Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev 17-29

Hej alla!

Stora projekt på gång – och ett åker i papperskorgen. Men först: Vem hittar en sångare som vill sprida vår Nobel-visa?

Melodi: Visan om Elvira Madigan

  1. Sorgeliga saker hända / än i våra dar minsann / Sorgeligast kan bli denna / om Nobel som hustyrann
  2. Fult är huset likt en lada / Platsen röjs med eld och krut / Skön miljö får lida skada – Tullhusets epok är slut
  3. Heikensten en man i staten / bygga vill en minnesvård / Att den sen förfular staden / Han förtiger kall och hård – o s v 4 verser till

Foto: Holger Ellgaard

MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR SLAKTHUSOMRÅDET

Med markanvisningar låses mycket upp långt innan detaljplaner kommer att gå ut på samråd. Viktigt att gå ut offentligt med synpunkter redan nu. Testa dem här och i Stadsbyggnadsverket på facebook!

Aktörer positionerar sig redan

170831 Citycon och Klövern utvecklar Globen Shopping http://www.fastighetssverige.se/artikel/citycon-och-klovern-utvecklar-globen-shopping-25643

Citycon och Klövern har tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam utveckling av köpcentrumet Globen Shopping. Man menar att köpcentrumet har potential att bli ett lokalt nav för den nya stadsdelen som byggs i det gamla Slakthusområdet där det planeras för cirka 4 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser. Som långsiktig ägare av kontorsfastigheter är vi övertygade om att utvecklingen av Globen Shopping kommer bidra till Klöverns tydliga målsättning att möta stark efterfrågan på kontorsytor i området, både befintliga och nyskapade ytor, säger Rutger Arnhult, vd för Klövern. Kommentar. Båda vinner.

Programmet och markanvisningstävlingen

Blir Slakthusområdet ett rent bostadsområde? 170329 Markanvisningstävling för bostäder i Slakthusområdet. Stockholm stad genom dess exploateringskontor bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Slakthusområdet. Slakthusområdet ska bli en ny stadsdel i Söderort med ca 4 000 nya bostäder för ungefär 9 000 invånare samt ca 10 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. (Hur mycket av de 10000 i Globens centrum?) Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2017-04-23.

Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten, uttryckt i kr/m2 ljus BTA och i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Se Program för Slakthusområdet http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2010-20437 Där hittar du under Godkännande/antagande Protokollsutdrag med beslutet. Där redovisas partiernas syn på området. Läs det! Nedan länkar till själva Programmet, uppdelat på flera dokument:

Ur programmets dokument 2: Bott envåningar ska generellt utformas med lokaler för olika funktioner och verksamheter eller med bostadsentréer längs mindre intensiva gator. Exploateringgrad 3,2. Gårdsyta 1 180 m2. Se bild. Ett annat kvarter samma bild men Förskola i bv i st f Öppet gränssnitt. I ett tredje fall får förskolan en gård i nedre högra hörnet, Exploateringsgrad 2,8, Gårdsyta 580 m2, förskolegård 1 000 m2.

T-banestation omges av bostadskvarter

170831 Klövern och Citycon i JV för att dubbla Globen Shopping – Bilder http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/klovern-och-citycon-jv-att-dubbla-globen-shopping/ Klövern och Citycon skapar ett JV för att utveckla köpcentrumet Globen Shopping. Målet är att dubbla shoppingcentret och även öppna upp det mot Arenavägen och Slakthusområdet. Investeringen är på drygt 2,5 miljarder, inklusive köpet. Klövern förblir helägare till kontorslokalerna.

 

170906 K2A bygger i Slakthusområdet http://www.fastighetssverige.se/artikel/k2a-bygger-i-slakthusomradet-25722 Markanvisning för 176 studentbostäder och en förskola i Slakthusområdet i Stockholm. Markanvisningarna (till dotterbolaget Svenska Studenthus) avser två kvarter inom den första etappen i Slakthusområdet i Stockholm och marken avses upplåtas med tomträtt. Inom samma kvarter ska en idrottshall uppföras av Stockholms stad och för ett effektivt markutnyttjande kommer idrottshallen att samordnas med de student- och forskarbostäder samt förskola som Svenska Studenthus avser att uppföra.

STORA TRAFIKPROJEKT: ETT SKROTAS – EN NYGAMMAL IDÉ LYFTS – NYA SPÅR GER NYA STÄDER

170904 Staten avbryter förhandling om Östlig förbindelse http://fastighetsnytt.se/2017/09/avbryter-forhandling-om-ostlig-forbindelse/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3  Sverigeförhandlingen avbryter förhandlingarna om Östlig förbindelse efter negativt besked från Stockholms stad avseende förhandling.

170901 M: Gräv ner Centralbron http://www.fastighetssverige.se/artikel/m-grav-ner-centralbron-25675 Den 3 september är det 50 år sedan vi gick över till högertrafik i Sverige. Det är samtidigt 50 år sedan Centralbron invigdes. I samband med detta lanserar Stockholmsmoderaterna förslaget att gräva ner Centralbron. För att klara Stockholms framtida utveckling behöver vi lära av misstagen som begicks under modernismens framfart i city under mitten av förra seklet. De omfattande rivningarna och betongkulturen med brutala trafikleder mitt i city skapade sår i staden. Det är nu hög tid att gräva ned Centralbron och bana väg för ett modernt och hållbart city, menar Moderaterna. Kommentar: Tack, bra men bara början på ett nödvändigt kulturskifte hos M. Fortsätt med att gå emot Nobel Center på Blasieholmen, säga nej till Pembrokes förslag att riva Passagenhuset vid NK och bygga höghus i stället, etc.

170901 Regeringen vill bygga helt ny stad http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/regeringen-vill-bygga-helt-ny-stad-norr-om-stockholm/ Regeringen vill öka upp farten på bostadsbyggandet genom att bygga helt nya städer. Speciellt två områden pekas ut, runt Knivsta och runt Hemfosa.

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla

Ulf Johannisson


Stadsbyggnadsnätverket på Facebook här 

Seminarier mm hittar du på hemsidan här 

Fler nyhetsbrev från Stadsbyggnadsnätverket här


Stadsbyggnadsnätverkets nyhetsbrev författas av Ulf Johannisson, som är managementkonsult och arbetar ideellt med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm.

Swisha 80 kr (eller mer om du vill) till 0703961677 och ange ditt namn för att ha tillgång till Nyhetsbreven under 2017. Eller överför till konto SEB 5382 01 579 72.

Jag behöver ha täckning för mina utgifter för prenumerationer mm. Arbetet bjuder jag på. Tack på förhand! Du som överförde till konto i våras behöver naturligtvis inte betala mer.


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

Kommentering är avstängt.