Bedrägligt beteende; Klockhuset är inget undantag

 

norra station 1

Stadsmuseum mätte upp tornet – det går att bygga upp igen.

ABC-nyheterna rapporterar om vidare utveckling i Klockhusfallet. Nu har oppositionen krävt att stadens revisorer skall utreda hur det kunde ske. Kevius har fortfarande valt att vara tyst och statsvetaren Göran von Sydow siar om att hon antagligen tror att det skall rinna ut i sanden. Kerstin Westerlund Bjurström delar sina tankar om händelsen:

Norra stations klockhus med torn och allt är rivet. Enligt fastighetsborgarrådet Regina Kevius var skälet att man inte hittat en fastighetsförvaltare. Ett svagare argument för att bryta mot en principiellt viktig del i kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen för hela Norra stationsområdet är det svårt att tänka sig. Bevarandet av tornet om än inte på exakt samma plats var om inte annat en viktig eftergift till den stora opinionen mot utformningen av området som helhet.

hagastaden

Vi har fått vänja oss vid att beslutsfattarna i Stockholms stadshus undvikit mer omfattande folkliga protester genom bedräglig skönmålning av presenterade förslag som t ex i Slussenfrågan. En lika använd metod har varit att misstänkliggöra avsikterna hos de krafter i samhället som protesterar mot de nya kyliga stadsmiljöer som presenteras och mot rivningar av äldre byggnader med stor betydelse för människornas förståelse och upplevelse av sin stadsmiljö. Med rivningen av klocktornet visar Stockholmspolitikerna att man till och med nonchalerar gjorda överenskommelser.

Einar Mattson hagastaden kv 2 norra stationsgatan

Till området föreslagen arkitektur.

Att avfärda stadsmuseets förslag att nu när klocktornets är rivet spara den återstående delen av stationshuset med att det innebär förlust av 173 lägenheter är absurt. Stadsdelen avses att få en täthet som är nära dubbelt så stor som Stockholms innerstads och mellan tre och fyra gånger så stor som Hammarby sjöstads. Där skulle verkligen behöva mer av ljus och luft.

Torsplan_Dag

Storskalighet präglar området – Klocktornet är en välbehövlig kontrast som skapar trevnad, blickfång och intressant historia.

En rekonstruktion av det nu rivna klocktornet borde heller inte vara utesluten. Framför allt behövs mer av varierade jordnära mänskliga inslag i arkitekturen. Med kännedom om det nya som under senare år kommit till i centrala Stockholm är det svårt att tro att Norra stationsområdet kommer att få något annat än trist, hård och stel modernistisk bebyggelse.

Norra stationsgatan

Ska denna märkliga påbyggnad utgöra omväxlande arkitektur i området?

Det hjälper nog inte att stadsdelen döpts om till Hagastaden. Det är bara ytterligare en skönmålning. För mycket tyder på att det är missfoster som det stora oformliga glashuset på andra sidan Norra stationsgatan, godkänt av stadens politiker får man anta, som ska täcka behovet av variation i området.

Kerstin Westerlund Bjurström

Länk till ABC-nyheterna här

Kommentarsregler: 

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret  publiceras inte.

4 kommentarer

 1. johan lundmark den 8 maj 2014

  Nu verkar det kvarvarande stationshuset rivas. Fönstrena är urtagna.

  Trist!

 2. Johan Lundmark den 7 april 2014

  Kommer den andra byggnaden som man lovat undersöka att försöka behålla att kunna sparas? Ett drömscenario vore ju att återuppbygga klocktornet i anslutning till denna, inklusive de murar som låg intill tornet. Ett perfekt litet fik och museum samt en liten park skulle kunna anläggas här.

  Att integrera en gammal byggnad till nyare är kanske inte att föredra, men framför att den rivs är det helt klart det. Formspråket enligt bilden finns ju redan på denna gata, jag tycker helt klart att detta är bättre – gatumiljön får ju ha kvar den gamla fina tegelfasaden.

  Även om det blir en kuliss så tycker iallfall jag detta är bättre än att det utraderas helt.

  Vem vet mer i detta ärende? Kommer skopona nu äta upp det andra stationshuset, då man lovat bevara tornet? Kommer man 2018 verkligen återuppbygga tornet, eller hoppas man att detta fallit i glömska?

  Det enda rätta är att se till att tornet byggs åter vid det gamla huset och det bevaras. Det kommersiella kan få stå tillbaka för kultur och arkitektur. Man behöver inte nyttja varje milimeter för komersiell exploatering.

 3. Bo Lagerqvist den 7 mars 2014
 4. Bo Lagerqvist den 7 mars 2014

  Regina Kevius har nu åter uttalat sig i frågan och hänvisat till behandlingen av klocktornet i exploaterings- och byggnadsnämnden.

  En trist läsning. Enkelt sammanfattat kan man väl säga att flera meningslösa utredningar gjordes – men att ingen politiker verkligen stod upp för ett bevarande och försökte vidta erforderliga åtgärder från början. Redan det förhållandet att den ursprungliga detaljplanen inte innehöll ett bevarande av både stationshuset och tornet är beklämmande. Med den här typen av handlingsmönster går inga kulturbyggnader säkra.