Billigt byggande – en samhällsfara?

 

Bild: Start Living Småstad, OBOS

I över fyra decennier har kritiken varit vass mot nybyggd arkitektur. Den är tråkig, billig, fantasilös. Listan kan göras lång. Arkitekten Erika Wörman har tillsammans med OBOS skapat ett koncept för tre stadstyper som inte bara är lätt och billigt att bygga – det är vackert också.

Billigt industriellt trähusbyggande – är det trista hus i monotona miljöer? Efter att ha arbetat med utveckling av Obos trähusprodukter under det senaste ett och ett halvt åren är mitt svar definitivt nej.

Bild: Start Living Storstad, OBOS

Bild: Start Living Trädgårdsstad, OBOS.

Husen byggs i volymer, är billiga och går snabbt att uppföra. Med dessa hus kan man skapa en vacker, trivsam miljö till låg kostnad. På grund av sin låga byggkostnad är dessa hus något som främjar jämlikhet för dem som inte har råd att köpa bostad i vackra områden eftersom priserna där är för höga. Trä är dessutom koldioxidneutralt i sin livscykel vilket är extra viktigt just nu.

Bild: Start Living Småstad, OBOS.

Trähus i enkla volymer kan skapa fantastiskt vackra och händelserika stadsrum. Vackra stadsrum skapas nämligen enklast och billigast i enlighet med principerna för körsång; tillsammans. Husen underordnar sig helheten och skapar gemensamt en upplevelse av gator och torg. Fasadernas färgsättning, detaljer och innehåll i byggnaden samverkar till stadsrummets atmosfär och karaktär.

En alldeles för vanlig syn i utkasten till nystad i staden. Kul? Trivsamt? Hemma?

Vi vet idag hur miljöer påverkar oss genom forskning inom neuro-arkitektur. Ändå är många nybyggda områden är alltför trista och utarmar vår kulturella särart och bidrar till ökad socio-ekonomisk segregation. Precis som när vi lyssnar på till exempel musik, skapar det vi ser känslor. Färger, former, textur och symboler får oss människor att uppfatta vår omgivning på olika sätt och påverkar hur vi känner oss. Vi kan med nya byggnader och miljöer få människor att må bra och minska stress. När en plats ökar vårt välbefinnande finns dessutom en lång rad ekonomiska och psykosociala vinster såväl på kort som på lång sikt. Vi dras till sådana miljöer och upplever dem som vackra.

Man kan ta ned volymerna och sprida ut dem till trevliga och översiktliga gatusystem med vacker arkitektur. Bild: Start Living Storstad, OBOS.

Jag hävdar att arkitektur länge har varit en konstart utan humanistisk och vetenskaplig grund. Detta fungerar utmärkt när enskilda byggnader skapas såsom operahus eller andra märkesbyggnader; byggnader som ska spela som ett konstnärligt solo i stadsväven. Men när stadens arkitektur; stadsväven, inte skapar en trivsam miljö för människors vardagliga liv – då blir arkitekturen en samhälls- och hälsofara.

Kristinebeerg. Vad skapar mest trivsel i vardagsmiljön? Detta…

…eller detta? Bild: Start Living Storstad, OBOS.

Nu finns det många belägg fastslagna inom forskningsområdet neuro-arkitektur om hur miljöer bör skapas för att öka människors välbefinnande och hälsa. Det är med dessa forskningsresultat som grund nya miljöer måste skapas. Detta ger oöverskådliga vinster över tid och ökar intresset för modern arkitektur för människor i Sverige samt i resten av världen.

 

Erika Wörman

Arkitekt Djurgårdsstadens Arkitekter

Se mera av de tre koncepten ”Start Living” – Storstad, Småstad och Trädgårdsstad här


Kommentarsregler: För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *