Symposium: Rädda Blasieholmens kulturarv – Flytta Nobelbygget

Musikaliska akademin. Foto: Holger Ellgaard

Den 3 februari ges ett symposium för att rädda Blasieholmens kulturarv på Musikaliska. Frågor som avhandlas är:
är det att inkräkta på befintliga värden eller att utveckla nya platser?
  • är Nobelcenter ett varnande eller föredömligt exempel?
  • är lagstiftningen till skydd för kulturarvet tillräcklig?
Symposiets huvudsakliga budskap är att stoppa rivningsvågen och rädda Blasieholmens vattenrum – vår gemensamma maritima historia och stadsmiljö.  Deltagarna är experter på kulturmiljö och politiker.

Så här trevligt kan det bli.

Lördag 3 febr kl 13.30 – 16-30, Gratis inträde
Konsert och film från kl 13.00, Konsertsalen i Musikaliska, Nybrokajen 11 på Blasieholmen
Arrangör: Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner i samverkan med talare från följande föreningar: Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Samfundet S:t Erik, Stockholms Sjögård, Stockholm Skyline, Stockholms Hembygdsförbund, Förbundet för Ekoparken, Urban City Research, Skärgårdens Trafikantförening, Arkitekturupproret och Europa Nostra.

Flytta Nobel till en mer passande plats vid Wennergren Center.

Symposium med 15 experter, Nobelstiftelsens företrädare och ledande politiker:

Rädda Blasieholmens kulturarv – Flytta Nobelbygget

Att inkräkta på befintliga värden eller att utveckla nya platser – är Nobel Center ett varnande eller föredömligt exempel?
– är lagstiftningen till skydd för kulturarvet tillräcklig?

Lördag 3 feb kl. 13.30–16.30
Musikunderhållning från kl. 13.00 Konsertsalen i Musikaliska, Nybrokajen 11 på Blasieholmen

SYMPOSIETS SYFTE: Att förmedla kunskap och att diskutera rubrikens frågeställningar. FÖRELÄSARE: Sakkunniga, företrädare för Nobelstiftelsen och ledande politiker. MODERATOR: Björn Tarras-Wahlberg, ordf i Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner.

Gratis inträde för alla. Paus 30 min ca 15.00 med god dryck och bra tilltugg för 100 kr;
betalas kontant på platsen. Intäkten bör bidra till kostnaden för lokal & annonsering. Tacksam för besked om du önskar dryck med tilltugg under pausen: anneli.noreus@gmail.com

Ändamålsparagrafen i Stadgarna för Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner

§1. ”Vänföreningens syfte är att bevaka och vär- na Blasieholmens byggnader, museipark, anlägg- ningar och användbarhet för sjöfart och musei- verksamhet samt bidra till dess utveckling som folklig mötesplats, som nav för skärgårdsturism och som vittnesbörd om en månghundraårig maritim historia. Vid tidpunkten för föreningens bildande är huvuduppgiften att nå föreningens här angivna syften att stoppa ett Nobel Center i det förslag till utformning som föreligger på Blasieholmen”.

PROGRAM med begränsad tid för samtliga talare 5–15 min. Frågestund på slutet.

1. Välkomsthälsning – med några ord om kostnader för medborgarna. Björn Tarras-Wahlberg, Ordf i Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner. BTWswiss@gmail.com

2. Inledning: Youtube filmen ”ÖN” om Blasieholmen och dess historia

Helene Schmitz, prisbelönt fotograf, info@heleneschmitz.se

3. Vattenrum och vattenmöten – Stockholms och Blasieholmens bärande kvalitet

Tessins slottsomgivningsplan från 1712 aktualiserades i början av 1900-talet. Stockholms centrala vattenrum har i den långa historien gestaltats med omsorgsfulla övergångar,
där dominerande byggnadsverk, som Slottet, Stadshuset och Nationalmuseum balanserats med öppna platser och småskaliga objekt. Här spelar Blasieholmen en central roll.

Johan Mårtelius, professor i arkitekturhistoria KTH, fd chef Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, johan.martelius@sri.org.tr

4. Tullhuset och magasinen – nödvändiga för upplevelsen av sjöfartens betydelse
Deras roll bl a för fungerande sjöfart, för stadens handel och kommunikation
– ett måste för Stockholms utveckling till ett kommersiellt och kulturellt centrum.
Cecilia Österman, tekn dr i sjöfart och marin teknik. Sjöingenjör. Sjöfartsforskare vid Linné- universitetet i Kalmar; vunnit Levipriset och Sjöfartens arbetsmiljöpris, cecilia@soteria.se

5. Allvarsord från en professor i bebyggelsevård

Vad tål Blasieholmen utan ödesdiger förlust av stadsmiljövärden och av vittnesbörd om en månghundraårig maritim historia? Konklusion från punkt 3 och 4.
Kerstin Barup, professor i bebyggelsevård vid Arkitektskolan, LTH, Lunds Universitet, kerstin@barupedstrom.se

6. Vad gör vi med Nationalmuseum, 1800-talets största svenska arkitektursatsning?

Vad kommer Nationalmuseum ge till Blasieholmen och Stockholm?
Vilka krav ställer det på omgivningen: ljuset, lugnet, trafiken?
Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, tekn dr, specialist arkitektur och kulturarv vid Statens fastighetsverk, ordf i Stockholms Skönhetsråd, anders.bodin@sfv.se

7. Lagstiftningen till skydd för kulturarvet och miljöorganisationers talerätt

Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA, vice ordförande i Svenska byggnadsvårdsföreningen, som överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen. kristina.berglund@byggnadsvard.se

8. Bortglömda fakta om Blasieholmen

Fredrik von Feilitzen, medlem i Skönhetsrådet som representant från Samfundet S:t Erik, som överklagat Nobel Center, v.feilitzen@gmail.com

PAUS 30 min för dryck och förtäring

9. Blasieholmen med Nobel Center – möjlighet för Nobelstiftelsen, Stockholm och världen?

Representanter från Nobelstiftelsen, inbjudna.
10. Utfrågning/diskussion med ledande politiker. Om svar anhålls!

Moderator: Björn Tarras-Wahlberg. Två frågor:

A. På vilka grunder tillstyrkte/avstyrkte ni Nobelbygget?
B. Skulle ni kunna tänka er att flytta bygget till Haga-Brunnsviken

vid entrén till Nationalstadsparken i Nya Norrtull eller annan plats?

C – Michael Artursson
FI – Maria Pettersson
KD – Acko Ankarberg Johansson
L – Birgit Friggebo, fd kulturminister 1991-94 M – Gunnar Strömmer

MP – Amanda Lind
SD – Richard Jomshof
S – Lena Rådström Baastad V – Aron Etzler

11. Hur kan Blasieholmen bli en resurs för Stockholm? Panel med tre föredrag:

1) Blasieholmen, med dess maritima byggnader, museipark med mera
– en möjlighet att utveckla en folklig mötesplats i Stockholms stadskärna.
Peter Elmlund, programansvarig Urban City Research/Ax:son Johnson Stiftelsen. peter.elmlund@gmail.com

2) Kulturmiljöns betydelse för stadens dragningskraft. Vad krävs för att en turistdestination ska fungera och vad betyder turismen för staden?
Jan Larsén, VD Strömma Turism, jan.larsen@stromma.se

3) Tullhuset och hamnmagasinen är nödvändiga för skärgårdstrafikens funktion och utveckling. Ett sätt att spegla hemligheterna i stadens maritima historia. Olle Neckman, sakkunnig inom Stockholms Sjögård, olle@neckman.se

12. Ohälsosam arkitektur – hur vår hälsa påverkas av den omgivande miljön Gösta Alfvén, docent i barnmedicin. Författare till ”Ohälsosam arkitektur:

En annan sida av funktionalismen” gosta.alfven@slmk.org

13. Nya Norrtull vid Brunnsviken – unik möjlighet för Nobel Center

Henrik Waldenström, initiativtagare till Nationalstadsparken, ledamot av Förbundet för Ekoparken. Sakkunnig på Världsnaturfonden WWF, Henrik.Waldenstrom@wwf.se

Richard Murray, ordf i Förbundet för Ekoparken, richardmurray41@outlook.com Avslutningsord samt frågestund ca 30 minuter

Björn Tarras-Wahlberg, ordf i Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner. BTWswiss@gmail.com

 

Stöd Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner

Bli medlem för 100 kr – bli Guldmedlem för 500 kr Handelsbanken: 6124-491 524 161. bg: 5227-8256. Swish: 123 157 3831. Kontakt: anneli.noreus@gmail.com 070-590 77 12

 

Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *