Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 19-05 av Ulf Johannisson.

Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Fördjupningar och seminarier om stadsbyggnad hittar du på hemsidan här 

Hej alla!

I dag aktualiteter i Stockholm: Exploatering av grönt och innerstadens kultur, hopp och förtvivlan om arkitekturen och hopp om idrottshallar.

Jag ber dig stödja mitt arbete och bidra till mina kostnader om du inte redan har gjort det i år. Överför till mitt konto Stadsbyggnad 5382 01 579 72. Eller svischa via 0703961677.

Hård exploatering

Av gamla industriområden

Vi har sett det på Kvarnholmen, Liljeholmen och flera andra ställen. Här kommer mera

190228 Oas i gentrifierade Stockholm hotas av utplåning Stockholms sista centrala industriområde riskerars att rivas för att ge plats åt bostadsrätter för högkonsumerande ”urbanistor”. Det handlar om Lövholmen, mellan Liljeholmen och Gröndal. Majoriteten av de kulturhistoriskt värdefulla industribyggnaderna riskerar att rivas till förmån för arkitekters och politikers favoritbyggen numera: 20-våningars punkthus.

Lövholmen är med sin unika industriarkitektur och sina många konstutövare en fristad i det allt mer gentrifierade och utestängande centrala Stockholm. Staden borde låta denna oas bevaras och i stället satsa på en försiktig kompletteringsbebyggelse, som man gör i mer ”normala” europeiska städer: Hamburg, Tallinn, Newcastle med fler har på ett respektfullt sätt moderniserat sina industriområden.

Björknäs centrum. Foto: Ankara

Tempot är högt på alla håll

190228 Aros Bostad förvärvar nio fastigheter i Björknäs och driver därmed bostadsutveckling i 3 områden i Nacka Björknäs, Orminge Centrum och senare i Ektorp. Nacka är en av våra prioriterade marknader i Stockholmsområdet, säger Aros bostads vd. Bild Nacka Kommun. Nacka stad.

 

Bromstenstaden. Bild: Skanska

190219 Grönt-ljus-for-bromstensstaden Kommunfullmäktige i Stockholms stad har röstat igenom en ny detaljplan för Bromstensstaden med 1000 nya lägenheter i totalt nio stadskvarter.

– Vi i majoriteten upprätthåller byggtakten i Stockholm, trots alltmer avmattad byggkonjunktur. Bromstensstaden utgör ett välkommet tillskott på 1 000 bostäder i stadsmiljö. Det kommer att bli ett tryggt område med levande bottenvåningar och riktig kvartersstruktur, säger stadsbyggnads-borgarrådet Joakim Larsson (M). 3D-illustration, utsikt över Bromstensstaden, och Hitta-karta:

Det röda Passagenhuset.

190219 Hårt tryck i City – Byggnadsvårdsföreningen säger ifrån överklagar rivning av Passagen Länsstyrelsen sade trots kritik ja till stadens plan om att riva Passagenhuset i City och bygga ett nytt 9-våningshus med kontor och hyresrätter. Bygget överklagas nu till mark- och miljödomstolen.

Kommentar: Länsstyrelsen säger ofta ok. Tack Svenska Byggnadsvårdsföreningen! Passagen-huset är det enda som har kvar av Mäster Samuelsgatans tidigare skala och färg i ett långt stråk. Du minns nog Salénhusen där tegelrött putsades över till grått. Under drygt ett årtionde utraderar man värden i riksintresset Stockholms innerstads kännetecken i ett område.

Visionen. Den nya byggnaden sedd från Regeringsgatan norrut. NK t h. Foto: Stockholms stad

Staden fortsätter att bygga i det gröna

190111 Detaljplaneförslag 4 lamellhus mm i Gamla Enskede Planförslagets syfte är att möjliggöra uppförandet av två lamellhus i fyra våningar och fem parhus i tre våningar inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i stadsdelen Gamla Enskede på vad som idag är parkmark. Ärendet: Ärendet httar du här och planbeskrivningen file:///C:/Users/User/Downloads/7347652_8_6.PDF  Kommentar: Som vanligt bygger man i det lilla gröna som finns. Stopp! Sover Stadsbyggnadsnämnden? Det finns alternativ. Man kan bygga mellan limpor och punkthus i närliggande områden och skapa kringbyggda gårdar.

 

Samfundet S:t Erik: Förslaget innebär ett ingrepp i trädgårdsstadens ursprungliga stadsplanemönster. Planområdet ligger inom ett område utpekat som särskilt kulturhistoriskt värdefullt av Stadsmuseet.

181210 Staden markanvisar för 615 lägenheter i Kärrtorp på Nytorps gärde till Seniorgården, M2, SKB, Primula, Sveafastigheter och SISAB. Nytorps gärde gränsar till Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp. I projektet planeras 320 bostadsrätter och 295 hyresrätter, samt 3 förskolor, en idrottshall och en del butiksytor. Planområdet är idag i huvudsak planlagt som park och gata.

Förslaget ingår i planprogrammet för Hammarbyhöjden och Björkhagen som antogs 2016 och omfattar totalt 2 700 nya bostäder.

 

Ungefärligt exploateringsområde inom markering. Bild: Stockholms stad.

Och man förstör t o m utan att bygga – parkförvaltningen går bärsärk

Staden knökar in aktiviteter mm i våra parker. Och avverkar. Allt mindre grönska och lugn och ro.

190225 Avverkning på Norr Mälarstrand Rädda-Norr-mälarstrand  Maria Helena till ”Kulturarvet – Ej till salu!” på Facebook: Dagsfärsk avverkning på Norr Mälarstrand 😱😰 Detta måste stoppas!
Underteckna och sprid uppropet Rädda Norrmälarstrand – Och eget foto t h I Vasaparken vårstädning med städmani Det finns fler exempel – skicka gärna exempel med en bild.

 

Alltmer skaparglädje inom design – hopp för arkitekturen?

Arkitekterna fortsätter att rita färglösa, enformiga lådor. Men kanske ser vi ett klimat som gör att det lönar sig att ställa krav på skönhet och glädje inom arkitekturen!

190226 Garanterat modernistiskt sportlov på ArkDes https://arkdes.se/arkdes_kalender/sportlov-bygg-hogt/ Bygg högt på sportlovet – Från 4 år. Fri entré. Utmana din farbror, mormor eller förälder i vem som kan bygga högst med hjälp av papprör och smältlim. Vi börjar med att studera modeller av höga hus i utställningen Arkitektur i Sverige.

Mönstret heter Trollslända och är ritat av Gocken Jobs. Hon ritade det för NK:s textilkammare. Foto: Nordiska museet

190224 Systrarna som klädde folkhemmet med blommor Thielska Galleriet till 2 juni: Jobs keramik & textil. Lisbet Jobs och Gocken Jobs två systrar – två konstnärsskap.

Generationer av Jobsdyrkare får sitt lystmäte när de kreativa konstnärssyskonen Lisbet och Gocken Jobs lyfts fram i en ny bok och utställning. Förhoppningsvis leder det till att fler av deras tyger kommer i nytryck. Kommentar: Njut av systrarnas design! Ja ser färg komma mer och mer inom mode och litet försiktigt inom möbler. Folk har efterfrågat färg. Det är en stark drivkraft för företagen. Färg och form med glädje kommer att erövra världen!

Men arkitekturen bestäms av det sammansvetsade ”konsensusgänget”: Stora fastighetsägare-byggare-arkitekter-kommunledning. För den lilla konsumenten är de svårare att påverka än inrednings- och klädbutiker. Vi får göra vår röster hörda!

190222 Skanska-renoverar-kulturhuset för 550 miljoner kronor. Kommentar: Staden håller hårt i sina modernistiska ikoner. Riksintresset Stockholms innerstads klassiska byggnader i harmoni med omgivningen river man desto mer av. Kulturhuset är en barriär mitt i Klara. ”Krossa den skändliga!” (Écrasez l’infâme!) var Voltaires dom över katolska kyrkans rättsövergrepp. Efter en rivning skulle man kunna återskapa ett par av de fina palatsen från det rivna Klara som kulturhus, ett tillfälle för Skanska och arkitekter att träna klassiskt byggande! En del av de Kulturhus-verksamheter som nu är utlokaliserade till andra stadsdelar kunde få stanna där.

Summerar: Låt oss jobba för nyskapande och återskapande för skönhet och glädje!

Bristen på idrottshallar på väg att lösas?

190212 KFUM och Serneke vill utveckla ett idrotts- och kulturcenter  vid Torsplan i Hagastaden. Det omfattar en multifunktionell arena med plats för 2 000 åskådare, en specialhall för gymnastik, en idrottshall och lokaler för kulturverksamhet. Även byggnader för kontor, hotell och gymnasieskola finns i förslaget på totalt 40 000 kvadratmeter BTA.

Nästa steg är samtal med Stockholms stad om markanvisning. Detaljplanearbete och projektering bedöms kunna ske 2019–20 följt av byggnation 2021–23. 

Idrottshallens entré mot Gasverksvägen. Bild: AIX arkitekter

190204 Ny idrottshall i Hjorthagen https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/hjorthagens-idrottshall/ Stockholms stad bygger en ny fullstor idrottshall i Gasverksområdet med en spelplan på 40 x 20 m, läktare, omklädningsrum och lokaler för fäktning. Hjorthagshallen öppnar i augusti 2019.

 

Illustration: AIX Arkitekter

190122 Fastighetskontoret bygger Stockholms största ishall 

12 000 kvadratmeter, 134 m lång, 21 m till nock. Efter flera års försening pågår grundläggningen av bandy- och skridskohallen på Gubbängens IP. I byggnaden ryms isbana, spelarbås och en ståplatsläktare för 2000 personer. MVB Öst upphandlades som totalentreprenör för 135 miljoner kr.

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Fördjupningar och seminarier om stadsbyggnad hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till nyhetsbreven under 2019. Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! 


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *