Ja till god stadsbyggnad

City

Stockholm Skyline hade ett möte på Mosebacke förra veckan (26/3 2014) där vi försökte samla ett antal bevarandegrupper i Stockholm i syfte att åstadkomma en bättre samordning av opinionsbildningen. Det var ett mycket lyckat möte på många sätt. 170 personer mötte upp och det hela uppmärksammades i DN av både Lars Epstein och Viktor Barth-Kron. Det är uppenbart att många känner sig oroliga över alla okänsliga ingrepp i den historiska staden och att döma av den respons vi fått från de olika grupperna så kommer samarbetet att intensifieras.

Det bör påpekas att Stockholm Skyline med vänner är för att Stockholm växer.  Vi håller oss utanför kraftfältet Nimby – Yimby, som reducerar stadsbyggnadsdebatten till en sorts fotbollsmatch. Det vi vänder oss emot är Stockholms Stads okänsliga exploatering av den historiska staden och oförmåga att bygga riktig blandstad i ytterstaden.

Här finns också en brist på demokrati och öppenhet i stadsbyggandet. Stockholms Stad har med sina skiftande majoriteter utvecklat en kultur där en liten krets utvecklar byggprojekt, som man sedan försöker driva igenom med hjälp av stadens kommunikationsresurser och diverse juridiska manipulationer. Vi såg detta mönster vid striden om Almarna, Münchenbryggeriet, Japanskrapan, Haglunds Pinne, Dennispaketet och så vidare. Vi har också sett det i det nya Slussenprojektet vars grundstruktur en gång i tiden togs fram av gatu- och fastighetskontoret. De olika tävlingar (2004 och 2007) som sedan följde var bara olika varianter av en och samma trafiklösning. Det var aldrig fråga om några alternativ, endast olika varianter av utsmyckning.

Peter Elmlund, Stockholm Skyline

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.