Centern går från grönt till kolsvart i miljöpolitiken – senaste bidraget: Ja till Österleden!

 Österleden – Centerns Waterloo? Förbundet Ekoparkens om Österleden:

Länge har Centern i Stockholm velat fram och tillbaka och nu slutligen hamnat i klorna på billobbyn med sitt ställningstagande för Österleden (Östlig förbindelse). Centern kunde tidigare ses som ett grönt alternativ inom Alliansen, men inte längre. Med ordridåer som ”smart stadsplanering”, ”tuffa krav på hållbarhet” och ”levande stadsrum” vill man legitimera en mångmiljardsatsning på ökad biltrafik i Stockholm.

Nästan alla – även Trafikverket – har för länge sedan insett att biltrafiken måste minska för att miljömålen ska nås. Det räcker inte med teknikutveckling för bilar. Men inte för Centern. Istället ger sig Centern hän åt det mest oförblommerade önsketänkandet när man säger: ”Förbindelsen får inte generera utglesning och att bilresande äter upp den åsyftade framkomligheten.”  Men, alla stora väginvesteringar gör just det! Färskt i minne har vi miljöminister Andreas Carlgren (C) som ”med tuffa krav” genomdrev Förbifart Stockholm. En motorled som idag för totalt 100 miljarder kan konstateras bidra till utglesning, inte leda till högre tillgänglighet eller mindre körer, däremot fler förtida dödsfall i tunnlarna som givetvis inte fick någon kollektivtrafik i slutändan. Nu ska Centern upprepa det Carlgrenska reptricket med Österleden.

Till intet förpliktigande är givetvis Centerns önskan att ”se över” uppfarten på Östermalm, den som ska korsa Kungliga nationalstadsparken tvärs över Ladugårdsgärdes ängar och leda in och ut trafik till Stockholms innerstad. Centern drev i regeringsställning 1994 igenom skyddet för Nationalstadsparken. I dag lanserar man ett ingrepp i parken som kan komma att leda till att skyddet helt går om intet när buller och avgaser från tusentals nya Nacka-Värmdö-bilister lägrar sig över parken, och barriärer av stillastående bilköer förstör landskapet.

Centern har under Annie Lööf fått en ny skepnad, så fjärran från Gunnar Hedlund och Olof Johansson. Skydd av värdefull skog ses som ”smygsocialisering”, flyget kan öka med hänvisning till biobränsle som inte finns, Stockholms innerstad ska med Centerns hjälp begåvas med ett kärnkraftverksliknande Nobel Center bredvid Nationalmuseum och nu, som kronan på verket, vill Centern bygga en ny ”klimatsmart” motorväg. Nämligen Österleden som ska gå inom Stockholms innerstad, som ökar trafiken, går emot klimatmålen, hotar Ladugårdsgärdes ängar inom Nationalstadsparken – för 20 miljarder. Starkt jobbat. Man kan säkert rösta på Centern, men inte för något som har med miljö- och klimat att göra.

Richard Murray, ordförande   Förbundet för Ekoparken

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *