Politiker förda bakom ljuset – Bara delar av Astoria byggs

Rivingen av Astoria har kantats av skandaler och protester. De allra senaste uppgifterna visar att varken den nedsänkta platsen eller fasaden som den marknadsförts kommer att genomföras. Johan Strömstedt reder ut vd som sker i detta senaste av Humlegårdens ”fake news”.

Det ”brinner i knutarna” vad gäller Astoriafastigheten. Nu finns chans för ansvariga att rätta till ett beslut som byggde på vilseledande ”marknadsföring” av projektet från ansvarig exploatör. Det handlar om Detaljplan för del av fastigheterna Riddaren 18 och 5 i stadsdelen Östermalm Dp 2013-09412-54.

Enl. uppgift från Stadsbyggnadskontoret så har Humlegården Fastigheter AB dragit tillbaka del av sitt byggnadsprojekt som ingår i den av politiker godkända nya detaljplanen för fastigheten. Tillbakadragandet rör Riddaren 5. Enligt bygglovsansökan 26/9 2017 där Humlegården Fastigheter AB ensam söker bygglov, ämnar de inte längre att sänka markområdet (3 meter) som ligger mellan Astoriafastigheten (ägd av Humlegården fastigheter AB) och fastigheten som ägs av Oscar Properties. Denna tänkta byggnation klassificerades som ett Centrumändamål.

Text skriven av Humlegården:

Från Nybrogatan etableras en plats, Sofi Almquists Plats. Avsikten är att skapa en gemensamhetsanläggning, ett entrérum som kan betjäna fastigheterna Riddaren 5, 6 och 18. Syftet är att platsen även ska fungera som ett socialt rum och fastighetsägarna har för avsikt att den ska vara öppen och tillgänglig.

I bifogad nedre bild visas den plan som Humlegården ämnade genomföra och som legat som grund för ansvariga politikers beslut. Det är betydande och inte en ringa del av hela projektet. Politiker godkände Humlegården fastigheters AB´s redovisade plan med denna ritning som underlag. Den nedersta bilden visar anledningen till att Humlegården dragit tillbaka denna sänkning av gatuplanet inkl. de butiker som skulle finnas i nedre planet. Tillbakadragandet beror på att Humlegården inte äger och har aldrig ägt all mark som ritningen visar. Det är Oscar Properties som äger marken där ”sänkningsprojektet” av markplan kallad Sofie Almqvist plats, var tänkt att ske. Oscar properties tillåter inte denna omdaning av deras markområde och det hade de klargjort för Humlegården innan politikerna godkände den nya Detaljplanen. Humlegården fastigheter AB har sökt bygglov i stort sett endast för kontor i större delen av Astoriafastigheten, som de fått tillstånd till att riva.

 

Området mellan fastigheterna, som är inritat på hö sida och når Nybrogatan ägs ej av Humlegården Fastigheter AB utan av Oscar Properties AB. Bild: Humlegården AB

Det kan/borde inte vara tillåtet att exploatör presenterar ett projekt där stor del av projektet bygger på att man projekterar på annans egendom och inte meddelar ansvariga politiker före beslut att denne medexploatör hoppat av projektet. Genom denna taktik (falskspel) fattar ansvariga politiker beslut på underlag som inte överensstämmer med det förväntade slutresultatet. Exploatören Humlegården Fastigheter AB har medvetet vilselett politiker och allmänhet.

Den marknadsförda fasaden är också ändrad. Bild: Humlegården/3XN

Ändamålet har varit att få politiker att ”köpa” ett ”koncept” där mer än halva Astoriafastigheten rivs till förmån för en byggnation/projekt som till stor del aldrig var tänkt att bli av. Intresset har hela tiden legat på att riva större delen av Astoriafastigheten pga att marknaden inte efterfrågade den typen av lokaler och att Humlegården AB tjänar mer pengar på att riva än att renovera. Detta sade på ett officiellt möte i okt. 2016, Maria Lidström, investeringschef på Humlegården Fastigheter AB.

”Särskilt uttalande gjordes av Roger Mogert m.fl. (S), Cecilia Obermüller m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande.

”Det är för staden viktigt att man är en pålitlig samarbetspartner,……

Ref: Utlåtande 2015:157 RII (Dnr 120-1669/2015)

”Särskilt uttalande gjordes av Roger Mogert m.fl. (S), Cecilia Obermüller m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande. 

”Det är för staden viktigt att man är en pålitlig samarbetspartner,……

Ref: Utlåtande 2015:157 RII (Dnr 120-1669/2015) 

Rivningen påbörjad men långt från klar. Än kan man stoppa och återställa. Foto: Rädda Astoria

Hur pålitliga tycker de politiker som sagt Ja till detaljplanen att Humlegården Fastigheter AB är?

Bifogar gestaltningsprogrammet som sammansatts av entreprenören där ni själva ser på sid. 18 & 20 att det står Riddaren 5 inom det vitmarkerade området. Sid.30, 92, 93 och 98 visar bilderna som Humlegården ville göra men inte kan göra. OCH detta visste de långt innan ni politiker fattade ert ödesdigra beslut.

Ansvariga politiker bör snarast besluta om inhibition av den tidigare godkända rivningen av Astoriafastigheten. Det kan inte vara rätt att exploatörer på detta sätt vilseleder ansvariga politiker och allmänhet.

Johan Strömstedt

Läs Elisabet Anderssons artikel i SvD här

Länk till gestaltningsprogrammet  här


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *