Limhamn – en kluven stadsdel

Limhamn -1

Limhamn är en stadsdel i Malmö sen 1915 då Limhamns köping inkorporerades. Då bodde 11 400 personer i Limhamn. Idag har Limhamns församling drygt 23000 invånare. Stadsdelen ligger nära Öresund och det är en attraktivt att bo där. Det byggs också eller snarare planeras byggen i omedelbar omgivning. 

Limhamn liknade förr tvillingstaden Dragör dit man kom med färja. Den pittoreska fiskelägesmiljön som fortfarande finns mycket kvar av i Dragör saknas i stort i Limhamn – eller på Limhamn som man säger här. Limhamn har en numer en stadsliknande karaktär i de centrala kvarteren. De flesta husen har korta fasader, det ger variation i fasadlivet. De små husen revs och funkisen fick härja. Men man byggde ändå i den rutnätsplan som fanns. Det är ju ofta så – det är planen som överlever längst. Därför är det viktigt att göra rätt från början och rutnätsplaner brukar fungera genom tiderna. Limhamn är väl ett exempel på det. Därför är centrala Limhamn en stadsdel som kan tjäna som en förebild för resten av Malmö, vilket man verkar insett i arbetet med den nya översiktsplanen.

karta2

På kartbilden är Genombrottet det längre strecket till vänster. Som framgår finns det bara en passage över för bilar.

Limhamn är ju också känt för sitt kalkbrott. Den stora grop som finns kvar är idag ett naturreservat. Runt om uppe på kanten byggs det nu bostäder med utsikten som dragplåster. Kalkbrytningen började i slutet av 1800-talet och höll på ända fram till 1994. Från kalkbrottet till hamnen drogs en järnväg.

1960 startade färjetrafik mellan Limhamn och Dragör. Denna upphörde när Öresundsbron öppnade år 2000. För att underlätta för trafiken till färjorna drogs en trafikled genom Limhamn som klöv stadsdelen Tillsammans med de övergivna järnvägsspåren  bildades en stor barriär mellan Limhamns centrala delar. Kalkbrottsleden som den kallas försågs med plank på båda sidor som ytterligare förstärkte uppdelningen.

Limhamn -2

Flera tusen Limhamnsborna protesterade mot Genombrottet som det kallades eller det mer folkliga Sammanbrottet. Den politiker som drev projektet har nyligen slutat efter många år och säger sig ångra beslutet.

Limhamn -3

Det är hedrande när man inser att saker inte blev bra och erkänner detta. I den nya översiktsplanen som nu tas fram i Malmö är det helt andra tongångar. Genombrottet skulle aldrig blivit av med de tankar som nu sätts på pränt. Nu vill man:

Eftersträva en tät och grön stad där infartsleder som tidigare utgjorde barriärer har eller skall tas bort. De skall byggas om till stadshuvudgator med hus, butiker och trottoarer längs gatan. Fördelarna innebär ett lugnare trafiktempo och gator som knyter samman snarare än delar av. Så skall staden läka samman såväl mentalt som geografiskt.

Det låter som en programförklaring för att återställa Limhamns centrum och knyta ihop stadsdelen med sin rutnätsplan. Färjorna har slutat gå för tolv år sen så motivet för trafikleden är borta.

Tyvärr har de nya idéerna inte slagit igenom i Stadsbyggnadskontoret. Man har nyligen föreslagit plastfönster i planken mot trafikleden samt en ytterligare cykelpassage.

Detta lär inte bidra till någon sammanläkning av Limhamn. Varken mentalt eller på annat sätt .

 Anders Almér

www.urbantlokalt.se 

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!