Till politiker i Stadshuset: Greenwashing betyder inte hållbart!

 

Om man säger att något är bra behöver det inte alls vara sant. Astoriaprojektet har omgivits av märkliga förklaringar till rivning, en av dem är s.k. ”greenwashing”. Ett begrepp som innebär att man framställer något som miljövänligt fast det inte är det. Det ar ett i raden av knep som fick politikerna att falla för Astoriaprojektet.

Humlegårdens ”greenwashing” är bara pynt för att maskera ren girighet och ett häpnadsväckande förakt inför folkvalda politiker, opinion, kullturarv och vanlig anständighet. Att gå så långt som att vilseleda er politiker för att få er att godkänna något som överhuvudtaget inte kommer att överensstämma med Detaljplanebeslutet, är de facto lurendrejeri i den ”högre skolan”.

Det kan inte få passera utan påföljd.

Hur kan rivning och nybyggnad vara miljövänlig? Byggnaden från 1874 har tjänat in sin miljöskuld för länge sedan Varför lägga på en ny?

De vill genomdriva rivning pga att de tjänar mer pengar på det, INTE förlorar pengar på att låta bli att riva. De kan fortsätta hyra ut kontorsyta som tidigare, alternativt sälja som bostadsrätter som de gör med andra delen av Astoriafastigheten (som de också ville riva tidigare men inte fick).

Att Humlegården Fastigheter väljer något som skär sig så brutalt mot det nuvarande känns som en medveten krigsförklaring mot våra kulturmiljöer. Samtidigt sitter de själva i ett vackert gammalt hus vid Humlegården och snackar hållbarhet.

Deras reklamfilm (2015) för projektet visar precis det projekt som ni godkänt. Ni ser och hör det här:

Inte mycket som stämmer med dagens bygglovsansökan.

Redan när deras andra reklamfilm (slutet 2016) publicerades (endast några månader före beslut om ny detaljplan), kände Humlegården Fastigheter till att det inte gick att genomföra planen så som den presenterats i filmerna och för er beslutsfattare. I denna film betonar man än mer ”omfattande förnyelse” och hur måna de är om det kulturella bevarandet och nämner inte att i den fastigheten (mot Nybrogatan samt gränden) rivs översta delen samt tak. Fortfarande visas här hur Sofie Almqvist gränd kommer att sänkas för att bli en nedsänkt park.

Detta trots att markägaren Oscar properties AB sedan lång tid inte längre är med i projektet.  De nämner hur nya kontorskomplexet med sin färgsättning och materialval återfinns i angränsande kvarter. Helt annan fasad (mörkt tegel) i bygglovsansökan som ligger på ert bord.

Marknadsfört koncept stämmer illa med vad man ämnar bygga.

Consensus: Ni har sagt Ja till ett projekt som inte kommer att genomföras så som det presenterats och som ligger till grund för beslutet.

Det oerhört viktiga i dagsläget är att ni ansvariga politiker agerar omedelbart och stoppar den nyligen påbörjade rivningen inne i Astoriafastigheten. Det finns ingen tid att förlora. Det skall inte vara ekonomiskt lönsamt att lura förtroendevalda politiker och allmänheten. Att ni stoppar rivningen nu, visar framtida expolatörer att sådan taktik inte lönar sig.

Allmänheten och alla de remissinstanser som sa nej (100%) till rivningen förväntar sig att ni skyndsamt hanterar denna fråga.

Johan Strömstedt

Rädda Astorias Facebookgrupp här

Fler artiklar om Astoria här


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *