Kategori: Skyskrapor

Valtider..

Valtider innebär löften om krafttag. Nu försöker centern få in röster på en gammal idé från förra valet, ett Västra city – Klarastaden – som är än mer högexploaterad och utan konsekvensbeskrivning.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Hur man ska förstå täthet i stadsbyggnadssammanhang

Peter Elmlund fördjupar sig i frågan om täthet inom stadsbyggnad. Begreppet täthet är lätt att missförstå om man inte studerar de bakomliggande faktorerna noggrant

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Dags för vackrare vardag

En av de tydligaste kännetecknen för vår tid är behovet av en vackrare vardag. Livstilsmagasinen fylls av läckra inredningar och nya kök säljs som sandaler en varm sommardag. Tyvärr verkar inte de flesta liggande planer, genomförda eller i sin linda, riktigt nå fram till en vackrare vardag utanför hemmets väggar.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Staden där vinden vände – S:t Petersburg tar ledningen för stadsvärden

Sedan den moderna utvecklingen i Ryssland efter kommunismen har mycket av de ryska städerna anammat en västlig byggkultur. Historiskt värdefulla hus har rivits till förmån för kontor, inte sällan skyskrapor. Men nu har vinden vänt, framför allt för St. Petersburgs innerstad. I radioprogrammet Cosmo kan man hämta mycket guidelines för hur vi skall planera kring …

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Innerstaden räcker inte långt

Är innerstaden det enda alternativet för framtida boende? Ibland låter det så. Stockholm har alltid växt över sina satta stadsgränser. Varför inte nu? Är det värt att sätta stora värden på spel? Kerstin Westerlund Bjurström filosoferar över ämnet.

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Stockholms Stad ger rabatt på markpriset för Hjorthagenskrapan

Det är dyrt att bygga högt – såpass dyrt att inte ens arkitekten ansågs sig ha råd att bo högre än 30:e våningen. Staden valde att rea ut för att få ekonomin i bygget att gå ihop. Får det gå till så?

Läs vidare| Kommentarer: 6 kommentarer

Ja till god stadsbyggnad

Stockholm Skyline hade ett möte på Mosebacke förra veckan (26/3 2014) där vi försökte samla ett antal bevarandegrupper i Stockholm i syfte att åstadkomma en bättre samordning av opinionsbildningen. Det var ett mycket lyckat möte på många sätt. 170 personer mötte upp och det hela uppmärksammades i DN

Läs vidare| Kommentarer: 15 kommentarer

”Det är väldigt erotiskt” enligt arkitekten Jacques Herzog

”Jacques Herzog vill bygga för alla.” Så löd rubriken när DN presenterade arkitekten för det nya bostadstornet i Hjorthagen den 16 november. Är det bara vackra ord för att maskera byggherrens exploateringsintresse? Förslaget att ersätta den höga Gasklockan 4 med ett dubbelt så högt bostadshus har varit utställt för detaljplanesamråd.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Nobelcenter – ett av många projekt utan respekt för platsen

Samband, skala och respekt för historiska byggnader är något som verkar höra 1900-talet till i Stockholm. Genomförda projekt och de som ligger på plan är alltmer ofta motsatsen. Rivningar av arkitektur före 1930 har blivit allt mer vanlig och de ersättande byggnaderna uttryck saknar ofta samspel med övrig bebyggelse. Kristina Berglund har tittat närmre på vad som händer med fokus på Nobel Center.

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Bra att protestera!

I förra veckan fick vi bekräftat att det lönar sig att protestera, Klockhustornets radering lade ytterligare rivningsplaner på is för Expeditionsbyggnaden och nya utredningar görs. En diskussion uppstår och axelryckspolitiken fick en rejäl sittopp. Hur hade Stockholm sett ut idag om inte modiga personer ställt sig upp och sagt ”nu räcker det!”?

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar