Stadsbyggnadnätverkets nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-27:

Hej alla!

Här kommer ett urval från debatt och fakta om bostadsmarknad och bostadspolitik

BOSTADSMARKNAD- OCH POLITIK

170815 Kötiden till nybyggda bostäder ökar kraftigt https://www.svd.se/ko-tiderna-okar-aven-for-att-hyra-i-nyproduktionen?utm_source=SvDNYH1DT&utm_medium=email&utm_campaign=2017-08-15Det är nyproduktionen som kan ge de köande mera hopp. Men även där ökar kötiden kraftigt hos Bostadsförmedlingen. I genomsnitt krävs åtta års kötid för en nybyggd hyresrätt. Men nu förmedlas mycket nytt på annat vis.

170815 Ansvariga verkar tycka haveriet är helt i sin ordning https://www.svd.se/bostadsformedlingen-for-den-som-redan-har-en-bostad?utm_source=SvDNYH1DT&utm_medium=email&utm_campaign=2017-08-15 Bostadsförmedlingen är till för den som redan har en bostad. Inte för den som är bostadslös. Det har blivit den märkliga effekten av bostadshaveriet. De ansvariga verkar tycka det är helt i sin ordning.

170812 Ingen regering löser bostadskrisen https://www.svd.se/ingen-regering-loser-bostadskrisen?utm_source=SvDNYH1DT&utm_medium=email&utm_campaign=2017-08-12 170731 presenterades SOU 2017:65 Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra. Modellen innebär att en fastighetsägare kan sätta en högre hyra än vad bruksvärdesprincipen medger de första 15 åren. Eftersom det bara är en liten del av bostadsbeståndet som omfattas är det missvisande att framställa dem som marknadshyror. Direktiven hindrade effektivt marknadshyror i stort: ”hyressättningen i det befintliga beståndet ska dock inte påverkas” av de förslag som läggs fram. I nyhetsrapporteringen blev vinkeln att högre hyror i nyproduktion inte leder till fler hyresrätter.

170805 Hyresgäster förtvivlade känner sig tvungna att flytta https://www.svd.se/hyresgaster-fortvivlade–kanner-sig-tvungna-att-flytta Fastighetsägare underhåller dåligt – Folk flytta – Dyr renovering – Hög hyra. Om man ska försöka hitta något positivt i eländet så skulle det vara att nya kategorier flyttar in efter renoveringen och bidrar till att minska segregationen? Men var hamnar då de som inte har råd? Vad händer med nya fattiga flyktingar/anhöriga som kommer in i tusental och ska utbilda sig innan de får inkomster? Hur agerar allmännyttan som ska drivas med lönsamhetsmål? Ytterst litet av detta är löst.

170802 Boverket Så många bostäder behövs till 2025http://www.fastighetssverige.se/artikel/boverket-sa-manga-bostader-behovs-till-2025-25384 Den tidigare prognosen pekade på ett behov av 710 000 nya bostäder under åren 2017-2025. Den nya prognosen visar att det behövs 600 000 bostäder. 322 000, bedöms behövas redan fram till 2020. Det innebär en genomsnittlig årlig produktionstakt på 80 500 nya bostäder. Bostadsbyggandet har ökat de senaste åren men byggtakten har ändå inte nått upp till de nivåer som behövts för att hålla jämna steg med befolkningsökningen.

https://images-0.svd.se/v2/images/392df547-fca3-4830-9235-f42e5280290d?h=833&q=70&w=1250&s=553cecb812cbc2d0310ef4de200f09f491f81700Minns inte kopplingen till bilden, men ok i detta bildfattiga ämne!

170731 I dag får regeringen ett beskt besked https://www.svd.se/hoga-nyproduktionshyror-loser-inte-bostadskrisen?utm_source=SvDNYH1DT&utm_medium=email&utm_campaign=2017-07-31Regeringen vill öka byggandet av hyresrätter och har öppnat för att ”hyressättningen ska bidra”. Men i dag kommer verkligheten ikapp. Enligt utredaren Håkan Julius är nyproduktionshyrorna i Sverige redan så höga som marknaden tål.

170724 IMF-ekonom Läge för reformer https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/imf-ekonom-lage-for-reformer-6862328?source=carma&utm_custom[cm]=302839697,33270&utm_campaign=mail4#conversion-399950805Stark ekonomisk återhämtning skapar ett gynnsamt läge för ekonomiska reformer för att stärka tillväxten i längden, enligt IMF:s chefekonom Maurice Obstfeld. Han noterar dock att de långsiktiga prognoserna fortsatt är dämpade jämfört med hur det sett ut historiskt och denna svagare långsiktiga tillväxt för också med sig risker. I utvecklade länder har medianinkomsten stagnerat och ojämlikheten ökat under flera decennier. Trots att arbetslösheten sjunker är löneökningarna låga. ”Den fortsatt svaga tillväxten håller inte bara tillbaka förbättringar av levnadsstandarden utan riskerar också att förstärka de sociala spänningar som redan har fått en del väljare att gå i riktning mot en mer inåtvänd politik”, skriver Maurice Obstfeld. Min kommentar: Bra konjunktur nu och sämre om ett par år. Det är nu som ränteavdrag och reavinstskatt måste sänkas. Man löser 3 problem: Lättare för unga att komma in i marknaden (dämpade priser), inlåsningseffekten av reavinstskatten minskar = lägenhetsbeståndet utnyttjas bättre (ger mer än byggandet) samt högre tillväxt på sikt. Politiker som inte tar den här chansen tar inte ansvar.

170721 Bankerna tjänar mer på bolån https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/bankerna-tjanar-mer-pa-bolan-6862289?source=carma&utm_custom[cm]=302839697,33270&utm_campaign=mail4#conversion-399950805På tre månader, april-juni, drog de fyra storbankerna in 26,7 miljarder i vinst. – Bolånen är en riktig kassako just nu, säger Nordnets sparekonom Joakim Bornold. Han tycker att konkurrensen mellan storbankerna är bristfällig, speciellt vad gäller bolånen.– Det är privatpersoner som får betala kostnaden för minusräntan som man har mot företagen, för det är egentligen där kostnaden uppstår. Och man kan ifrågasätta om konkurrensen fungerar som den ska då. Det är ingen riktig konkurrens kring bolånen, säger han och fortsätter: När man lyssnar på bankerna så är de väldigt defensiva på bolån. Det är ingen som säger att de vill gå in och ta marknadsandelar, vilket man borde göra i en situation där marginalerna är högre än någonsin. Men man väljer att avstå och då kommer marginalerna fortsätta att vara höga.

170714 Vinstfesten ett hån mot bolånekunderna https://www.svd.se/seb-star-starkt–pa-bolanekundernas-bekostnad  Det är en riktig kanonrapport som SEB:s nya vd kan presentera. Låga kostnader och höga intäkter ger en drömvinst som ger aktien skjuts på börsen.

170709 Bygg mer bostäder där rälsen redan finns” http://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-bygg-mer-bostader-dar-ralsen-redan-finns/repqgg!9m28oJxuFpCKH5eCyZwLoA/  I helgen öppnar Citybanan och vi får två nya pendeltågsstationer i Stockholm. Vi behöver ännu fler spår och ytterligare stationer. Men det snabbaste sättet att skapa de bostäder och kontor som regionen skriker efter är att bygga mer utmed de järnvägsspår som redan finns i dag, skriver Mathias Bohman (S) och Oskar Weinmar (M), kommunalråd i Upplands Väsby kommun.

170706 Ränteavdragsförslag en stoppsignal”http://fastighetsnytt.se/2017/07/rantesavdragsforslag-en-stoppsignal/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3 Regeringens förslag om en hårdare begränsning av företagens ränteavdrag än vad EU kräver är en tydlig stoppsignal för den svenska fastighetsbranschen. Förslaget kommer att leda till ökade kostnader och därmed till minskade investeringar i såväl nyproduktion som renoveringar.

170704 Så underlättar vi bostadsbyggandet http://www.byggvarlden.se/sa-underlattar-vi-bostadsbyggandet-113494/nyhet.html?newsletterid=6817&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-07-04 Vad gillar du och inte av detta?

170704 Ovilja att hyra ut i andra hand Priserna stiger https://www.svd.se/ovilja-att-hyra-ut-i-andra-hand–priserna-stiger?utm_source=SvDNYH1DT&utm_medium=email&utm_campaign=2017-07-04  Färska siffror från Blocket visar att hyrorna på andrahandsmarknaden fortsätter stiga. Stockholms billigaste andrahandsettor kostar i snitt 5 400 kronor och de dyraste 10 200 kronor. Samtidigt har mer än hälften av svenskarna ett extra sovrum – men viljan att hyra ut är låg.

https://images-3.svd.se/v2/images/ca1f6471-0739-4768-b788-c9c6a072d439?h=833&q=70&w=1250&s=40c96f04f4d603341e3ae49cda9a40468d8c4b2f

170703 Sveriges bostadspolitik sämst i klassen http://www.fastighetssverige.se/artikel/sveriges-bostadspolitik-y-samst-i-klassen-25241 Länge var Sverige världsledande på social bostadspolitik – men nu är Sverige ”sämst i klassen”, enligt Veidekke, som släpper en ny rapport där tolv likvärdiga länder jämförs.

170629 SBAB Bostadsmarknaderna spretar allt mer http://www.fastighetssverige.se/artikel/sbab-bostadsmarknaderna-spretar-allt-mer-25214 Under det andra kvartalet har marknaderna överlag tappat fart. Men medan SBAB sett en ganska tvär inbromsning på Stockholms bostadsrättsmarknad så rullar Göteborgs och Malmös småhusmarknader på i nästan överhettningsliknande fart.

170627 SABO utbildar utländska byggbolag http://www.byggvarlden.se/sabo-utbildar-utlandska-byggbolag-113233/nyhet.html?newsletterid=6790&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-06-27 SABO vill underlätta för utländska aktörer att bygga bostäder i Sverige.

170615 Svartkontrakt drabbar unga storstadsbor http://fastighetsnytt.se/2017/06/svarta-hyreskontrakt-drabbar-unga/ Men hyresgästföreningen vill tona ner problemet: 170615 Svartkontrakt är ett begränsat fenomen https://www.hemhyra.se/nyheter/svartkontrakt-ar-ett-begransat-fenomen/ skriver Hyresgästföreningens tidning. ”Handeln med hyreskontrakt sker i så liten omfattning att det inte finns anledning att se över bytesrätten. Det menar Hyresgästföreningen i en ny rapport”. Men läser man mer får man vet att bland unga under 30 år i storstadsområdena köper 13 procent svart (främst små lägenheter), i Storstockholm hela 18 procent. Det kommenterar inte Hyresgästföreningen. Men bostadlösa ungdomar är förstås inte deras medlemmar. Svarthandelns betydelse tonas ned då den visar problemen med hyresregleringen.

170609 Bostadsbristen oroar stadsbor mer än kriminalitet http://www.byggvarlden.se/bostadsbristen-oroar-stadsbor-mer-an-kriminalitet-112697/nyhet.html?newsletterid=6733&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017-06-09Bostadsbristen är den fråga som oroar stockholmarna mest, mer än ökad kriminalitet och ökad segregation, detta trots att det nu byggs i snabb takt. Det visar en ny studie som NCC låtit analysföretaget United Minds genomföra där4 000 boende i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors berättar hur de upplever sin stad. En majoritet är missnöjda med utvecklingen i samhället med ökade bopriser, ökad osäkerhet och växande sociala klyftor.


Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


 Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar     ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *