En bussbrand i Katarinaberget är en för mycket

Klaratunneln där bussexplosionen 2019 inträffade. Foto: Holger Ellgaard

Att säkert ta sig fram i kollektivtrafiken är något de flesta förutsätter. Men efter flera olyckor höjs röster för risker med bland annat gasdrivna bussar. Bo Eliasson belyser ett ämne som ständigt verkar hamna på dagordningens skuggsida trots att det borde stå högst upp.

Transportstyrelsen har fått uppdraget att se över trafiksäkerheten för gasdrivna bussar och föreslå åtgärder för att öka säkerheten. Bakgrund är den olycka som inträffade i mars 2019 när en gasbuss började brinna efter att ha kört in i en skyddsbarriär till Klaratunneln i centrala Stockholm. Det var en ovanlig och mycket allvarlig händelse som kunde ha fått katastrofala följder – därför måste allt göras för att undvika liknande händelser framöver.

De åtgärder Transportstyrelsen föreslår är därför att säkerhetshantering av gasbussar ska ingå i yrkeskompetensutbildningen samt i kunskapsprov för körkortsbehörighet och att förbättra räddningstjänsternas kunskap om gasbussar… Men när olyckan redan inträffat……?

I övrigt föreslås åtgärder som rör infrastrukturen… Men om det händer inne i Katarinabergets bussterminal…..?

Vägtunnlar och anläggningar under mark är speciellt riskfyllda utrymmen för gasutsläpp och explosion.

Jetflammor i ett slutet utrymme kan skada människor, andra fordon och utrustning i närheten.   En faktor som ökar sannolikhet för snabb eldspridning är fysiska begränsningar som en sluten behållare, ett slutet rum eller en tunnel. Det finns tveksamheter ur brand- och risksynpunkt om lämpligheten att använda gasbussar i anläggningar under mark.

”Brand i gasdrivet fordon mitt i ett bostadsområde. Brandutsatta tryckkärl kan explodera eller orsaka jetflammor.
Komplicerad räddningsinsats där vi var framme snabbt på plats och kunde säkra tryckkärlen med hjälp av brandsläckning och flytt av fordon.” Citat och bild från Kristoffer Wahter @kwr80

I Helsingfors har gasbussar förbjudits i en specifik anläggning under mark i form av en terminal belägen intill ett shoppingcenter. Räddningstjänsten i staden har bedömt att konsekvenserna om en gasbuss börjar brinna är tillräckligt stora för att motivera ett förbud.

Alla explosioner och brandtillbud med bussar, (natur- eller biogas, diesel eller övriga framdrivningsmedel) förorsakas inte av infrastrukturen, tunnlar, vägar, broar eller av trafikolyckor. De flesta gasbussolyckor har hänt när bussen stått stilla. Sådana olyckor kan exempelvis vara bränder som inte beror på kollision, men där gasbehållare överhettats, gasläckage vid tankstationer och bussdepåer eller liknande.

Olyckor med andra fordon än gasbussar kan givetvis ske, men olyckor med gasbussar medför andra typer av risker än olyckor med dieselbussar. Det finns risk för allvarliga konsekvenser som beror på bussens gassystem när en gasbuss är inblandad i en olycka. Under 2000talet har det skett 40 olyckor och tillbud i Sverige med gasbussar där gasen ansetts ha varit inblandad i händelseförloppet.

Kärlsprängning innebär att gasbehållare sprängs. Konsekvenserna vid en sådan explosion kan bli stora då den kan förorsaka splitter och sprängvågor inom ett större område.

För att förhindra kärlsprängning pga tryckhöjning ska en övertrycksanordning öppna och utjämna trycket och gasen strömmar ut med hög hastighet, men kan skapa kraftiga så kallade jetflammor upp mot 20 m långa.

Av de 40 olyckorna har 28 st inneburit brand, i 12 av fallen har det varit omfattande bränder och 15 st. inneburit gasutsläpp. Tre händelser med explosioner har inträffat, dessa händelser har även inneburit brand. Olyckor med gasbussar medför däremot allvarligare konsekvenser än de med dieselbussar.

Om en enda av dessa olyckor inträffar i Katarinabergets bussterminal……?

Under morgonens maxtimma angör ca 220 bussar terminalen. I Katarinaberget planeras 6 ankomst- och 17 tätt placerade avgångsplatser samt 17 väntplatser.

400 000 passager beräknas ske varje dag vid Slussen.

Det är ett oerhört ansvar Stockholms politiker och tjänstemän tar på sig.

Bo Eliasson

Stockholmsguide och fd busschaufför


Kommentarsregler: För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *