Alla stockholmare bör vara rädda för Socialdemokraternas utveckling

 

Diskussionen om City med arkitekt David Helldén 1965. Foto: ArkDes

Roger Mogerts debattartikel (SvD 3/1 2017) förklarar på ett belysande sätt varför de som har kunskap om Stockholm och som bryr sig om stadens kvalitativa utveckling är mycket oroliga. Det är inte bara innehållet i stadsbyggnads- och kulturborgarrådets artikel som är förskräckligt. Det är även den nedlåtande tonen, som om han talade till oförstående barn. Borgarrådet har ytterst sitt uppdrag av medborgarna och ska förvalta deras förtroende. Dessutom anklagar borgarrådet sina opponenter för konspirationsteorier – anklagelser tidigare mest uttalade av ledare i auktoritärt styrda samhällen.

Utveckling?

Mogert har däremot rätt i att vi som säger nej till Socialdemokraternas och Moderaternas allt för ofta samstämmiga syn på Stockholms behov av ”utveckling” har ett högt tonläge. Vi har det för att den stadsbyggnadspolitik som Stadshuset särskilt under socialistisk, men även borgerlig ledning, bedrivit i Stockholms stadskärna har medfört enorma försämringar och förluster. Den erfarna ”utvecklingen” i Stockholms stadskärnan liksom i snart sagt varje svensk stad är att ett väl fungerande, levande, varierat och identitetsskapande folkligt och omtyckt kulturellt kapital rivits för att ersättas med något mycket sämre. Stadsbyggnadsborgarrådets, liksom hans företrädares, ”utveckling” har varit ett samhällsskadligt självskadebeteende. Politiker som har anspråk på att få folkets förtroende för våra städers förvaltning och utveckling måste inse och tillstå detta sorgliga faktum. Endast utifrån den positionen kan utveckling som är positiv inledas.

Champs Élysées i Paris. Staden behöll sin identitet och är klassad som en av världens vackraste städer.  Foto: JSquish

Alla vi som vet vad som gör städer vackra, trivsamma och värdefulla, vi som uppskattar städer som Köpenhamn, Paris, Amsterdam, Venedig, de alltjämt trivsamma delarna av London, Stockholm eller en ganska välbevarad småstad som t.ex. Visby vet att Mogerts ”utveckling” är förödande. Att Stockholms city är och förblir ett misslyckande beror inte på det Mogert skriver – ”materialval och mindre genomtänkte lösningar för gaturummet”. Orsaken är istället att Mogerts företrädare var lika insiktslösa som han själv är om vad som skapar en vacker, trivsam och välfungerande stad. Lika arrogant inför människors värderingar och behov som sina företrädare, som Hjalmar Mehr eller Sten Nordin. Lika benägen att peka finger åt dem som vill försvara sin hembygd från exploatörernas vinstintressen. Lika benägen att gå exploatörernas intressen och påstå att de sammanfaller med allmänintresset.

Orgelpipan, ett gott exempel på hur dåligt det blir i ”nya city”.

Det finns även en märklig ton i artikeln av att det man ville med city inte blev av – och att det skulle vara orsaken till misslyckandet. Det stämmer naturligtvis inte. Misslyckandet beror på att idén om att utvecklingen krävde rivningar var fel. Experter och allmänhet som varnade och kämpade för de befintliga kvarteren på dåvarande Norrmalm, kördes över och pekades ut som bakåtsträvare. Hade man varit demokratiskt sinnad och lyssnat hade man inte bara haft en levande och vacker innerstad – en vinstindustri i sig – Stockholm hade då tvingats utvecklat värden utåt. Försöken att bygga om och på City i dag förstärker 60- och 70-talens absurda misstag i stället för att reparera skadan.

Nedre Norrmalm 1967.

Mogert exemplifierar den närliggande och ”positiva” utvecklingen med en tämligen obemärkt men också den skadlig om- och påbyggnad av Skandiahuset på Sveavägen. Förändringen av husets innehåll må ha varit klart positiv, men självklart var den möjlig utan den för skyline, kringliggande gaturum, byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde skadliga om- och påbyggnaden.

Vårt stadsbyggnadsborgarråd nämner inte som exempel på ”utveckling” de vanprydande, gatu- och stadssilhuettförstörande takpåbyggnaderna vi överallt ser, inte Stockholm Waterfront, inte det cirka fem våningar för höga huset bakom PK-huset i Kungsträdgårdens fond (kv. Hästen), inte den nya stadsbyggnadsdystopin som Hagastaden kommer att bli, inte Nya Slusseneländet, inte de återupptagna rivningarna av 1800-talsbebyggelse i Stockholms stadskärna: Astoriafastigheten, Stureplanskvarteret, Tullhuset på Blasieholmen. För det är den ”utveckling” Socialdemokrater erbjudit och fortsätter att erbjuda Stockholmarna.   Gamla moderaterna var emot stadsförstörelsen, de Nya moderaterna har gett oss samma ”utveckling” som S. Bygger Moderaternas motstånd mot ”Stureplansrivningarna” på en omvärdering av sin stadsbyggnadspolitik, eller är det endast utslag av taktik man anser sig ha råd med i opposition?

Roger Mogert är lika okunnig som sina moderata medskyldiga till den fortsatta avvecklingen av Stockholm som en vacker och trivsam stad. Lika okunnig om och opåverkad av den positiva utveckling av många städer som sker i vår europeiska omvärld. Städer som övergivit modernismen och återuppbygger förlorade och älskade kvalitéer.

 

Påbyggnad Jakobsgatan -Regeringsgatan.

I stället för att tillstå att senmodernismen i form av överstora och själlösa byggnader och ett daterat slit- och slängtänkande är ett dödligt gift för stadskvaliteter fortsätter stadshuset försvara och sprida detta gift. Om borgarrådet önskar ett annat tonläge måste han vara bered att ändra politik och hur den bedrivs. Bland annat sluta lova byggherrar rätt att exploatera staden innan politikerna hört experters och folkets uppfattning i frågan i den demokratiska process som plan- och bygglagen föreskriver. Ett aktuellt exempel där staden i förtid lovat byggherren – Nobelstiftelsen – rätt att exploatera är Nobel Centrer. Det har låst Socialdemokrater och Moderater att leverera sitt löfte trots att så gott som samtliga sakkunniga instanser och en stor majoritet av Stockholmare säger NEJ till den ”utvecklingen”. En utveckling som de vet om är en fortsatt avveckling av Stockholms särprägel och skönhet.

Länsförsäkringars fastighetsbolag (Humlegården AB) rivningar och nybyggnad av del av Astoria på Nybrogatan.

Vi liksom alla andra kulturmiljöorganisationer, ja alla som värnar om Stockholms framtid, är skyldiga att göra vad vi kan för att minska väljarstödet för de partier som fortsätter förödelsen av det stadsbyggnads- och skönhetskapital Stockholm har kvar. Vi uppmanar alla som vill bevara och utveckla Stockholm som en vacker och trivsam stad att rösta bort stadsförstörarna Socialdemokraterna och Moderaterna från makten 2018 och därefter!

 

Stockholm Skyline


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

41 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *