Alla stockholmare bör vara rädda för Socialdemokraternas utveckling

 

Diskussionen om City med arkitekt David Helldén 1965. Foto: ArkDes

Roger Mogerts debattartikel (SvD 3/1 2017) förklarar på ett belysande sätt varför de som har kunskap om Stockholm och som bryr sig om stadens kvalitativa utveckling är mycket oroliga. Det är inte bara innehållet i stadsbyggnads- och kulturborgarrådets artikel som är förskräckligt. Det är även den nedlåtande tonen, som om han talade till oförstående barn. Borgarrådet har ytterst sitt uppdrag av medborgarna och ska förvalta deras förtroende. Dessutom anklagar borgarrådet sina opponenter för konspirationsteorier – anklagelser tidigare mest uttalade av ledare i auktoritärt styrda samhällen.

Utveckling?

Mogert har däremot rätt i att vi som säger nej till Socialdemokraternas och Moderaternas allt för ofta samstämmiga syn på Stockholms behov av ”utveckling” har ett högt tonläge. Vi har det för att den stadsbyggnadspolitik som Stadshuset särskilt under socialistisk, men även borgerlig ledning, bedrivit i Stockholms stadskärna har medfört enorma försämringar och förluster. Den erfarna ”utvecklingen” i Stockholms stadskärnan liksom i snart sagt varje svensk stad är att ett väl fungerande, levande, varierat och identitetsskapande folkligt och omtyckt kulturellt kapital rivits för att ersättas med något mycket sämre. Stadsbyggnadsborgarrådets, liksom hans företrädares, ”utveckling” har varit ett samhällsskadligt självskadebeteende. Politiker som har anspråk på att få folkets förtroende för våra städers förvaltning och utveckling måste inse och tillstå detta sorgliga faktum. Endast utifrån den positionen kan utveckling som är positiv inledas.

Champs Élysées i Paris. Staden behöll sin identitet och är klassad som en av världens vackraste städer.  Foto: JSquish

Alla vi som vet vad som gör städer vackra, trivsamma och värdefulla, vi som uppskattar städer som Köpenhamn, Paris, Amsterdam, Venedig, de alltjämt trivsamma delarna av London, Stockholm eller en ganska välbevarad småstad som t.ex. Visby vet att Mogerts ”utveckling” är förödande. Att Stockholms city är och förblir ett misslyckande beror inte på det Mogert skriver – ”materialval och mindre genomtänkte lösningar för gaturummet”. Orsaken är istället att Mogerts företrädare var lika insiktslösa som han själv är om vad som skapar en vacker, trivsam och välfungerande stad. Lika arrogant inför människors värderingar och behov som sina företrädare, som Hjalmar Mehr eller Sten Nordin. Lika benägen att peka finger åt dem som vill försvara sin hembygd från exploatörernas vinstintressen. Lika benägen att gå exploatörernas intressen och påstå att de sammanfaller med allmänintresset.

Orgelpipan, ett gott exempel på hur dåligt det blir i ”nya city”.

Det finns även en märklig ton i artikeln av att det man ville med city inte blev av – och att det skulle vara orsaken till misslyckandet. Det stämmer naturligtvis inte. Misslyckandet beror på att idén om att utvecklingen krävde rivningar var fel. Experter och allmänhet som varnade och kämpade för de befintliga kvarteren på dåvarande Norrmalm, kördes över och pekades ut som bakåtsträvare. Hade man varit demokratiskt sinnad och lyssnat hade man inte bara haft en levande och vacker innerstad – en vinstindustri i sig – Stockholm hade då tvingats utvecklat värden utåt. Försöken att bygga om och på City i dag förstärker 60- och 70-talens absurda misstag i stället för att reparera skadan.

Nedre Norrmalm 1967.

Mogert exemplifierar den närliggande och ”positiva” utvecklingen med en tämligen obemärkt men också den skadlig om- och påbyggnad av Skandiahuset på Sveavägen. Förändringen av husets innehåll må ha varit klart positiv, men självklart var den möjlig utan den för skyline, kringliggande gaturum, byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde skadliga om- och påbyggnaden.

Vårt stadsbyggnadsborgarråd nämner inte som exempel på ”utveckling” de vanprydande, gatu- och stadssilhuettförstörande takpåbyggnaderna vi överallt ser, inte Stockholm Waterfront, inte det cirka fem våningar för höga huset bakom PK-huset i Kungsträdgårdens fond (kv. Hästen), inte den nya stadsbyggnadsdystopin som Hagastaden kommer att bli, inte Nya Slusseneländet, inte de återupptagna rivningarna av 1800-talsbebyggelse i Stockholms stadskärna: Astoriafastigheten, Stureplanskvarteret, Tullhuset på Blasieholmen. För det är den ”utveckling” Socialdemokrater erbjudit och fortsätter att erbjuda Stockholmarna.   Gamla moderaterna var emot stadsförstörelsen, de Nya moderaterna har gett oss samma ”utveckling” som S. Bygger Moderaternas motstånd mot ”Stureplansrivningarna” på en omvärdering av sin stadsbyggnadspolitik, eller är det endast utslag av taktik man anser sig ha råd med i opposition?

Roger Mogert är lika okunnig som sina moderata medskyldiga till den fortsatta avvecklingen av Stockholm som en vacker och trivsam stad. Lika okunnig om och opåverkad av den positiva utveckling av många städer som sker i vår europeiska omvärld. Städer som övergivit modernismen och återuppbygger förlorade och älskade kvalitéer.

 

Påbyggnad Jakobsgatan -Regeringsgatan.

I stället för att tillstå att senmodernismen i form av överstora och själlösa byggnader och ett daterat slit- och slängtänkande är ett dödligt gift för stadskvaliteter fortsätter stadshuset försvara och sprida detta gift. Om borgarrådet önskar ett annat tonläge måste han vara bered att ändra politik och hur den bedrivs. Bland annat sluta lova byggherrar rätt att exploatera staden innan politikerna hört experters och folkets uppfattning i frågan i den demokratiska process som plan- och bygglagen föreskriver. Ett aktuellt exempel där staden i förtid lovat byggherren – Nobelstiftelsen – rätt att exploatera är Nobel Centrer. Det har låst Socialdemokrater och Moderater att leverera sitt löfte trots att så gott som samtliga sakkunniga instanser och en stor majoritet av Stockholmare säger NEJ till den ”utvecklingen”. En utveckling som de vet om är en fortsatt avveckling av Stockholms särprägel och skönhet.

Länsförsäkringars fastighetsbolag (Humlegården AB) rivningar och nybyggnad av del av Astoria på Nybrogatan.

Vi liksom alla andra kulturmiljöorganisationer, ja alla som värnar om Stockholms framtid, är skyldiga att göra vad vi kan för att minska väljarstödet för de partier som fortsätter förödelsen av det stadsbyggnads- och skönhetskapital Stockholm har kvar. Vi uppmanar alla som vill bevara och utveckla Stockholm som en vacker och trivsam stad att rösta bort stadsförstörarna Socialdemokraterna och Moderaterna från makten 2018 och därefter!

 

Stockholm Skyline


Kommentarsregler: 

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt  för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret  publiceras inte. Väl mött!

41 kommentarer

 1. Claes Melin den 8 februari 2017

  Det bör ha stärkt Roger Mogerts självkänsla när USA:s nye president legitimerade den politiska lögnen med sitt ”alternativ sanning” efter att Peter Kadhammar i AB i början av dec. avslutar sin krönika om Stockholms olyckliga förvandling med att han inte tror ett ord av vad Mogert säger. Dessvärre tycks borgarrådet ha förbättrat sig med tanke på hans två senaste artiklar i SvD.
  Mogert säger att Skara säkert ångrar att man avstod från att ansluta sig till stambanan när den byggdes i mitten av 1800-talet. Men har inte Skara bevarats? Det mycket knappa beslutet 1860, att låta stambanan dras genom Uppsala, kanske inte var så lyckat med tanke på hur stadens gamla fina centrum har förvandlats.

 2. Tina F Stenehjem den 8 februari 2017

  Mycket bra förslag; Kerstin Hallert!
  En tv kanal om Stockholms händelser. I stort och smått med sändningar från kl 08-20, hade varit helt toppen!

 3. Charlotte Holst den 6 februari 2017

  Hej!
  Mycket bra skrivelse.
  Skicka den till Stadsledningskontoret
  Rotel II, stadsbyggnads- och kulturroteln
  e-post: roger.mogert@stockholm.se (ansvarigt borgarråd) och felix.antman.debels@stockholm.se (borgarrådssekreterare)

 4. kerstin hallert den 6 februari 2017

  vem startar en streamad tvkanal helt ägnad Stockholm inklusive dagliga inslag om vad dom har för sig på Stadshuset och dyker ned i de stora pågående projekten som Slussen?? Med plats för de raka obekväma frågor som nu väcks av Mulbert Skog ovan. Och till påminnelser om en föråldrad ofullständig kommunallag som omöjliggör ansvarsutkrävande på andra sätt än genom partipolitiska val som Inga-Britt Ahlenius ofta påpekat.

 5. Mulbert Skog den 14 januari 2017

  När socialdemokraterna beslutade att riva Slussen i strid med den allmänna opinionen och kulturinstanserna lugnade man alla med att problemen skulle fixa sig under resans gång men underlät att införa några kontrollstationer där vi fick möjlighet att avsyna processen och testa hur löftena höll i praktiken. Vi anmodades att sova lugnt de närmaste 10-12 åren och inte ställa frågor.

  Nya Slussen uppfyller vid närmare påseende inte elementära krav på modern trafikplanering och måste underkännas av omsorg om trafikanterna och av politisk anständighet, om det finns någon. Projektet uppstod som ett arkitektoniskt missfoster och utvecklades till ett politiskt diktaturmonster.

  Om stadsplanering är man fri att tycka vad man vill, men Nya Slussens av säkerhetsexpertis nedsablade trafiklösning betyder i praktiken fler döda och skadade i trafiken och får aldrig bli verklighet. Varför offrade man nollvisionen? Riskanalysen beskriver verkligheten i det långa loppet, en etablerad vetenskaplig metodik som inte kan ifrågasättas, men vid Slussen bygger man avsiktligt in katastroferna i konstruktionen.

  Inte ens Volvos självkörande bil stannar alltid för rödljusen och vid tunneln skulle den, om den brakade in från sidan, vilket anslutningen mot vägbron bäddar för, kunna orsaka en större brandkatastrof med många instängda trafikanter och ofattbart lidande, något som till varje pris måste undvikas. Politikerna uppvisar idag en beredvillig ”acceptans” inför byggbranschens långt ifrån alltid geniala lösningar. Bygger man en veritabel dödsfälla inträffar förr eller senare katastrofen! I stället för en säker och smidig lösning har man vid Slussen valt sämsta tänkbara, och det gäller även för bussgaraget och vattentorget.

  Fordonen körs idag på brandfarliga vätskor och i en lång tunnel riskerar man när olyckan är framme en mördande eldstorm och kvävande rökutveckling. Sten Nordins och alliansens paradprojekt utbränt på några minuter, och sedan kö till kyrkogårdarna. Fläktar skulle inte vara till någon nytta, lika litet här som vid ett överdäckat centralstationen, där man även har att göra med farligt gods. Fläktar skulle förvärra branden genom tillförsel av syre. Försöker man kväva elden kväver man samtidigt trafikanterna. Det finns ingen brandteknisk eller annan lösning på det här. Nya Slussen är felkonstruerat från början och har tjäna ut. Anställ nytt folk, anlita opartiska experter och börja lyssna på kritiken.

 6. Kerstin Juhlin-Dannfelt den 14 januari 2017

  Usch, det är så deprimerande att se ”alla nya luftslott”, som byggs ”till minne av …” vissa politiker och arkitekter.
  Att se och fascineras av ”Slussenkarusellen” från Katarinahissen var ett nöje och gjorde mig glad.
  Dessutom FUNGERADE den!
  Vilket vansinne som drabbat Stockholm.

 7. Bibbi Strandberg den 12 januari 2017

  Jag undrar i mitt stilla sinne om någon skulle förespråka att bygga hus i mitten av Champs Élysées i Paris på samma sätt som man i Stockholm vill bebygga Ringvägen, vilken även är betydligt smalare. Det verkar sannerligen som om dumhet och förstöringslusta regerar här.

 8. Carin Ldquist den 10 januari 2017

  Just så! Socialdemokrater och moderater och centern är livsfarliga för Stockholm.
  Roder Mogert och Joakim Larsson och Valeskog offrar hela stan för sin så kallade utveckling av Stockholm till vilket pris som helst.

 9. Anders Widerberg den 9 januari 2017

  Berätta gärna vad som ĀR bra ”utveckling” och intressera er gärna för förorterna. Bilfritt, spårvagnar, små butiker och 1800-tals byggnader tillhör en priviligierad krets som har råd med promenadavstånd. Merparten får förlita sig till bilen för såväl arbetsresor som för handel i handelsområden som saknar alla arkitektoniska och sociala kvaliteter. Stockholm är en vacker stad och ska självklart vara det men måste även tåla tillägg från varje tidsålder för att vara relevant för invånare, arbetande och besökare.

 10. Claes-Göran Carlman den 8 januari 2017

  Utmärkt artikel av Skyline.
  Hur kan vi låta sådana personer som okänslige, okunninge och
  maktfullkomlige Mogert och övriga socialdemokrater, moderater
  och centerpartister få besluta över vad större delen av Stockholms
  och dess omgivnings medborgare är emot.
  Av cirka 600 mailkontakter jag har,vet jag endast om en handfull
  förespråkare för placeringen av Nobelhuset på Blasieholmen.

 11. Dag Kyndel den 8 januari 2017

  Jag håller med om mycket i det här, men med undantag för Waterfront som jag tycker är något av det tjusigaste i centrala Stockholm. Den övre högra moduldelen till hotellet ovanpå nya station City borde ha utgått. Den skymmer kyrkan för mycket. Nobelbygget bord eha förlagts till annan plats. Stockholm tycks vara ensam om alla stora och medelstora utländska städer i att vara livrädda för spårvagnar i City.

 12. Svante Åberg den 8 januari 2017

  Vore fint om fler av oss kunde delta i tyckande om vad ”vacker, positiv, utvecklande” skulle kunna exemplifieras med. Det 17-och 1800-tal, +jugend, som många av oss vurmar för, har kanske lika liten plats i framtiden som en snusdosa av silver i fickan?

  • Tina F Stenehjem den 8 januari 2017

   Svante Åberg; Om man nu tänker bort arkitektets och byggherrars propaganda om att byggnader ska ’följa tiden’ och att det betyder bunker inspirerade fyrkanter utan färg, så kan man faktiskt istället returnera påståendet om klassisk byggnation: vad är det i arkitekturen, som säger att de inte kan stå i ’ändlös tid’? Man anser ju att bunkerbygget (med över 80 år på nacken) är det enda sättet att bygga och att den typen är ändlös. Kunde lika gärna bara fortsatt vara 1800 tals husen, som var standard för husbygge.
   Problemet med trender- man hittar på att något måste bort!

 13. kerstin hallert den 7 januari 2017

  Rekommenderar varmt studier av utvecklingsplanerna för Paris
  lanserade av dess dynamiska socialistiska styre under vitala borgmästaren Anne Hidalgo med spännande planer på grönska dels i påbyggnader på existerande hus i innerstan med sinnrikt placerade trädgårdar (och tak lämpliga för bikupor utöver de kupor som redan nu finns på taket på officiella byggnader med rik årlig skörd). Dels i nybyggnationerna där höghusen alltid förses med stora grönskande terrasser (bättre luft). Sen 2006 är bekämpningsmedel förbjudna i parkerna i Paris och- som en tvdokumentär just visat- resulterat i invandring till Paris av hundratals arter av det vilda inklusive pilgrimsfalkar som nu bor i Eiffeltornet och Notre Damekatedralen. Bjud in Anne Hidalgo för ett lyft åt det stackars vanstyrda Stockholm.

 14. Carl Fredrik Paleus den 7 januari 2017

  Tack för en väldigt bra replik på Mogerts artikel. Nätverken för att Rädda Astoria liksom annan 1800-tals , och äldre, bebyggelse i Riksintresset Stockholm anser att Skyline sätter fokus på rätt saker. Bravo!!

 15. Carina Ahlburg den 7 januari 2017

  Kommentar till Åke Johansson. Det är inte förändring i sig som är fel, utan HUR man bygger. Naturligtvis måste vi förändra staden efter nutida behov. Men proportioner, dimensioner, placering, materialval och så vidare bör balanseras för att passa in i vår befintliga stadsmiljö. Respekt för Stockholms karaktär vid nybyggnation verkar inte finnas bland varken politiker eller arkitekter eller byggherrar. Det är skrämmande att man inte lyssnar på Skönhetsrådet och professionella personligheter som kan formgivning… och under tiden växer Stockholm till en alltmer förfulad stad, det är sorgligt att se utvecklingen.

 16. Arne Kriström den 7 januari 2017

  Ibland undrar man om människor som Mehr och Mogert får en kick av att förstöra och njuter likt sadister när de vet att det skär i hjärtat på många och inte minst av att råna kommande generationer på skönhetsvärden?

  Troligen tror de i sin enfald att de har rött och att framtiden kommer att ge dem rätt. Framtiden har varje år efter att Mehr tillslut stoppades vid Münchenbryggeriet gett honom fel! Ingen stadsomvandlung någonsin har innehållit så många oförlåtliga missgrepo!

 17. Åke Johansson den 7 januari 2017

  Smaken är liksom baken delad. Många väljare tycker nog att det är bra att förnya staden. Jimby gillas av många. Slussenkramare m fl drar en felaktig slutsats när man tror att man har väljarna på sin sida

  • Ann Mari Hjorth den 14 januari 2017

   Det är inte någon som motsätter sig förnyelse eller anpassning till nya behov. Det är sättet det görs på utan sans måtta, kompetens eller ens god vilja som man vänder sig mot. Det är pengarna som får styra. Löfte om framtida belöningar för några få som exploaterar den stad som vi alla lever i, är beroende av och älskar. Det finns ju kompetens och sakkunskap som sorgligt nog negligeras och körs över. Det är sorgligt nej förfärligt som vår stad behandlas.

 18. Arne Kriström den 7 januari 2017

  Har alltid röstat på just S o M- nu är det slut m de pga den okänsliga nyMehrska skövlingen!

  Det ör inte ” bara Nobellådan” utan en tendens att alltid välja dystopiska Tråklådor också i de 98% av fallen då det är alldeles rätt att bygga!

  Extremfallen är förstås Slussen som vansköttes och tilläts förfalla bortom all räddning – en taktik som använts ofta och där Lindgården och Liljeholmsbadet är skräckexempel! Andra rena provokationer som är få men hjärtskärande är bygget i Solberga-skogen, vansinnesförsöket att skövla strandskyddad park vid Trekanten , NC, Astoriaflygeln, Applelåda i Kungsan – i en central park med bästa cafeläge, Stureplansrivning med delvis skövling av marmorhallarna, fula påbyggnader här och där, samt ett antal mindre uppmärksammade övergrepp som Tobaksmonopolet.

  Jag tycker absolut det ör berättigat att riva ibland om man kan försköna och skapa trivsel så som man gjort på flera håll i Europa – nu senast i Tyskland och Frankrike och nya exempel på gång finns i Frankfurt och Hamburg dör man rivit förskräckliga 60-80- talslådor och byggt upp efter ritningar och foton och återställt! Den trenden sprider sig! Varför inte hit?

  När skall Mogert föreslå rivning av klaralådorna och föreslå – inte en liknande 60- talspastisch som det blev med Continental , utan en försköning med mysiga varierade hus i mänsklig skala, varierade spännande fasader och takoch (där det går ) med återställda fasader som de vackra som finns på bild från gamla Klara?

 19. Gösta Grassman den 7 januari 2017

  Vi beskådar just nu en tragisk upprepning av vad som skedde under tre decennier efter kriget. De styrande i Stadshuset sände då in grävskoporna i Stockholms innerstad och rev ner 700 fastigheter, många av dem från 1700- och 1800-talen och av fullgod kvalitet. Utvecklingen! Man ville ha ”ljus och luft”!

  Det var Hjalmar Mehr (S) som blev herostratiskt ryktbar för denna förstörelse. Men det är en orättvis historieskrivning. Väldigt många av rivningsbesluten fattades faktiskt av breda majoriteter i Stadshuset.

  Nu ser vi samma mönster. S och M bildar i många frågor en stor majoritet, som i oreflekterad framstegsoptimism fattar beslut som långsiktigt skadar det som finns kvar av vår fina innerstad.

  Alltså: här har vi ett tragiskt exempel på att majoriteten ibland kör i diket. Något att tänka på inför kommunalvalet tredje söndagen i september 2018!

  • Tina F Stenehjem den 7 januari 2017

   Ja, Gösta Grassman! Vi måste få fram bra personer. Det är inte upp till de styrande att bestämma över våra huvuden, men direktdemokrati tar nog evigheter att driva igenom. Först måste alla försämringar, som gjordes i grundlag och övriga lagar från 1970- skrotas!

  • Agneta Liljesköld den 8 februari 2017

   De partier som styr i Stadshuset nu, och river i Stockholm borde inte få vårt förtroende valet 2018.Vår enda möjlighet att det blir en förändring är att vi får in nya politiska aktörer i Stadshuset. Vilket parti står upp nu och försvarar Stockholms front mot
   vattnet och stadens skönhet? Det handlar ju inte bara om Nya Slussen och Nobelmuseet

  • Agneta Liljesköld den 8 februari 2017

   De partier som styr i Stadshuset nu, och river i Stockholm borde inte få vårt förtroende valet 2018.Vår enda möjlighet att det blir en förändring är att vi får in nya politiska aktörer i Stadshuset. Vilket parti står upp nu och försvarar Stockholms front mot
   vattnet och stadens skönhet? Det handlar ju inte bara om Nya Slussen och Nobelmuseet

 20. Åke Johansson den 7 januari 2017

  Förändring är berikande. En stad är inget museum

  • Peter Bergström den 7 januari 2017

   Ja, tömningen av boende och nedrivning av city på 60-talet resulterade i spännande förändring med tom stadskärna med fri kriminalitet, förorter där folk inte kan leva fritt och massa bilar. Det gav liksom en helt ny dimension till vardagslivet.

   • Tina F Stenehjem den 28 januari 2017

    Ja, exakt vad det blev! Nu har narkotika, brottslighet, överfall, rpn och vandalisering ökat mångfalt och ändå kör politikerna den samma linje. Don’t be fooled: de har en plan, vilken?

 21. Jörgen Sundström den 6 januari 2017

  Glöm inte att även nämna nyliberala Stureplanscentern som till och med anordnade en demonstration FÖR Nobelcontainern.

  • Bo Lagerqvist den 19 februari 2017

   Det kom fyra utomstående till Centerns manifestation på Blasieholmen FÖR Nobel Center, alla fyra var emot projektet. De närvarande centerpartisterna var skrämmande dåligt pålästa.

 22. Kerstin Arvidsson den 6 januari 2017

  Mogert, bedrövligt okunnig potentat som mest vill härska. — Mycket olyckligt för Stockholms utveckling att han sitter i ledningen. Hans artikel i SvD är fylld av oriktigheter och konstiga politiska påståenden.
  Dumheten tycks regera.

 23. Anders Almér den 6 januari 2017

  Ordet utveckling verkar ha kommit i bruk igen – på samma sätt som under 1960-talet. Den som sett filmen ”När Domus kom till stan” får höra ordet utveckling brukas flitigt. Mest drastiskt illustreras det i en filmsnutt där ett kommunalråd i lilla Ronneby tillfrågas om det verkligen är nödvändigt att bygga sju parkeringhus i centrum. Kommunalrådet svarade kort: ”Utvecklingen kräver detta”. Vad ”utvecklingen” var för något utreddes inte.
  Bristen på tankar om framtiden styrde även i Stockholm när fyra kvarter som idag utgör Gallerian revs för att hotellföretagen Pan Am hade antytt att man ville öppna i Stockholm. Det skapades då en lag som möjliggjorde rivning utan att man behövde någon plan för vad som skulle komma istället.
  Plus ca change. Plus cést la meme chose.

 24. Per Kågeson den 6 januari 2017

  Här nämns socialdemokraterna och moderaterna som skyldiga, men är inte det nya betongpartiet, centern, minst lika pådrivande i fel riktning?

  Per Kågeson

 25. britt-marie kristiansson den 6 januari 2017

  Håller helt med. Har haft mailkontakt med Mogert ang.nybyggnation i Bromma,vilket innebär förstörelse=rivning av gamla välvårdade kolonistugor. Han svarar att så inte är fallet, men de utställda planerna visar breda vägar genom koloniområdena vilket innebär att många stugor måste bort.

 26. Tina F Stenehjem den 6 januari 2017

  Tack för bra skrivelse och informationen om de tidigare förstörarna av Stockholm. De som spred det vidare, för tex Uppsala och Göteborg var det synd om 1965. Det ska tydligen bara finnas ett par arkitekter i varje mansålder, som ska lyftas fram och bli kända.
  Klart är att jag INTE röstar på någon av de partier, som så grovt svikit. De har svikit och tagit bort alla grundläggande, lagstadgade rättigheter för folket.

 27. lena renman den 6 januari 2017

  Till Styrande i Stockolms stad: Stockholm förstörs.
  Det är som på 60-talet när Hagalund och Klara mm revs. Helt förfärliga är de nya husen som Waterfront, nya Citybanahuse, Odenplan, som för övrigt borde döpa om till Ödeplan till exempel. Själslösa och ångestframkallande.

  Om Nobelcenter också byggs är det förskräckligt. Vad håller de styrande på med? Klassiska miljör med skönhet klass och historia som t ex Kungdträdgården ska offras på kommersialismens Altare. Merparten av Gamla Stan har utländska ägare och resten är sönderklottrat och täckt av cigarettfimpar.

  Sossarna förstörde alla spårvagnar byggde äckliga Essingeleden och har betongtäckt och asfalterat halva stan. Sedan Miljonprogrammades Stockholm och trots resultaten det räckte tydligen inte med EN gång, nu sker det igen!

  Staden förlorar sin själ sin kultur sin profil ( ja det heter profil,inte skyline,för vi är i Sverige!

  Som om inte det var nog pågår histori och miljömorden även utanför stan i äldre områden.

  Brommaplan t ex har tillåtits förfalla, precis som Slussen och ska rivas, förvandlas till ett asfalterat blåshål med höghus och innecentrum. Nästan hela Västerort är asfalrerat, se hur det är i Kistaområdet och de gamla områdena överges rivs och asfalteras de med. Det som sker borde vara straffbart!

 28. Agneta Wiberg den 6 januari 2017

  Tja, det är bara till att rösta på V nästa val!

  • Jakob Söderberg den 6 januari 2017

   Ligger man till vänster är det eller Miljöpartiet ett naturligt val. Annars givetvis övriga partierna (utom M och S).

 29. Dag von Arnold den 6 januari 2017

  Jag undrar om det inte är dags för stockholmarna att sluta rösta på Socialdemokraterna och Moderaterna.

  Med fler röster på mindre partier kan vi förhoppningsvis få en fungerande demokrati i Stadshuset igen.

  • Fredrik Hjorth den 7 januari 2017

   Problemet är att nästan alla de övriga partierna är ännu stolligare.

   • Ann Mari Hjorth den 13 januari 2017

    Våra politiker är ju inte experter utan är beroende av kompetenta och lyhörda tjänstemän. Tyvärr verkar det som om det inte finns i Stockholm, utan de driver sitt eget agenda och därför väcks tvivel om deras hederlighet och beroende av stora byggare och entreprenörer.

  • Carin Ldquist den 10 januari 2017

   Just så! De är livsfarliga för Stockholm !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *