Rivningen av Norra Stations tvilling stoppad av FP och folket

Norra station från trapphuset

Det skylldes på att ingen ville ta hand om klocktornet, men sanningen var den att ett demokratiskt beslut kringgicks. Så sent som igår var rivningen av den gamla stationsbyggnadens pendagbyggnad solklar – men efter ett effektivt och ansvarsfullt ingripande av medborgare och FP är den nu stoppad- tills vidare.

Åskan har slagit ned i Stadshuset  – åtminstone vad det verkar när man läser Madeleine Sjöstedts och Lotta Edholms bloggar:  Sjöstedt skriver: ”Vi måste nu undersöka hur rivningen av klocktornet kunnat ske, inte bara för själva sakfrågans skull utan också därför att vi hade ett demokratiskt fattat beslut om att tornet skulle bevaras någonstans inom den nya planen.”  och Edholm fyller i: Som kompensation för det rivna klocktornet måste staden nu undersöka om det är möjligt att bevara klockhusets pendang som ännu inte är rivet, Det är det minsta vi kan göra.”

Norra station fotad igår

Den kvarvarande byggnaden. Så sent som idag fanns blocketannonaser om att sälja ut byggdelar från rivningsfirman – nu är det stoppat tills vidare.

Byggnaden är nu tillsvidare säkrad från rivning och exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret kommer att utreda hur det kan bevaras i samråd med kulturförvaltningen enligt Karl Rydå, FP:s pressekreterare.

Så enkelt är det alltså. Lite vilja och öra hur stadsborna vill ha sin stad. Kevius vill bygga för framtiden, inte historien skriver hon på sin blogg. Varför skall de sättas som motsatser? Att ha kvar den andra byggnaden kanske komplicerar en smula för ett byggbolag, men ger så mycket mer till stockholmarna, både de gamla och nya.  Stockholm har landets attraktivaste mark, politikerna kan faktiskt peka ut precis vad de vill ha av byggbolagen, inte tvärtom.

kulturmord norra station

”Kulturmord” står det på en banderoll några medborgare satt upp. Det är dags att ta sådant på allvar och faktiskt låna ett öra till dem som betalar för rasket.

Det har jäst för länge bland folk om hur ”bevarandeivrare” och ”nimbyister” förstör stadsbyggandet, hur de enbart skapar en negativ stadsbildning. En del ville inte ha den svartmålning på sig och tystnade ett slag – nu har de rest sig igen för att visa att man värnar om den stad vi bor i och den nya stad som skall anläggas. Att säga nej betyder inte att man inte vill bygga – oftast betyder det att förslagen är så fadda och storskaliga att de helt enkelt inte duger. Det är dags att gå folket till mötes och skapa ett trivsamt hål i överdäckningen gärna med en allmän plats för stockholmskt kaffedrickande och kulturverksamhet.

Matti Shevchenko Sandin

Bildmaterial från Stadsmuseums rivningsinventering. Läs den här

Lars Epstein i DN här, här och här

DN: Fp vill rädda klockhus tvilling

ABC Nyheterna: Klocktornet revs mot kommunfullmäktiges beslut

 

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

8 kommentarer

 1. johan lundmark den 9 maj 2014

  Igår var de flesta fönstren borta. Grävmaskinen stod och jobbade vid fasaden i morse. Kanske är huset nu rivet. Svagt av politikerna att ”säkra” byggnaden och sen bara några veckor senare börja riva den.

  Det hade kunnat bli ett fint inslag med ett gammalt hus, några träd, gräsmattor och ett återuppbyggt klocktorn i den annars kommande rätt hårt exploaterade miljön i området…

 2. Johan Lundmark den 7 april 2014

  Är rivningen av detta hus fortfarande stoppad, eller kommer man vilken dag som helst få se även detta hus utraderat?

  • Stockholm Skyline den 7 april 2014

   Hej, det står än. Osäker utgång ännu.

 3. Pingback: Kopia av Klocktornet byggs | Stockholm Skyline

 4. Bo Lagerqvist den 23 februari 2014

  Dörren var av ringa värde – ser ut som aluminium på bilderna. Däremot gapar ett hål tomt på snedgaveln – det runda fönstret som satt där tycks ha fått nya ägare.

 5. Richard Lilliestråle den 22 februari 2014

  Att riva emot politiska beslut ska ha sitt pris. Straffet bör inte bli annat än att bygga upp tornet igen!

 6. Gudrun Holmgren den 22 februari 2014

  Rivningen av Klockhuset har väckt bestörtning. Men nästa chockbesked kan handla om Medborgarhuset. Forsgrenska badet kan komma att stängas. Varför? Vill man bygga om den stora och luftiga hallen till ytterligare en galleria på Södermalm? Och biblioteket i Medborgarhuset förvisas till en källarplats. Vad skall in i bibliotekets nuvarande lokaler? Ännu fler butiker? Kulturborgarrådet m.fl har aviserat nya planer för Medborgarhuset.

 7. Claes C-Gyllenskiöld den 21 februari 2014

  Hoppas detta grova felsteg får Stockholmarna att vakna upp. Moderaterna i symbios med Socialdemokraterna har gått fram som en ångvält och drivit igenom det ena efter det andra beslutet om nybyggen och furfulning av staden. Fattar man inte att detta kan göras i symbios? Att bevara äldre byggnation i nya områden är en perfekt mix som fungerar. Att Kevius kommer och säger att Klocktornet skulle hindra bygget av 170 lägenheter till är bara populistiskt!
  Claes