Skyskrapa i St. Petersburg stoppad

Okhta center skulle ersätta ett äldre sovjetiskt område. Projektet har marknadsförst som att det kommer att bevara det historiska St.Petersburg eftersom slitaget skulle bli mindre om det nya området belastades med arbetsplatser.

Den planerade skyskrapan i St. Petersburg har lagts på is. Byggnaden skulle markera det nya affärscentrum man kommit fram till att man behöver för stadens utveckling. Skrapan är ritad av den engelska byrån RMJM och är tänkt att bli nära 400 meter hög och därmed Europas högsta. Finansiär är den statliga ryska gasjätten Gazprom som ämnade använda den till huvudkontor för sin oljeverksamhet samt låta delar bli konsthall, konserthus och hotell. År 2009 var det enligt borgmästaren Valentina Matvijenko fritt fram att bygga. Planerna har skapat enorma protester vilket upplevts som ovanligt i Ryssland.

Staden har sedan den anlades varit en viktig del av det ryska imperiet. På platsen låg innan Nyen, en svensk befästning som intogs 1703. Peter den Store beslöt att anlägga en mäktig hamnstad som fönster mot väst. Staden kom att bli markant europeisk till utseende och livsstil jämfört med övriga ryska metropoler.

Området Malaya Oktha utgör den äldsta delen och platsen för den forna svenska befästningen, vilket gör den arkeologiskt intressant. Den nuvarande byggnationen är sovjettiden. Det var i det området det tänkta affärscentrat och skyskrapan skulle byggas. Ett kontroversiellt beslut som gav upphov till enorma protester från medborgare, rysk expertis och UNESCO som sammanfattade kritiken med att man hotade St. Petersburgs roll som världsarv.

Staden kallas som Stockholm: Nordens Venedig där den klassiska och relativt låga staden speglas i vattnet från hamnen såväl som kanaler. Under sovjettiden förföll stora delar kraftig. På senare år har man börjat restaurera de historiska byggnaderna medan de sovjetiska kvarteren inte uppskattas på samma vis. Bilden visar de historiska delarna.

Staden har lyckats behålla sin karaktär som europeisk idealstad med egen arkitektonisk identitet genom århundraden  trots svåra krig, kraftigt förfall och skenande ekonomi. En enormt hög byggnad skulle förskjuta proportionerna rejält och snuttifiera den neoklassisistiska arkitekturen med flamboyanta inslag av palats och katedraler.

Inledningsvis ansåg aktörerna att huset skulle smälta samman med den historiska siluetten, d v s knappt märkas. Den nuvarande högsta byggnaden är Peter Paul katedralen med sina 122 meter. Stadens guvernör vill nu att invånarna informeras och deltar i projektet. Man letar nu ny plats för affärsområdet.

Läs mer här

Okhta centers hemsida

2 kommentarer