Stigbergsgruppen: Sprängningar vid Slussen utan färdig plan

Pressmeddelande från Stigbergsgruppen

Sprängningar vid Slussen utan färdig plan

”Sprängningarna vid Katarinavägen inleds idag”, meddelar Slussenprojektet. Nu påbörjas arbetet med anläggning av en underjordisk gång för butiker och passage mellan Slussengallerian och bussterminalen i Katarinaberget. Det kan därför vara aktuellt att påminna om Slussenprojektets löfte hösten 2013:

”Inget bygge ska påbörjas innan bägge detaljplaner vunnit laga kraft”

När detaljplanen för bussterminalen oväntat upphävdes av Mark- och miljödomstolen i december 2013 beslöt staden att gå vidare i blindo, utan garanti för att det påbörjade arbetet ska kunna slutföras.

I allt väsentligt vill Slussenprojektet bygga samma terminal som stoppades 2013. Ingen vet dock ännu om planen kommer att godkännas. Brandmyndigheterna har konstaterat problem med utrymning och säkerhet. Professor Lars Harms-Ringdahl, expert på riskhantering vid KTH har upptäckt omfattande brister i riskanalysen.

Sektion över gången.

Ole Settergren, sammankallande Stigbergsgruppen:

-Det vi ser idag är exempel på vårdslöshet med skattemedel och resenärernas hälsa. Ingen vet idag om bussterminalen kan byggas, men om det sker blir den dyr, opraktisk och farlig.

-Om terminalen får ja och byggs ska Nackaborna åka buss in i ett bergrum, med allt vad det innebär av risktagning vad gäller brand. Dessutom ska en avloppstunnel mellan innerstaden och Henriksdals reningsverk flyttas, för en kostnad av hundratals miljoner kronor. Detta är en del av bygget som Slusseprojektet talar väldigt tyst om.

-Sten Nordin sade ”I berget är det gott om plats”, men då talade ingen om kulverten. Att flytta den medför enorma kostnader, påpekar Ole Settergren.

-Om bussterminalen får nej blir projektet ännu dyrare. Då har man rivit upp Katarinavägen under många år och anlagt en passage som går rätt in i en bergvägg, medan bussterminalen måste få en annan plats.

-Alla beslut kring terminalen; löften, överenskommelser om finansiering etc kan vara förgäves. Politikerna försöker intala allmänheten att allt är klart, när planerna i själva verket inte ens prövats juridiskt, säger Ole Settergren.

Arkitekt Tor Edsjö från Slussen Plan B har granskat planerna:

-Det trettio meter breda utrymmet under Katarinavägen kommer att innehålla en 10 m bred passage till den tänkta bergterminalen. Resten av bredden, ca 20 m, blir butiker. Om inte terminalen blir av kan man använda utrymmet till en 1 500 m2 stor affärslokal. Det blir den dyraste affärslokal som någonsin byggts, som dessutom orsakat många års onödigt lidande i form av icke fungerande kommunikationer.

-Om man ville snabba på, minska kostnaderna och dämpa felinvesteringsrisken skulle man kunna nöja sig med att endast spränga ut för själva den tänkta passagen som är 10 m bred. På det sättet skulle sprängningarna kunna reduceras med 70 % och kunna utföras betydligt snabbare, då de inte påverkar T-banan. Det är en åtgärd som kan beslutas nu och ge omedelbar effekt.

-Hela projektet präglas av brist på hänsyn till kostnader, tidsåtgång och trafiken under byggnadstiden. Att minska bredden på utrymmet under Katarinavägen skulle vara en lindring av effekterna av detta feltänkande, avslutar Tor Edsjö.

Se även bifogad PM för mer info om stadens löfte 2013: PM Stadens löfte om Slussen  

För vidare information kontakta Ole Settergren, sammankallande Stigbergsgruppen: ole.settergren@gmail.com

Stigbergsgruppen är en paraplyorganisation för en rad Slussengrupper: Föreningen Bevara Slussen, Slussen Plan B, Ny syn på Slussen, KulturSlussen, Café Blom-gruppen, Världsarvet Slussen, Nätverket Nacka- Värmdöbor för Slussen


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

6 kommentarer

 1. Göran Sandberg den 11 mars 2019

  Jag tror bestämt att det var Sten Nordin som sa att det kommer att bli varmt och skönt för Nacka Värmdöborna i Katarinabergets bussterminal. Vad kan hända om en buss börjar brinna i bussterminalen? Varför fick inte Brand- försvaret gehör? Det blev bara ett skelett kvar av den buss som försökte köra in i tunneln i går! Hade det blivit någonting alls kvar de människor som suttit i bussen? Har Sten Nordin och Jan Valeskog blivit lurade av Skanska? Om det här skulle vara en fråga för de som ska åka med bussarna varför blev de inte tillfrågade? Nej det här är en Stockholmsfråga, Nacka- Värmdö behöver inte oroa sig Stockholmarna betalar sa Sten Nordin. Jag frågar vem vill åka buss djupt ned i Katarinaberget?

 2. Jan Ohlin den 20 januari 2017

  Bra frågor ovan om vilka bestämmelser som gäller. När kan politiker avkrävas juridiskt ansvar? Kan det som sker i turerna med bussterminalen verkligen kan vara lagligt?

  Kanske det finns någon läsare med juridisk kompetens som kan svara?

  Det är tyvärr mycket svårt att få insyn i kommunala byggprocesser. Offentlighetsprincipen åsidosätts. Handlingar diarieförs inte eller hemligstämplas. Det finns ingen fristående revision. Kommunallagen ger inte insyn. Kommunen ska kunna göra som den vill. Det är meningen. Så är lagen skriven.

 3. Bibbi Strandberg den 15 januari 2017

  Hur kommer Katarinabergets funktion som skyddsrum att påverkas av allt detta?

 4. Lisbeth Kallaes den 14 januari 2017

  Var går gränsen för att ställa ansvariga politiker inför rätta?!

  Lisbeth Kallaes

 5. Bo Petersson den 14 januari 2017

  Enligt min enkla uppfattning måste det här, att inte följa fastlagda bestämmelser väl vara straffbart? Vem tar ansvaret och ställs inför civilrätt och blir ev. Ersättningsskyldig?
  Bosse P.

 6. Åke Etsmar den 14 januari 2017

  Invändningar mot Bussterminalen i Katarinaberget är högst relevanta och jag kan bara instämma i era kritiska synpunkter. Stadens hantering är minst sagt oförsvarlig och kan bli en mycket kostsam felinvestering i en dålig lösning för alla trafikanter även om den inte genomförs. Dessutom är tidplanen för genomförandet helt oacceptabel för all trafik från Nacka och Värmdö, särskillt för kollektivtrafikanterna.

  Nu när Slussen plan B tyvärr är förkastat av ”principfasta” politiker är det nödvändigt att ”vi” stöttar en realistisk lösning för bussarna, för den finns. Förslaget är mer funktionellt, billigare och med kortare genomförandetid.

  Arkitekten Gunnar Hallén har skissat på en framtida utbyggnad av Stadsgården med separerad trafikföring i flera plan för gående, bussar, bilar,cyklar och dessutom innehåller turiststråk och kommersiella ytor. I samråd med Gunnar har jag utvecklat ett förslag som löser det akuta behovet av en fungerande bussterminal på Stadsgården invid Slussen som integrerad del av ett framtida Stadsgården. Förslaget redovisades här i Stockholm Skyline den 13 mars 2016. Förslaget har även skickats till politiker i Nacka och Stockholm utan någon respons. Har beslutsfattarna helt avskärmat sig från kritiken mot en insprängd bussterminal som troligtvis inte behövs när T-banan till Nacka medför nya omstigningsstationer för bussarna.

  Åke Etsmar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *