TV-eken: Ingen risk för fall visar arborister

Tv- Eken i oktober 2011. Foto: Holger Ellgaard

Fristående arborister med lång erfarenhet har under måndagen undersökt den rikskända TV-eken. Nu är hela stammen genomlyst med ultraljud, och man fortsätter att undersöka kronan. Det är den första genomlysningen under marknivå som gjorts av eken. Mätningarna visar att stammen har 50-65% av sin styrka kvar. Det är mer än vad trädet behöver för att vara stabilt, säger Jon Hartill, arborist sedan 25 år.

Jon Hartill och Johan Gustavsson beslöt att ta sig till Stockholm från Göteborg på grund av att man ansåg att stadens undersökningar var bristfälliga. Också andra arborister har varit på plats, bl a trädsvampkunnige Tobias Fischer från Falun och flera andra arborister från de större företagen i Stockholmstrakten. De kommer att bistå under de närmaste dagarna med kompletterande granskningar. Arboristerna klättrade och genomlös delar av kronan. Också fruktkroppar av svampar och rötsvampar har tagits och ska analyseras.

Genomlysning hela stammen

–  Av det vi sett hittills finns inget akut som behöver göras för säkerheten. Det finns utrymme för eftertanke innan man förstör denna historiska organism, säger Hartill.

–  Trafikkontoret måste tillåta denna fristående grupp arborister att fortsätta sitt arbete. Vi hoppas att Trafikkontoret inte beordrar nedlyftning av undersökande arborister imorgon tisdag. Avspärrningarna för buss- och biltrafik är dessutom onödiga och bör tas bort, anser Per Schönning.

Jon Hartill tomografiundersöker.

Gruppen ”Rädda-eken” uppmanar till att fortsätta bevaka eken och undrar samtidigt varför inte stadens undersökning med norske arboristen Solfjeld öppet kan redovisas och bedömas av flera trädexperter innan trädet ska fällas. Solfjeld fick dock inte studera trädroten vilket nu har skett med noggrannare metod än som gjordes av Björn Embrén trafikkontoret. Det är nu dags att ta fram sanningen om trädrötan så att vi inte  hamnar i en demokratisk rättsröta.

Tobias Fischer svampgranskar.

Är det för mycket begärt att få bättre opartisk undersökning av ekens tillstånd från flera håll! Man pratar om dialog med medborgarna på Stockholms stads hemsida men här är den obefintlig.

Frågor som kräver svar om man vill ha klarhet:

–   Man var trots allt  osäker och kallar in en arborist från Norge för en second opinion,  men avvaktar sen inte svaret? Hur kan det plötsligt vara så extremt bråttom med en ek som stått i över 500 år?

–  Varför fick den norske arboristen Solfjeld inte se roten som ansågs rutten. Verktyg (kofot) fattades sa Embrén (!). Det erbjöds av närboende men  var inte nödvändigt?. Varför?

–  Kan det vara så att Solfjeld trots allt ger eken en möjlighet i sin  hittills hemliga rapport?

–    Varför lägger man locket på och vill att all kommunikation med Solfjeld ska gå via, (läs filtreras)  trafikkontoret.

–  Varför får lokala politiker munkavle?

 

–  Varför vill man inte öppet diskutera  möjligheter att säkra trädets omgivningar från grenfall, t ex enligt förslag av Johan Lind m fl. eller att staga trädet i beskuret skick?

–  Varför inbjuder man inte till en öppen diskussion/dialog med allmänhet, politiker och media när denna ek röner ett stort allmänintresse?

–  Den lilla eken är borta och ska inte återplaneras på samma plats bredvid TV-eken. Varför?

–  Om trädet fälls, kommer oberoende experter då få analysera  trädet  i  efterhand?

Det förefaller alltmer som om Trafikkontorets enda agenda är att bli  av med eken, oavsett hälsotillstånd. Eller så är det prestige.

Kontaktpersoner:

Cilla Lundström, samordnare för arboristerna tel 0707 13 76 50

Jon Hartill, ledare för undersökningarna 0706 95 29 34

Per Schönning Rädda TV-ekengruppen 08-66119 03

Henrik Waldenström, 070-536 73 14

Hemsida:  www.tv-eken.se

Referens: John Hartill har arbetat som klättrande arborist och trädinspektör sedan 1987 och har med sig Johan Gustavsson, välmeriterad och högutbildad arborist och förstapristagare i klättertävlingar.

Kommentarer från sakkunniga:

Uttalande 1 2011-11-21:  Per Hansson, docent SLU:

Jag hyser inga tvivel om att dessa oberoende arborister och trädexperter som nu gjort en första undersökning av förekomst av röta i eken. Det var klart för mig på grundval av både bilder och andrahandsuppgifter från mina kollegor att uttalanden från Stockholms stads tjänstemän och politiker om att trädet skulle vara ”dött”, ”stendött”, ”döende”, ”genomruttet” och ”riskerar kollapsa när som helst” inte överensstämmer med verkligheten. Jag blir då väldigt nyfiken på varför man tar till sådana överord. Jag trodde att tjänstemän och politiker skulle hålla sig till sanningen. Även om man är rädd för skadeståndsanspråk vi ev personskador får man inte ljuga. Jag manar till sans och att man reflekterar över hur många människor i Stockholm som skadats av nedfallna grenar eller hela träd (som man skräms med här) jämfört med hur många som skadas i trafiken eller inom elitidrotten. Redan efter en kort reflektion förefaller resonemanget kring den farliga TV-eken vara en aning överdrivet. Vem har sagt att det måste finnas människor under ekens krona överhuvudtaget? Låt istället oss istället genast upphöra med den flera decennier långa misshandlen av eken och börja VÅRDA den t ex genom att förbättra rottillståndet och säkra kronan med några vajrar. Då står den säkert något sekel till!

 

 

 

 

 

Per Hansson, skogspatolog vid SLU 070-370 84 74.

Uttalande 2:  2011-11-18  från skogspatolog Per Hansson om bristerna i stadens undersökningar:  Se hans uttalande på Youtube här.

Arboristen Anthony Crofts uttalande:

To whom it may be of interest-the TV oak, Stockholm.

The TV/radio Oak is a case that has been brought to my attention by very dear friends in Sweden who are asking me many questions regarding this trees true hazard potential. With this in mind i have spent much time looking at the various photos of the tree available on the internet, and have some views that could assist in preserving this magnificent and very important tree. It is clear that the local community feel very strongly about this tree, and rightly so.

In my opinion having been a working aborist, certified VTA practitioner and mycologist for the past 25 years overall, I would like to think that places me more than able to evaluate such matters with some expertise, particularly a case like this involving multiple decay organisms and an ancient or veteran tree.

I am most concerned to hear that the decay organisms being claimed to be responsible, being fistulina hepatica, Laetiporus sulphureus and I have heard mention of Phelinus robustus also, are not being in the first instance correctly identified by a qualified mycologist which is essential for some fungi, but in the case of F hepatica and L. Sulphureus which can be identified macroscopically in most cases by an amateur or arborist.

Both F. Hepatica and L. sulphureus are brown rots, Laetiporus maybe considered a less aggressive parasite, more a recycler of the heart wood which is not essential in old trees, F. Hepatica also very similar but capable of causing cankers/necroses.

Both these brown rot fungi are perfectly normal in the life cycles of Quercus robur/petrea and oaks of these two native European oaks can live for many centuries with these fungi. However, where long heavy limbs form the crown there is a danger of limbs tearing out due to the shell like stems hollowed out by these brown rotters, this is manageable with pruning to avert hazards such as end loading of the lever arm.

It is clear from the videos and images that I have been sent that the tree is very hollow, but this is to be expected in an oak of this age, approximately 500 years. I cant read Swedish, but have seen the images in the Arb Konsult article/report and see no reason to condemn the tree at this stage.

Of course i can only base my opinion on what i am seeing from far away and remotely but i have seen enough to have an opinion on the situation that would potentially save this tree and retain a almost minimal risk situation. There are viable reduction points which would leave the tree greatly reduced and encourage re growth/retrenchment that would enable the tree to be further reduced within a five year program rendering the tree perfectly safe and viable for as long as a healthy sapwood ring persists and even if the tree was to die would still remain safe from failure as it dies.

This is a simple letter, for those that would like me to further elaborate and make a technical report for the retention of this tree I would be more than happy to do so. In summary in my opinion this tree is retainable and very viable and could be restored with certain techniques including the encouragement of roots within the internal cavity. To condemn this tree on the basis of laetiporus and fistulina is not in my opinion enough, this tree and the community deserve a chance to retain this wonderful tree.

Regards

Tony croft – hamadryad@hotmail.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

Anthony Croft, klättrande arborist sedan 25 år, studerar svampar och deras påverkan på träd, England.

Artiklar i urval från DN här  och här

DN 23/11 Tv-Eken står kvar – än så länge