Nätverket : Nobelcenter i klassisk anda

Nobel_Center_in_situ_ppl_flat wpeople

Stockholm Skyline har bjudit in olika nätverk som kämpar för stadens skönhet. Texterna är gruppernas egna.  Stockholm Skyline har tidigare tydliggjort att vi inte vill att Nobel Center byggs på Blasieholmen, utan att tomten utvecklas enbart med befintlig bebyggelse. Nobel Center bör placeras i ett utvecklingsområde för att stärka detta och bidraga till ny intressant platsbildning. Nameths förslag är en reaktion på en arkitekturtradition som bryter av istället för länkar upp. Här följer nätverkets egna text:

Nobelcenter i klassisk anda är ett löst nätverk av människor som vill verka för att om det skall byggas ett Nobelcenter på Blasieholmen skall det byggas på ett sätt som stämmer med den historiska byggnationen som finns på och runt omkring Blasieholmen. En absolut förutsättning för ett bygge är också att Tullhuset bevaras.

Nätverket samlas kring det som tidigare kallades Det fjärde förslaget: Nobel Center i Nordens Venedig, en idéskiss av Linda G Nameth. Eftersom det numera endast finns ett officiellt förslag, David Chipperfields vinnande Nobelhus, kallas nu Linda G Nameths förslag för Nobelcenter i klassisk anda. Förslaget skall ses som underlag och inspiration för ett arkitektkontor med erfarenhet av nybyggnation i den klassiska traditionen.

nameth blasieholmen 2

Linda G Nameth är konstnär och författare, utbildad på Gerlesborgsskolan, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan, med ett stort antal utställningar och offentliga utsmyckningsuppdrag bakom sig. Hon har också skrivit böckerna På fjärilsbänken – minnen och betraktelser i trädgården och Vid Floras fötter. Många stockholmare har under årens lopp besökt hennes ateljé, en gång Prins Eugens, på Östermalm. Linda G Nameth har också arbetat som trädgårdsdesigner och omskapat flera innerstadsgårdar till små paradis. Hennes sikte är oavbrutet inställt på skönhet och harmoni.

david-chipperfield-nobel-center

Det förslag som Nobel Stiftelsen utsett som vinnare förutsätter rivning av tullhuset och hamnmagasinen. Det bryter tvärt av hela områdets arkitektoniska kvalitéer och det är detta Nameth har reagerat emot.

Hemsidan innehållerartiklar, inlägg, information och bilder som alla syftar till att lyfta fram ett alternativ till Nobelstiftelsens utvalda modernistiska förslag. Här finns också en länk till en namninsamling för ett Nobelcenter i klassisk anda.

Eftersom det är ett faktum att mycket starka krafter (politiker, sponsorer, Nobelstiftelsen) verkar för ett Nobelcenter just på Blasieholmen ser vi det som realistiskt att anta att bygget faktiskt blir av. Därför är det så oerhört viktigt att visa på ett alternativt sätt att bygga på – ett sätt som inte dödar den historiska atmosfären och slår sönder den estetiska helhetsbilden som finns i området. Ett byggande av Nobelcenter i klassisk anda skulle också kunna bli murbräckan som bryter det arkitektoniska tabu som vilar likt en kall hand över Sverige och omöjliggör nybyggnation i den klassiska tradition som skapat bl a vår högt älskade miljö runt Blasieholmen.

Varmt välkommen till vårt nätverk!

 

Länk till hemsidan här

Tidigare texter om förslaget här

SvD: Grassman: Varför ska vi alls bygga ett Nobelhus

SvD: Därför vill vi bygga Nobel Center

Nobel center är fortfarande ett förslag av Nobel Stiftelsen.

Stockholm Skyline har bjudit in olika grupper som vänder sig mot av ogenomtänkta och missprydande byggprojekt i Stockholm. Vill du ha din grupp här och vill skapa en enad front med Stockholm Skyline? Vi behöver inte tycka helt likadant- men arbeta i samma riktning. Mejla oss på stockholmskyline@gmail.com.

Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

2 kommentarer