Bevara Slussen: Stark kritik mot granskningsgruppens rapport

Slussen sept

Stora frågetecken levererades snabbt efter att stadens granskningsgrupp för Nya Slussen lämnat sin rapport. Gruppen ”Bevara Slussen” skickade ut detta pressmeddelande:

Sak- och faktafel ger felaktiga slutsatser

Föreningen Bevara Slussen har idag tagit del av presentationen av granskningen av Slussenprojektet. Rapporten visar på en rad sak- och faktafel, konstaterar föreningens experter.

-Tyvärr måste vi konstatera att detta inte är en saklig granskning. Bland annat jämför gruppen kostnader från olika tider och påstår rent felaktiga saker om trafiken, säger Arne Wallrén, ordförande i föreningen Bevara Slussen.

Nya Slussen kopia

I våras togs bilder fram efter ”Nya Slussens” egna ritningar.

Expertgruppens ordförande Mats Olsson förklarade att busstrafiken hade ”låg framkomlighet” i den gamla, nuvarande Slussen. Framkomligheten skulle vara ungefär likadan i den planerade  Nya Slussen, menar rapporten.

Biträdande stadsdirektör Ingela Lindh förtydligade:

-Så är det. I dagens anläggning är mycket avspärrat. Då går det långsamt att ta sig fram med buss.

Förklaringen var således – på till synes fullt allvar – att det var därför den gamla Slussen inte var effektiv. ”För att vissa delar idag är avstängda.”

-Det är omöjligt att ta granskningen på allvar när sådana frågor hanteras med sådan vårdslöshet, konstaterar Arne Wallrén.

Slussen_1950-tal

Slussen ca 20 år gammal. Utan avspärrningar. Foto: Stockholms Turist- trafikförbund – Stockholms stadsarkiv

I den kommande anläggningen skulle det bli bättre för cyklister, menade Mats Olsson vidare. Hur den kraftigt ökade, på sikt fyrdubblade cykeltrafiken skulle få plats kunde dock ingen redogöra för. ”Det är sådant som måste ses över”, förklarade Mats Olsson

-Granskningsgruppen förefaller att ha haft ett mycket begränsat underlag, funderade Gudrun Holmgren, medlem i föreningen Bevara Slussen.

Pressmeddelande från föreningen Bevara Slussen

Bevara Slussens Facebooksida här

Stockholm Direkt här

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

Kommentering är avstängt.