Gärna ett Nobel Center – men inte det planerade på Blasieholmen

Bildmontage: Tomorrow AB

Försvarstalen för Nobelcenter på Blasieholmen haltar. Efter debattartiklarna från ja-sidan publicerats i DN, kommer här nu ett tydligt klargörande hur lätt det är att skarva ihop berättelsen och få det kritiserade projektet i bättre dager.

DN Debatt publicerade 9/6 en artikel av Nobelstiftelsens ordf. Carl-Henrik Heldin och dess vd Lars Heikensten. De framför där att de anser att Mark- och miljödomstolen dömt fel när den stoppade Nobel Center. Informationen om faktiska förhållanden och uppfattningar är dock minimal, textens huvudsakliga syfte är snarare att skapa opinion för att underminera domstolsprövningen.

Nobelstiftelsen har självfallet rätt att argumentera för att domen skall överklagas, men det ankommer inte på Nobelstiftelsen och dess företrädare att försöka förminska mark- och miljödomstolen och dess domare. I en rättsstat står ingen över lagen, inte heller Nobelstiftelsen och dess företrädare.

Populism

”Planen hade överklagats av ett par miljö- och stadsbyggnadsorganisationer, men främst av Lundbergföretagen, eftersom ett av deras hus kommer att få beskuren sjöutsikt.”

Nobelstiftelsen försöker förminska det folkliga motståndet och göra en av Sveriges mest förmögna familjer till ensam ”opponent” som smädas på för bygglobbyister inarbetat sätt, som inskränkta och exklusivt egenintresserade. De som Nobelstiftelsen beskriver som ”ett par miljö- och stadsbyggnadsorganisationer” är Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges största folkrörelse med ca 430 000 medlemmar, Svenska byggnadsvårdsföreningen med ca 6 000 medlemmar och Samfundet S:t Erik med närmare 2 000 medlemmar.

Falska fakta

”Kanske kunde vi acceptera logiken i att hela detaljplanen, med allt vad Nobel Center tillför, faller på ett enda kriterium.”

Mark- och miljödomstolens motivering är omfattande och anger att Nobel Center skadar 9 stycken s.k. uttryck för riksintresset Stockholms innerstad.

”Alla är eniga om att ett hus för Nobelpriset i många avseenden starkt gynnar detta riksintresse.”

Påståendet är fel.

”Man kan notera att de byggnader på platsen som direkt berörs inte är byggnadsminnesmärkta. Den enda skyddade byggnaden på platsen, det gamla Kokhuset med dess marina historia, kommer att bevaras.”

Påståendet att den enda skyddade byggnaden på platsen skulle vara ”Kokhuset” är fel. De tre byggnader som rivs har samtliga skyddsbestämmelser. De är dock inte statliga byggnadsminnen. Att det av Nobelstiftelsen förtigna statliga byggnadsminnet Nationalmuseum och Kokhuset inte skulle vara direkt berörda blir endast begripligt om man förstår Nobelstiftelsens ohederliga nyspråk att en byggnad endast anses direkt berörd om den utraderas.

”Det är en slutsats som domstolen accepterar efter begränsad egen analys utifrån en inlaga som inkommit från Riksantikvarieämbetet.”

Den ”inlaga” som Riksantikvarieämbetet ”inkommit” med är ett yttrande begärt av domstolen. Nobelstiftelsen bidrar till en mytbildning, med syfte att underminera Riksantikvarieämbetes ställning, som startats av Stockholms stads ledande politiker och som går ut på att Riksantikvarieämbetet agerat utan mandat i ärendet.

”Projektet har också hela tiden haft ett starkt stöd av en tydlig majoritet i Stadshuset…”

I stadsfullmäktige röstade S, M och C för planen. L, KD, SD, MP, V och Fi röstade emot den. Om omröstningen följde mandatfördelningen innebär det att 55 ledamöter röstade för Nobel Center och 46 emot, en övervikt med endast fem röster i en församling med 101 ledamöter.

Tidigare förslag om upprustning och mera kulturaktiviteter på Blasieholmen.

Polarisering av debatten

”… Nobel Center har en naturlig plats i en modern och framåtblickande stad.” ”Den starkaste symbolen för Sverige som öppen, internationell, innovativ kunskapsnation är Nobelpriset”. ”Ett hus som tar fasta på Alfred Nobels idé om människans möjligheter att förstå och förbättra världen och som stolt står upp för betydelsen av kunskap, fakta, empiri och vetenskap.”

Nobelstiftelsen framställer alla de remissinstanser och kulturmiljöorganisationer och 1000-tals enskilda Stockholmare samt Kungen som anser att Nobel Centers placering och utformningskadar stadsmiljön så som varandes kunskaps-, forsknings-, vetenskaps-, och utvecklingsfientliga samt emot ett öppet samhälle.

Det är omdömeslöst av Nobelstiftelsen att inte ha tagit intryck av de många starka och samfällda argumenten emot byggnadens planerade utformning och placering. Med populism, spridning av falska fakta och polarisering av debatten skadar Nobelstiftelsens agerande inte bara Nobelpriset och Stockholm utan också Sverige.

Anita Lundin, Stockholms Läns Hembygdsförbund, ordförande

Ulf Johannisson, Stockholms Läns Hembygdsförbunds kulturmiljögrupp och Föreningen Blasieholmens Vänner

Björn Tarras-Wahlberg, Blasieholmens Vänner, ordförande

Kerstin Westerlund, Blasieholmens Vänner, Arkitekt SAR, f.d. ordf. SAR, f.d. fastighetschef Statens Fastighetsverk

Gösta Alfvén, Blasieholmens Vänner docent, barnläkare författare till bokenOhälsosam arkitektur

Per Björkman, advokat


Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarsspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Du ansvar själv för din kommentar som naturligtvis är respektfull. Väl mött!

3 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *