73 14

Hemsida:  www.tv-eken.se

Referens: John Hartill har arbetat som klättrande arborist och trädinspektör sedan 1987 och har med sig Johan Gustavsson, välmeriterad och högutbildad arborist och förstapristagare i klättertävlingar.

Kommentarer från sakkunniga:

Uttalande 1 2011-11-21:  Per Hansson, docent SLU:

Jag hyser inga tvivel om att dessa oberoende arborister och trädexperter som nu gjort en första undersökning av förekomst av röta i eken. Det var klart för mig på grundval av både bilder och andrahandsuppgifter från mina kollegor att uttalanden från Stockholms stads tjänstemän och politiker om att trädet skulle vara ”dött”, ”stendött”, ”döende”, ”genomruttet” och ”riskerar kollapsa när som helst” inte överensstämmer med verkligheten. Jag blir då väldigt nyfiken på varför man tar till sådana överord. Jag trodde att tjänstemän och politiker skulle hålla sig till sanningen. Även om man är rädd för skadeståndsanspråk vi ev personskador får man inte ljuga. Jag manar till sans och att man reflekterar över hur många människor i Stockholm som skadats av nedfallna grenar eller hela träd (som man skräms med här) jämfört med hur många som skadas i trafiken eller inom elitidrotten. Redan efter en kort reflektion förefaller resonemanget kring den farliga TV-eken vara en aning överdrivet. Vem har sagt att det måste finnas människor under ekens krona överhuvudtaget? Låt istället oss istället genast upphöra med den flera decennier långa misshandlen av eken och börja VÅRDA den t ex genom att förbättra rottillståndet och säkra kronan med några vajrar. Då står den säkert något sekel till!

 

 

 

 

 

Per Hansson, skogspatolog vid SLU 070-370 84 74.

Uttalande 2:  2011-11-18  från skogspatolog Per Hansson om bristerna i stadens undersökningar:  Se hans uttalande på Youtube här.

Arboristen Anthony Crofts uttalande:

To whom it may be of interest-the TV oak, Stockholm.

The TV/radio Oak is a case that has been brought to my attention by very dear friends in Sweden who are asking me many questions regarding this trees true hazard potential. With this in mind i have spent much time looking at the various photos of the tree available on the internet, and have some views that could assist in preserving this magnificent and very important tree. It is clear that the local community feel very strongly about this tree, and rightly so.

In my opinion having been a working aborist, certified VTA practitioner and mycologist for the past 25 years overall, I would like to think that places me more than able to evaluate such matters with some expertise, particularly a case like this involving multiple decay organisms and an ancient or veteran tree.

I am most concerned to hear that the decay organisms being claimed to be responsible, being fistulina hepatica, Laetiporus sulphureus and I have heard mention of Phelinus robustus also, are not being in the first instance correctly identified by a qualified mycologist which is essential for some fungi, but in the case of F hepatica and L. Sulphureus which can be identified macroscopically in most cases by an amateur or arborist.

Both F. Hepatica and L. sulphureus are brown rots, Laetiporus maybe considered a less aggressive parasite, more a recycler of the heart wood which is not essential in old trees, F. Hepatica also very similar but capable of causing cankers/necroses.

Both these brown rot fungi are perfectly normal in the life cycles of Quercus robur/petrea and oaks of these two native European oaks can live for many centuries with these fungi. However, where long heavy limbs form the crown there is a danger of limbs tearing out due to the shell like stems hollowed out by these brown rotters, this is manageable with pruning to avert hazards such as end loading of the lever arm.

It is clear from the videos and images that I have been sent that the tree is very hollow, but this is to be expected in an oak of this age, approximately 500 years. I cant read Swedish, but have seen the images in the Arb Konsult article/report and see no reason to condemn the tree at this stage.

Of course i can only base my opinion on what i am seeing from far away and remotely but i have seen enough to have an opinion on the situation that would potentially save this tree and retain a almost minimal risk situation. There are viable reduction points which would leave the tree greatly reduced and encourage re growth/retrenchment that would enable the tree to be further reduced within a five year program rendering the tree perfectly safe and viable for as long as a healthy sapwood ring persists and even if the tree was to die would still remain safe from failure as it dies.

This is a simple letter, for those that would like me to further elaborate and make a technical report for the retention of this tree I would be more than happy to do so. In summary in my opinion this tree is retainable and very viable and could be restored with certain techniques including the encouragement of roots within the internal cavity. To condemn this tree on the basis of laetiporus and fistulina is not in my opinion enough, this tree and the community deserve a chance to retain this wonderful tree.

Regards

Tony croft – hamadryad@hotmail.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

Anthony Croft, klättrande arborist sedan 25 år, studerar svampar och deras påverkan på träd, England.

Artiklar i urval från DN här  och här

DN 23/11 Tv-Eken står kvar – än så länge 

26 kommentarer

 1. Pia Berg den 2 december 2011

  Det fanns ju andra experter! Varför var det så misstänkt bråttom?
  Heder åt dom som ville gå djupare i saken och försvarade och vakta-
  de våran ek!
  Pia Berg

 2. Pia Berg den 30 november 2011

  Varför tog Hamilton och Embrén saklöst bort det som så många älskade här i stan istället för att utnyttja alla möjligheter som fanns för att rädda det? Jag anklagar …

  Pia Berg

  • Niklas den 1 december 2011

   Svar: De tog bort det eftersom det förelåg en risk att det skulle kunna falla. Och om så skedde skulle det finnas en risk att den skulle kunna falla på människor, eller fordon.

   Enligt Solfjelds rapport skulle trädet kunnat stå kvar med bibhållen säkerhet om man tog bort väldigt mycket men Embrén (som sannerligen inte är någon trädmarodör även om man efter att ha läst en del kan tro det) sa från början att det inte är ett värdigt sätt att ha trädet kvar. Trädets signum var ju för övrigt den spektakulära kronan.

   En annan lösning skulle vara att stänga av gatavsnittet för fordonstrafik och gående. Men frågan är om detta vore realistiskt. Istället för att skylla på Embrén får vi nog gå tillbaka till 60-talet då Oxenstiernsgatan anlades. Embrén har tidigare tagit upp problemet med att man inte låter stadens träds rötter få tillräckligt med plats, dvs för stor andel hårdgjort. Misstaget var troligtvis att man på 60-talet inte respekterade trädets behov och detta tidigarelade föråldringsprocessen. Så snälla: Låt Embrén vara! Han gör troligtvis sitt bästa för stadens träd och det vore faktiskt trevligt om Stockholm Skyline gjorde ett reportage om det arbeta han faktiskt utför och hur det påverkar stadsbilden.

   • Stefan den 2 december 2011

    Det här lät som en info från Stockholm Stad..

    • Niklas den 2 december 2011

     Visst är det så. Det jag skrev kommer från det som Embrén och Solfjeld har sagt. Det jag vänder mig emot är den demonisering som skett mot Embrén. Det handlar om folk som tydligen inte förrän nu varit insatta i vad han gjort för att försvara stadens träd. Förmodligen mer än någon annan stockholmare de senaste decennierna.

  • Niklas den 2 december 2011

   Med tanke på utvecklingen borde en del haverister och påhejar ta en funderare på vad de sysslar med: http://www.dn.se/sthlm/livvaktsskydd-efter-fallning-av-tv-eken

   • Kalle P den 3 december 2011

    Det där är riktigt lågt. För att det finns en galning ska man inte skylla alla. Pajaskommentar.

 3. Pingback: Varför ”mångfald”? « Nyhetsmixern

 4. Pingback: TV-Eken fälld | Stockholm Skyline

 5. Erik den 25 november 2011

  En sån PLATT och FLAT syn på stadsfrågor. Måste det ena utesluta det andra? Det finns massor med engagemang för alla, och trädet visar att folk faktiskt bryr sig om sin miljö, historia och framtid. Gör nå´t´själv istället!

 6. Marcus Larsson den 25 november 2011

  Jag har inga känsla för ett träd,, det är löjligt!! Så ÄNTLIGEN är det borta! Lägg nu fokus på annat istället, bostadslösa i Sthlm, fattigdom, äldrevård.. vad som,, Men ett träd i en grön stad som Stockholm blir bara PINSAMT!

  MVH 🙂
  Marcus

 7. Herbert, Tingesten den 25 november 2011

  Ojsan, den föll just. Märkligt med denna brådska. Ganska otaktiskt också, man borde ha väntat tills det faktiskt började falla sönder av sig självt, kanske med gatan avspärrad på obestämd tid så att man fått med sig boende och genomfartstrafikanter på nedsågningståget.

  Om det nu någonsin var någon fara, det får vi aldrig veta nu.

  • Erik den 25 november 2011

   Ja, Herbert, det var brutalt och så smart av trafikkontoret att spärra av för att reta upp trafikanter. Det hela osar katt lång väg.

 8. Marcus Larsson den 24 november 2011

  Bort med den där jäkla Eken,, vad har den inte kostat Stockholms stad hittills?? Vi bor ju inte i en mega stad där det inte finns några träd, ALLA Sthlmare har möjlighet att ta sig ut i naturen.. Så det finns väl annat att lägga pengar på?

  Hugg ner den NU!!

  • Mimi den 25 november 2011

   Då vet internet om dina känslor för trädet.

 9. Niklas den 24 november 2011

  Då har vi en second opinion. Trist förstås. Men då kan man försöka titta framåt istället för bakåt. Hur kan vi göra Oxestiernsgatan gästvänlig i framtiden.

  http://www.dn.se/sthlm/eken-i-oacceptabelt-skick

 10. Anna L den 23 november 2011

  Jag tror det hela handlar om att trafikkontorets anslag till underhåll och vård av träd och grönska är undermåligt (trots att en stor satsning på nyplantering just nu görs). Vill vi ha kvar ekar som ovanstående måste det få kosta. Idag tvingas trafikkontoret prioritera eken eller annat. självklart ska ingen skadas av nedfallande grenar men då kostar det! Björn Embren har varit en otrolig eldsjäl och gjort mer en någon för Stockholms träd på decennium. Han är nog bara glad att resurser ges till en grundlig undersökning. Sedan är det upp till oss Stockholmarna vill vi prioritera grönskan eller inte.

 11. Pingback: Eken står kvar | U&W [you and we] Blogg

 12. Erik den 23 november 2011

  Absolut, men nu handlade det ju om eken. Det andra är en annan diskussion.

 13. Erik den 22 november 2011

  Först var jag bara evigt trött på den där ekendebatten, men sen tog jag mig en sväng och kolla, och den behövs verkligen på den dära trista gatan. Dessutom var det ganska rörande och se de engagerade på plats. Så OM den nu går att rädda med luftningar osv så bör den det. I annat fall hoppas jag att de planterar nå´t schysst på platsen och gör nåt vettigt av den föregående. En bänk i stadshuset så de kan sitta och tänka över sina planer kanske..

  • Niklas den 22 november 2011

   Oavsett om eken får vara kvar eller inte så borde man fixa till gatan. Ta bort den fula refugen i mitten. Bygg kvarter öster om gatan. Fixa till fasaden mot Garnisonen. Se till att få lite lokaler ut mot trottoaren.

 14. Gigi H den 22 november 2011

  Jag gillade förslaget med att kombinera den med spårvagnen. Förhoppningsvis går det att rädda och de senaste rapporterna verkar lovande. Att de andra då enligt uppgift inte haft fel nån gång betyder inte att de har rätt denna gång. Jag vill bara att det går rätt till.

 15. Niklas den 22 november 2011

  Om möjligt vore det trevligt att kunna behålla trädet. Men dessvärre tror jag att Björn Embrén första bedömning är den korrekta. Varför? Med tanke på hur man tidigare brunnit för stadens träd är det knappast troligt att han skulle låta just en ek av denna kaliber att falla om så inte vore nödvändigt. Även arboristen Erik Solfjeld har dömt ut den.

  Frågan då vem man ska tro på. Försiktighetsprincipen gäller här åt båda håll:
  Å ena sidan är det vanskligt att hugga ner en ek av denna kaliber utan att vara 100% säker på dess tillstånd. Å andra sidan måste man se till att säkra gångtrafikanter och bilisters säkerhet.

 16. Cisco Kid den 22 november 2011

  Inte nog med att den väldiga och monumentala eken är vacker och vital för sin art – den är värd all respekt och omvårdnad i egenskap av njutbart naturminne för väldigt många människor idag och sannolikt flera hundra år framöver!

  Ingen idag levande person lär kunna överleva denna ek och inte ens gamla ärevördiga familjer som lyckats existera i många, många generationer har lyckats bestå lika länge som denna monumentala ek hittills har!

  Vem törs eller har moralisk rätt att mörda eken på dessa grunder?
  Denna ek kan anses vara helig och den som skadar den kanske drabbas av helvetet själv?

  • Erik den 23 november 2011

   Du, jag vill också att eken ska stå kvar om det går, men jämföra det med människogener som står pall i ca 120 år eller ståtliga släkter vet jag inte. Inte heller är den helig vad jag vet eller om det finns ett helvete för eventuella parkarbetare att hamna i.

   Som minneslänk fungerar den. Men inte som präst.

 17. Abel den 22 november 2011

  Om nu trädet kan stå kvar bör det göra det. Det är det enda vackra på den gatan – minst sagt. Det verkar ju som att det går att kombinera den med spårvagn och är ett bra sätt att markera platsen, en samlingsplats -typ Svampen i mindre skala.

  Det känns som om de politiska vindarna är ute efter att lära folk en läxa, visa vem som bestämmer när det trots allt är så att de är folkvalda, representerar folket och skall agera för deras bästa. Varför upprepar historien sig om och om igen…..