Flytta Nobelhuset – gör Tullhuset till forsknings- och odlingsrestaurang

foto-Jeppe-Wikström-

Foto: Jeppe Wikström

Öppet brev till Stockholm Stad, politiker, tjänstemän och personer i Nobelstiftelsen och Nobelhus AB som är ansvariga för Nobelcentrets placering, utformning och innehåll.

Intresset och acceptansen för det hårt kritiserade Nobelhuset skulle öka om projektet låg på annan plats och vore en spjutspets för lösningen på på några av mänsklighetens ödesfrågor.

De kan sammanfattas i vårt beroende av Jord, Vatten, Luft och Energi och hur vi hushållar med dessa resurser.Kvalitét  och kvantitet i de fyra grundläggande elementen behöver ökas genom att de organiseras på ett regenerativt sätt. I vår livsmedelsförsörjning är alla fyra elementen integrerade, och det är därför motiverat att fokusera på just den ödesfrågan. Den nuvarande organisationen för livsmedelsproduktionen är nämligen varken särskilt effektiv, hållbar eller etiskt försvarbar.

Nobelhuset_View-from-Skeppsholmen

Närskalig livsmedelsproduktion i växthus och dammar har däremot många positiva egenskaper. Sådana ekologiska system har utforskats sedan länge i många länder och går i modern tid under benämningar som Vattenbruk, Aquakultur, Aquaponics, VAC-ecosystem – ofta inom det övergripande konceptet ”Permaculture”.

I senaste numret av Tidskriften Rum presenteras en aquaponics-lösning (Edenworks) för odling av fisk och grönsaker i ett växthus på ett tak i Brooklyn. Nu är en ny större och effektivare anläggning under byggnad i Long Island City, som ska stå klar under 2016 med potential att minska vattenanvändningen med 90%, samtidigt som markanvändningen minskar och stadskulturen blomstrar.

Magasinsbyggnaderna

Att få tillgång till en av Stockholms mest spektakulära platser är en förmån som förpliktigar till mer än att bara ockupera platsen med en skrymmande byggnad, som i den aktuella utformningen skymmer och gömmer prisets innehåll bakom en fasad i ”guld”, ett beläte som devalverar prisets status eftersom det ser billigt ut och luktar pengar.

Om byggnaden däremot vore en spjutspets för lösningen på viktiga framtidsfrågor som återspeglas i byggnadens utformning skulle det skapas intresse och förståelse för att projektet är i mänsklighetens tjänst och i Nobels anda. Men Nobelcentret bör för den skull inte placeras på den trånga Blasieholmen. Nobelcentret hör hemma i sitt rätta sammanhang i Vetenskapsstaden!

förslag till balsieholmen

Därmed kan Blasieholmsudden bevaras och det befintliga Tullhuset kan få en ny viktig och attraktiv funktion som nav för utveckling av lokal livsmedelsförsörjning. Tullhuset kan förvandlas till en öppen och välkomnande forsknings- och odlingsrestaurang och kan på så sätt bli en av flera pionjärsatelliter till ett blivande Nobelcenter i Vetenskapsstaden.

Detta är en unik möjlighet att värna både Tullhusets nya funktion i ett större sammanhang och Nobels minne.

Det vore en lösning för vår tid, som kan vara värt ett Nobelpris i sig!

Bertil Thermænius
Arkitekt

Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

2 kommentarer