Sökresultat för "linda g nameth"

Klargörande angående Blasieholmen

För att undvika fler missförstånd och trollgång kommer här ett klargörande angående vår ställning i frågan om Blasieholmen. En del av funderingarna har baserats på att Kerstin Westerlund Bjurström har recenserat de olika förslagen och den utveckling som skett vidare med dessa. En annan är presentationen av Linda G Nameths motförslag till de tre förslagen som gick vidare iNobel Centers tävling.

Läs vidare| Kommentarer: 4 kommentarer

Nobel Center – fjärde förslaget förfinat

I januari publicerade Stockholm Skyline konstnären Linda G Nameths artikel om Nobel Centers förslag till Blasieholmen. Hon gav en filosofisk och tecknad skiss över hur hon själv vill se projektet fortskrida. Nu har skisserna förädlats till renoveringar där man kan se hur Nameths byggnad smälter in i en av våra mest berömda vyer.

Läs vidare| Kommentarer: 11 kommentarer

Det fjärde förslaget: Stockholm Nobel Center i Nordens Venedig

Förslagen till det nya Nobel Center bakom Nationalmuseum rönte mycket undran och förfäran. Till och med kommittén som lade ut tävlingen höjde på ögonbrynen över den misstolkning av byggnadens storlek som kom in. Andra förslag sågs mest som marknadsföring av arkitektkontor som ville ut i etern. Frågan är vad som komma skall av de förslag som kokats ned. Få länkar till övrig bebyggelse i närheten kan skönjas. Platsen är en av de mest iögonfallande i Stockholm och den byggnadsmassa som finns runt kajerna bär tydliga hälsningar till varandra. Så varför en med etiketten ”från vår egen tid”? Konstnären och författaren Linda G Nameth har reagerat kraftfullt och ställt frågan om vår ”egen tid” är en isolerad händelse.

Läs vidare| Kommentarer: 18 kommentarer

Nätverket : Nobelcenter i klassisk anda

Stockholm Skyline har bjudit in olika nätverk som kämpar för stadens skönhet. Texterna är gruppernas egna. Stockholm Skyline har tidigare tydliggjort att vi inte vill att Nobel Center byggs på Blasieholmen, utan att tomten utvecklas enbart med befintlig bebyggelse. Nobel Center bör placeras i ett utvecklingsområde för att stärka detta och bidraga till ny intressant platsbildning. Nameths förslag är en reaktion på en arkitekturtradition som bryter av istället för länkar upp

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer