Kategori: Höga hus

Farväl G4

En stadsplanerares styrka är att ta till vara platsens karaktär och spara landmärken som vittnar om platsens historia. Gör man det i Stockholm? Läs om Gasklockan 4 i Norra Djurgårdsstaden som planeras att rivas – för att ge plats åt ett höghus. Ta farväl av den stora Gasklocka 4 i Hjorthagen, som sedan 1930-talet till …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Moderaterna satsar på höjd och lyx i en redan segregerad stad

Moderaternas glittrande förslag för Loudden för tankarna till Dubai, Shanghai eller södra Manhattan där kronan på verkat skall vara Sveriges högsta hus. Samtidigt lider Stockholm av bristen på regionala kärnor och uppsplittring av ett härke av motorvägar. Stadsbyggnadsfrågorna fortsätter att vara en brännpunkt i Stockholm. Var får man bygga, hur får man bygga och tyvärr …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Utförsäljning av innerstadens rum, rymd och själ – Sunt förnuft på glid?

Att Stockholm drastiskt förändras kan alla konstatera. Förslagen till omgestaltningar har oftast några tydliga gemensamma nämnare; de är höga och stora i relation till befintlig byggnation och de skall ligga på känsliga platser. Kerstin Westerlund Bjurström har tittat närmre på ämnet.

Läs vidare| Kommentarer: 8 kommentarer

Maktskifte – vad var det som gick fel?

Foto: Svante Tirén

Det blir maktskifte i Stadshuset efter ett åtta år långt alliansstyre. Socialdemokraterna tar över. Vad gick fel? Kan svaren hittas på stadsbyggnadsfronten? Nedan följer några exempel. Från valet 2010 började flera allianspartier att lova ordentligt med utopiska framtidsplaner. Mycket gestaltades i en iver att få till några få ”spektakulära” byggnader, mest i innerstan. Spektakulärt betydde …

Läs vidare| Kommentarer: 2 kommentarer

Nobelcenter – ett av många projekt utan respekt för platsen

Samband, skala och respekt för historiska byggnader är något som verkar höra 1900-talet till i Stockholm. Genomförda projekt och de som ligger på plan är alltmer ofta motsatsen. Rivningar av arkitektur före 1930 har blivit allt mer vanlig och de ersättande byggnaderna uttryck saknar ofta samspel med övrig bebyggelse. Kristina Berglund har tittat närmre på vad som händer med fokus på Nobel Center.

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Klocktornet – Får det gå till så här?!

I planerade Hagastaden skulle den gamla klocktornet från stationsbyggnaden integreras – alltså sparas medan de gamla lagerlokalerna och stationen skulle rivas. Både uttalande från moderaterna och tjänsteutlåtande fanns på detta. På stadens hemsida kan man läsa att den kulturhistoriskt intressanta byggnaden skall flyttas eller liknande. I fredags rev de alltihop.

Läs vidare| Kommentarer: 8 kommentarer

Märkligt svar i skyskrapedebatten

Klokskap och tips bemöts med märkligt svartmålande. Så kan man beskriva den pennfight som varit i SvD på sistone mellan f.d. stadsarkitekten Berglund och Centerledaren i Stockholm Ankersjö. Debatten handlar om skyskrapor och påbyggnader som föreslås för att fylla en politik på väg ut.

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

140 000 bostäder utlovas

Nu har det blivit fart i Stadshuset. 140 000 bostäder på 20 år planeras. Även om det inte skulle nå upp i de siffrorna är åtminstone ambitionen att applådera. För det kan väl inte bara vara ännu ett vallöfte?

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Framtidens recept skapades för länge, länge sedan..

Stockholm planerar och bygger i ett sällan skådat tempo. Vad har man för förebilder, tänker man långsiktigt? Julkalendern ger en sarkastisk bild av samtidens politiker och deras framtidshets. Paralleller till Stadshuset kan skönjas under sminket.

Läs vidare| Kommentarer: 6 kommentarer

Synpunkter på Arkitektur Stockholm

Stockholms Skylines remissvar till Arkitektur Stockholm är långt och tydligt. Det diffust utformade förslaget från staden möjliggör det mesta, utan konsekvensbeskrivning för den stad som så länge uppskattats för sin skönhet och unika karaktär. Nedan bemöter vi detta: Att Stockholm får en arkitekturpolicy som innefattar hela stadens gestaltning från enskild byggnad till helhet, från innerstad till …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera