Stureplanerna har stoppats – åtminstone tillfälligt

Igår kväll fattade Stadsbyggnadsnämnden beslut om att återremittera Stureplanerna. Det betyder att fastighetsägarna inte kan gå vidare med sina planer på att riva Sturegallerian och därmed är kulturinstitutioner såsom Sturehof och Hedengrens bland många andra räddade. Åtminstone tillfälligt.

–       Jag välkomnar att man har lyssnat på den enormt starka opinion som varit emot det här. Beslutet innebär att fastighetsägarens inte kan gå vidare med rivnings- och ombyggnationsplanerna i sin nuvarande form. Det är fantastiskt och en seger för demokratin!, säger PG Nilsson, initiativtagare till kampanjen Stoppa Stureplanerna.

Kampanjen Stoppa Stureplanerna har pågått sedan i maj. Fler än 12 000 personer har uttryckt sina kritiska synpunkter om projektet i personliga brev till Stockholms stad och Stureplanerna har beskrivits som Sveriges mest kritiserade byggprojekt någonsin. Beslutet att stoppa projektet i sin nuvarande form är en stor framgång men det är inte klart ännu.

–       Vi som är engagerade i stadsbyggnadsfrågor måste vara fortsatt vaksamma och göra vårt bästa för att bevaka att beslut om rivningar och nybyggnation i Stockholm inte fattas i slutna rum utan insyn från medborgarna. Jag hoppas att man nu har en mer transparent process om man nu vill föra fram en ny detaljplan så att man involverar både näringsidkare och medborgare i större utsträckning, säger PG Nilsson.

–       Stockholmarnas stöd i det här har varit ovärderligt för alla oss som verkar och regelbundet befinner oss i kvarteret runt Stureplan. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i kampanjen Stoppa Stureplanerna, säger PG Nilsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *