Ikaros i Kristianstad

Statyn med den störtade Ikaros framför kommunhuset kan kanske komma att få en en alldeles lokal innebörd genom det som verkar ske nu.

Politikerna i Kristianstad åser nu en hotande katastrofför stadskärnan för vilka de har ett stort ansvar. De har aktivt drivit på, ”lobbat” som de uttryckte det, för att få gallerian till Kristianstad.

Tron på att en galleria skulle få miljoner kunder att komma till Kristianstad blev en halvmesyr med tomma lokaler.

Vi har sett det förr. Varuhuskedjorna var en pådrivande faktor vid förändringen av svenska stadskärnor. Idag finns inte många kvar; de är omvandlade till andra verksamheter. Själva byggnaderna finns dock kvar och de ingrepp i stadskärnestrukturen genom den avvikande skala de medförde, går oftast inte att återställa.

Den stora skalan

Det mest betydande varuhuset var Åhléns vid Klarabergsgatan i Stockholm; det invigdes 1964. Den byggda ytan är 137 x 40 meter, mindre än hälften så långt som Galleria Boulevard

Konstprofessorn m.m. Ulf Linde skrev i Dagens Nyheter den 29 jan 1961 innan Åhlénsvaruhuset var klart men rivningen påbörjats:

”När man förr gick till fots från NK till Centralen fick man gå en bra bit; åtminstone kändes det så. Gamla Nedre Norrmalm var en värld för sig. Där fanns oändligt mycket att se och upptäcka – ingen stadsdel i Stockholm bjöd mer omväxling, ingen rymde mer. När kvarteren revs blev man förbluffad över hur litet området faktiskt var. Denna värld hade upptagit en mycket liten yta. Och när de nya bebyggelsen kom krympte den ytan ytterligare – de nya husen blev gigantiska, med den påföljd att den mark de stod på blev jämförelsevis liten.”

Trots att det gått ett halvt sekel sen rivningarna i Stockholm genomfördes har man inte glömt.

Författaren Per Wästberg skrev nyligen i en krönika i Svenska Dagbladet med rubriken:

Arkitekterna körde en epok till fattigbegravning.

Staden är inte baraen blädderbok eller dagstidning, där man ivrigt väntar på nyheter. Den är lika mycket ett arkiv som samlar och dokumenterar seklers erfarenhet. Den är vackrast inte nyputsad utan sliten, med generationers tumavtryck i murytorna.

Ingen förnekar att städer har varit och är marknadsplatser men staden har dessutom fler funktioner och betydelser vilket citaten ovan antyder.

Idag är handeln utsatt för en stark förändring driven av ny teknologi. Att ovanpå denna drivkraft lägga en extrem konkurrens i form av två köpcentra blir för mycket för handeln i Kristianstad centrum.

När marknadsliberala principer skall råda  så finns oftast inga andra dygder.  Andra moraliska principer finns trots allt och verkar aktualiseras hos fler idag.

Det finns saker man helt enkelt skall vårda och inte offra på marknadsekonomins altare. Man skall känna en lojalitet mot tidigare generationers insatser och ha auktoritet att försvara en sådan ståndpunkt.

Per Wästberg igen:

Städer är strålningskällor; en senare generation tar emot läckor ur djupen. I en uråldrig stad förnimmer man de liv som levts där förut liksom de som levs vid sidan av ens eget.

Slutligen

Kritikerna har varit en mindre grupp med anknytning till handeln i stadskärnan. När kritik har framförts blir svaret ofta att man bör engagera sig politiskt för att föra fram sin synpunkt. Hur meningsfullt är det att engagera sig politisk i Kristianstad när partierna tvärs över partigränserna kortslutit systemet genom det s k handslaget.

Var har alla kulturpersoner varit, kulturföreningar? Alla de som i andra sammanhang talar varmt om den historiska miljön och värden som inte omedelbart kan omsättas i pengar. Varför har inte de hörts av under de år som gått?

Jag avslutar med ett citat av chefen för Berlingskes mediekoncern häromdagen:

Lad mig derfor slutte med en opsang til borgerligt tænkende mennesker: Skru ned for fritiden. Skru op for aktiviteten, hvor dannelsen lever. Politik er kun det mest synlige lag, den vigtigste forandring foregår i samfundets rødder.

Anders Almér

www.urbantlokalt.se


Kommentarsregler:För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *