Kategori: Val

Alvendal avgår!

Tidigare idag onsdag offentliggjordes att fastighets- och stadsbyggnadsborgarådet Kristina Alvendal avgår. Alvendal har under de senaste fyra åren gjort flera ändringar av stadsplanen och varit för skyskrapor i innerstaden. Alvendals tid i stadshuset präglas av en nymodernism som saknat förankring i Stockholms känsliga miljö eller kanske hellre  lättköpta idéer om vad som är modernt  och …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Valutgång 2010 Stockholm

Valutgången 2010 i Stockholm blev borgerlig.  Ännu är inte de olika stolarna tillsatta och en sedvanlig förhandlingsperiod har inletts som antas vara klar i nästa vecka. Vem som får hand om stadsplaner återstår alltså att se. Det betyder att tidigare vidlyftiga stadsplanelöften inte  ännu är klubbade och vi ser fram emot att debatten fortsätter. Positivt …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

VAL 2010

Valet 2010 handlar om storskaliga planer för utbyggnaden av Stockholm. I stort sett alla säger att de vill värna om stadens kulturvärden. Hur det kan gå ihop med att de flesta av dem utom folkpartiet och möjligen vänsterpartiet är för storskaliga och höga hus i Stockholms centrala delar som Västra city med ett par höghus och storskalig …

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer