Seminarium: Hur vill vi att vår stad ska se ut

Kulturmiljögruppen inom Stockholms läns hembygdsförbunds bjuder in till två seminarier om stadsplanering i de yttre stadselarna.

Befolkningsökning och ekonomisk tillväxt i vårt län medför omfattande byggande. Det uppdrivna tempot medför ofta att kulturvärden skadas och att kvalitén hos det nybyggda blir lidande. Vår kapacitet och kunskap för att värna dessa värden sätts på prov. Vi behöver bli fler som kan mer. Behoven är stora både i tätorter och på landsbygden.

Kulturmiljögruppen erbjuder ett program för utbildning och erfarenhetsutbyte avseende stadsplaneringsfrågor i ytterstadsdelar. I ett första seminarium sammanfattar seminarieledaren Ulf Johannisson bl a ett utvecklingsarbete från Delegationen för hållbara städer som kan sägas ligga i fronten inom stadsplanering med människa och natur i fokus. Tillämpningsexempel och hur planprocessen behöver utvecklas för att delegationens intentioner ska förverkligas presenteras också.

I ett andra seminarium får deltagarna undersöka hur idéerna skulle kunna tillämpas i några områden som vi kommit överens om. Du kan bestämma dig för att delta i det andra seminariet direkt eller i samband med det första seminariet.

 • Seminarierna pågår ca 3,5 timmar/gång inkl. fikapaus.
 • Kostnaden är 150 kr/person och tillfälle inkl. macka med köttbullar eller kyckling. Betalning kontant på plats eller till Plusgiro 588356-6, ange ditt namn samt Kulturmiljö.
 • När Den 5 och 15 november kl. 16.30-20.00.
 • Var I Sensus lokaler på Torkel Knutson gatan 39, precis in till Mariatorgets T-banestation.
 • Hur Anmäl dig till ann@hembygd.se senast den 1 november. Meddela om du har någon matallergi vid anmälan.

Seminarium 1 – Presentation, diskussion, val av tillämpningsexempel

 •   Ytterstadsdelars situation och möjligheter.
 •  Hur arbetar kommuner och marknadsaktörer i dag i ytterstadsdelar och vilka är resultaten?

  Vad säger vetenskap och expertis, med exempel?

 •  Kreativa sätt att bygga i ytterstadsområden som leder till bättre bevarande och utveckling av

  kulturmiljövärden och sociala och ekonomiska värden i harmoni. Hur behöver kommunernas

  övergripande planering och hantering av detaljplaner utvecklas för att förverkliga detta?

 •  Hur skulle man kunna dra nytta av de kunskaperna lokalt? Val av projekt eller område man

  skulle vilja arbeta med i arbetsmötet.

  Seminarium 2 – tillämpningsexempel

  OBS: Deltagarna förutsätts ha repeterat presentationer från seminariet på egen hand, samt att ha tagit fram visst material om projekt/områden man vill jobba med på arbetsmötet.

  Innehåll

 • Kort genomgång av metodik för jobba med de projekt eller områden som man vill påverka.
 •  Deltagarna diskuterar, prioriterar och beskriver översiktligt kreativa sätt att bygga och bevara

  som kan ge bättre lösningar i de områden/projekt man valt att arbeta med.

 •  Genomgång av mer utvecklade metoder för lokal dialog och hur de skulle kunna tillämpas i

  kommuners planprocess.

 • Hur skulle tidigare och mer utvecklad lokal dialog kunna tillämpas på aktuella projekt?
 • I mån av tid: Kommunikation med makthavare och utnyttjande av media.

page2image1784576

page2image1777632

Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *