Press: Varning till politiker för bussterminalen

Pressmeddelande 2018-10-03 Föreningen Bevara Slussen

Varning till politiker för planerad bussterminal i Katarinaberget

In- och utfarter allvarligt underdimensionerade
Utformning i strid med nya riktlinje

Föreningen Bevara Slussen har skickat ett brev med varning till Riksdagens samt Stockholms, Nackas och Värmdös politiska ledningar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt infrastrukturministern gällande det påbörjade bygget av bussterminal i Katarinaberget.

Föreningen har satt sig mycket noga in i ärendet och konstaterar att säkerheten för resenärer grovt åsidosatts. I händelse av brand eller utrymning är den gemensamma in- och utfarten allvarligt underdimensionerad för räddningsinsatser.

Föreningen ser sig nödgad att informera politiker och berörda myndigheter om detta.

Att bygget nu är beslutat och verkställs gör inte dessa frågor mindre viktiga utan tvärtom desto mer allvarliga.

-Vi ser att säkerheten är otillräcklig och att bygget går vidare utan att väsentliga delar av funktionen är lösta. Att utformningen är i strid med de nya riktlinjerna för bussterminaler visar att vi har rätt, även om staden inte vill erkänna det, säger ordförande Annika Rosén.

Brevet har gått till följande:

  • Riksdagens partistyrelser
  • Landstinget i Stockholms läns partistyrelser
  • Landstinget i Stockholms län: Regionplane- och trafikkontoret
  • Nacka kommunstyrelse
  • Värmdö kommunstyrelse
  • MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Infrastrukturministern Näringsdepartementet

Brevet kommer att följas upp med ett nytt utskick om några veckor:

 

Varning för bussterminalen i Katarinaberget.

  1. Bussterminalens historia

Bussterminalen planerades av kommunfullmäktige i Stockholms stad år

2012 mot bakgrund av platsbrist i den dåvarande bussterminalen. Den

planerades som en säcklösning.

 

  1. Säkerheten i den planerade bussterminalen

De senaste åren har bränder av olika fordonsslag eskalerat, dels på

grund av medveten skadegörelse och dels på grund av ökande använd-

ning av eldfängt material.

Även olika typer av terroristhandlingar har på senare år blivit ett allt

större problem.

 

  1. Säcklösningen i Katarinaberget är en dödsfälla

Säcklösningen är, globalt sett, en oprövad konstruktion. Den gemensamma

in- och utfarten är, vid händelse av brand eller utrymning av bussar inne i

terminalen, underdimensionerad för räddningsinsatser.


För mer information kontakta:

Annika Rosén, ordförande Föreningen Bevara Slussen  E-post: bevaraslussen@gmail.com

 


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *