STOCKHOLMSUPPRORET

stockholmsuppropet

Den 17:e maj klockan 12:00 på Sergels torg smals medborgare och grupper som förfäras över den hårdhänta och okänsliga exploateringen av Stockholm.
Upprop till alla medborgare som förfäras över den hårdhänta och okänsliga exploateringen av Stockholm – hittills en av världens vackraste huvudstäder! Vi är inte emot ny bebyggelse men vi vill att stadens tillväxt ska ske med eftertanke, varsamhet och lyhördhet för stadens unika värden – en god stad för alla åldrar och en enastående turistattraktion.

Nya City

Vi som skriver detta arbetar aktivt för att rädda nuvarande Slussens kvaliteter: den vida utsikten, det offentliga rummet och en fungerande trafiklösning för alla. Bussterminalen skall inte sprängas in i Katarinaberget utan moderniseras och ligga kvar på den nuvarande platsen nära T-banan.

På många platser i Stockholm pågår förändringar i känsliga stadsmiljöer. Det byggs vid stränder, på naturmark och i parker. Mark på innergårdar för lekytor och skolgårdar offras. Kulturhistoriskt intressanta hus rivs, värdefulla träd fälls, påbyggnader på befintliga hus och nya höghus ändrar stadens siluett och karaktär i känsliga miljöer. Kulturvärden och t.o.m. riksintressena för kultur-miljön sätts på undantag! De offentliga platserna försvinner eller privatiseras.
Stockholm – Nordens Venedig – förfulas i snabb takt.

slussenbildspel18
Samråden med medborgarna och lyhördheten för medborgarnas åsikter har stora brister. Samråden kommer för sent när markanvisningar redan delats ut och möjligheterna att påverka är små. Vi är många som har sökt dialog inom de ramar för medborgarinflytande som finns, gått på samrådsmöten och skrivit kunniga och sakliga remissvar utan att våra synpunkter fått genomslag i de slutliga planerna och besluten. Tvärtom har våra synpunkter ofta bagatelliserats, förtigits, eller förvrängts. Alla försök att få en konstruktiv dialog med styrande politiker har strandat. De styrande har slagit dövörat till.
Vi vill protestera mot den hårdhänta och okänsliga exploateringen av Stockholm.

STOCKHOLMSUPPRORET i  arrangemang av Bevara Slussen

Stockholm Skyline har bjudit in olika grupper som vänder sig mot av ogenomtänkta och missprydande byggprojekt i Stockholm. Vill du ha din grupp här och vill skapa en enad front med Stockholm Skyline? Vi behöver inte tycka helt likadant- men arbeta i samma riktning. Mejla oss på stockholmskyline@gmail.com.

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

2 kommentarer

 1. Bo Hellgren den 19 maj 2014

  Skillnaden mellan Nya och Gamla Moderaterna i Stockholms Stadshus.
  T.ex Grönområdet Årstafältet. År 2000 var de Gamla Moderaterna drivande i att hela Årstafältet skulle bli en Landskapspark. År 2006 uppstod de Nya Moderaterna och vände 180 grader till att
  Årstafältet skall förvandlas till ett Manhattan. Den naturdestruktiva politiken gäller hela Stockholms kommun där i stort set varenda grönyta är utrotningshotad därför att Stockholm
  skall förvandlas till en mångmiljonstad som kan tävla med mångmiljonstäderna i Europa. Allt på bekostnad av att resten av Sverige utarmas och av befolkas. Det finns anledning att ta denna destruktivitet i beaktande vid de fyra olika valtillfällena i år 2014,

  • Niklas Öhrström den 20 maj 2014

   Ett par kommentarer:
   Stockholm växer inte för att det finns någon ambition till att tävla med andra mångamiljonstäder. Stockholm växer tack vare att vi har större invandring än utvandring (46%), att det föds fler än det dör (39%). Flyttnettot med resten av Sverige bidrar med 15% av Storstockholms tillväxt.

   Vill man att Stockholm inte ska växa måste man rösta på ett parti som vill stoppa invandringen och införa barnbegränsning.

   Påståendet att Stockholms tillväxt sker ”på bekostnad av att resten av Sverige utarmas och avbefolkas” stämmer inte.

   Stockholms befolkningstillväxt tog fart ungefär vid 2007. Från 2007 fram till idag är det endast tre län som haft klart negativ befolkningsutveckling (Västernorrlands, Jämtlands och Norrbotten med en minskning på 4,75 promille). Den stora anledningen till att orter avfolkas är att de lokala metropolerna, Östersund, Sundvall, Umeå, Luleå lockar mer än den omgivande glesbygden.