Flytta Nobelhuset – gör Tullhuset till forsknings- och odlingsrestaurang

foto-Jeppe-Wikström-

Foto: Jeppe Wikström

Öppet brev till Stockholm Stad, politiker, tjänstemän och personer i Nobelstiftelsen och Nobelhus AB som är ansvariga för Nobelcentrets placering, utformning och innehåll.

Intresset och acceptansen för det hårt kritiserade Nobelhuset skulle öka om projektet låg på annan plats och vore en spjutspets för lösningen på på några av mänsklighetens ödesfrågor.

De kan sammanfattas i vårt beroende av Jord, Vatten, Luft och Energi och hur vi hushållar med dessa resurser.Kvalitét  och kvantitet i de fyra grundläggande elementen behöver ökas genom att de organiseras på ett regenerativt sätt. I vår livsmedelsförsörjning är alla fyra elementen integrerade, och det är därför motiverat att fokusera på just den ödesfrågan. Den nuvarande organisationen för livsmedelsproduktionen är nämligen varken särskilt effektiv, hållbar eller etiskt försvarbar.

Nobelhuset_View-from-Skeppsholmen

Närskalig livsmedelsproduktion i växthus och dammar har däremot många positiva egenskaper. Sådana ekologiska system har utforskats sedan länge i många länder och går i modern tid under benämningar som Vattenbruk, Aquakultur, Aquaponics, VAC-ecosystem – ofta inom det övergripande konceptet ”Permaculture”.

I senaste numret av Tidskriften Rum presenteras en aquaponics-lösning (Edenworks) för odling av fisk och grönsaker i ett växthus på ett tak i Brooklyn. Nu är en ny större och effektivare anläggning under byggnad i Long Island City, som ska stå klar under 2016 med potential att minska vattenanvändningen med 90%, samtidigt som markanvändningen minskar och stadskulturen blomstrar.

Magasinsbyggnaderna

Att få tillgång till en av Stockholms mest spektakulära platser är en förmån som förpliktigar till mer än att bara ockupera platsen med en skrymmande byggnad, som i den aktuella utformningen skymmer och gömmer prisets innehåll bakom en fasad i ”guld”, ett beläte som devalverar prisets status eftersom det ser billigt ut och luktar pengar.

Om byggnaden däremot vore en spjutspets för lösningen på viktiga framtidsfrågor som återspeglas i byggnadens utformning skulle det skapas intresse och förståelse för att projektet är i mänsklighetens tjänst och i Nobels anda. Men Nobelcentret bör för den skull inte placeras på den trånga Blasieholmen. Nobelcentret hör hemma i sitt rätta sammanhang i Vetenskapsstaden!

förslag till balsieholmen

Därmed kan Blasieholmsudden bevaras och det befintliga Tullhuset kan få en ny viktig och attraktiv funktion som nav för utveckling av lokal livsmedelsförsörjning. Tullhuset kan förvandlas till en öppen och välkomnande forsknings- och odlingsrestaurang och kan på så sätt bli en av flera pionjärsatelliter till ett blivande Nobelcenter i Vetenskapsstaden.

Detta är en unik möjlighet att värna både Tullhusets nya funktion i ett större sammanhang och Nobels minne.

Det vore en lösning för vår tid, som kan vara värt ett Nobelpris i sig!

Bertil Thermænius
Arkitekt

Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

2 kommentarer

 1. Bertil Thermænius den 16 juni 2016

  Jag har i ovan öppna brev publicerat på Stockholm Skyline föreslagit en möjlighet för Nobelstiftelsen att vara representerad på Blasieholmsuddden på ett hänsynsfullt sätt som hedrar platsen utan att förstöra den.

  Den möjligheten har uttryckligen avvisats.
  Beslutet i Stockholm Stadsfullmäktige om ett Nobelcenter på Blasieholmen är dock överklagat (inkl av mig själv).

  Detta sammanfaller med att stiftelsen Right Livelihood Award inte längre ska få disponera Riksdagens lokaler för sin prisutdelning.

  Jag överlåter därför mitt förslag till ny användning och förädling av Tullhuset till ”det alternativa nobelpriset” genom stiftelsen Right Livelihood Award.

 2. siv Östman den 22 mars 2016

  Så genialt och framåt siktande intressant förslag att utgå från. Framtiden är ju att odla högt, lodrätt och i särskilda höghusväxthus mm. Att skapa bilfria miljö och bevara lungor av grönt och skapa nytt men i det bevara och ha återknytningen till det som varit och är vårt kulturarv. Att på så sätt trygga genom förståelse av vårt ursprung och utvecklingen som värnar viktiga aspekter för liv. Framtidens städer är inte bilstäder med ensamma förare i varje bil. Glömmer aldrig visualiseringen där bilarna togs bort på en tror jag fyrfilig gata och kvar blev bilföraren sittande på gatan. Tänkvärd upplysande visualisering på den galenskap vi är fångade i. TÄNK OM – TÄNK NYTT – NU I TID – FÖR FRAMTIDEN