Blasieholmens Vänner – ny hemsida

Blasieholmens Vänner har länge kämpat mot ett Nobelcenter på Blasieholmen och för en annan placering av detsamma. Nu har de ny hemsida där man kan man kan ta del av deras arbete och titta på deras symposium på Musikaliska tidigare i år där bland andra Stockholm Skylines Peter Elmlund föreläste.

Många har kämpat mot det kontroversiella förslaget att riva bort hamnmiljön från 1870-talet och ersätta det med en för platsen enorm byggnad i eloxerad plåt. Formen, materialet och storleken är helt enkelt främmande för en av Stockholms mest i iögonfallande platser med Nationalmuseum som granne. Siktlinjer över till Stadsholmen kommer att pluggas igen och förståelsen för stadslandskapet minskas. På det välbesökta symposiet så framlades argumenten och även en politikerpanel deltog. Björn Tarras-Walhberg är eldsjälen och ordförande för föreningen inledde symposiet. Se mera på hemsidan: http://blasieholmensvanner.se

Vill du bli medlem så kostar det 100 kr – bli Guldmedlem för 500 kr.

Bg 5227-8256.Swisha 123 157 3831.Kontakt: stoppanobelbygget@gmail.com 070-590 77 12


Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Du ansvar själv för din kommentar och du uppträder respektfullt. Väl mött!

5 kommentarer

 1. Marcus Selart den 18 september 2018

  Det existerar i dag en konflikt mellan nyetablering av offentliga byggnader i centrala storstadsområden och bevarande av kulturhistoriskt viktiga miljöer, grönområden etc. Denna konflikt gäller inte bara Stockholm, utan även städer som Berlin, Paris, London etc. Ansvariga politiker måste därför gå försiktigt fram och lyssna noga på alla inblandade parter när en intressekonflikt av den art vi nu diskuterar ger sig till känna. Att den projekterade byggnaden är tänkt att inhysa ett sk Nobelcenter gör naturligtvis saken extra känslig.

  När man som politiker skall fatta beslut gäller det att man inte allt för tidigt i processen skall låsa sig för bara ett handlingsalternativ. I stället bör man vara öppen och kreativ. Det bör enligt mitt förmenande finnas alternativa attraktiva platser i centrala Stockholm som lämpar sig bättre för det nya Nobelcentret än Blasieholmen, inte minst kostnadsmässigt. Långholmen kan vara en alternativ placering som någon här på hemsidan förespråkar. Kaknästornets näromgivning kan kanske vara en annan. Det existerar i tillägg möjligheten att renovera en befintlig centralt belägen offentlig byggnad som har tjänat ut sin roll till något nytt och spännande.¨

  Marcus Selart
  Professor

 2. Stefan Holmquist den 4 september 2018

  Hej!

  Nobelcenter har en, som jag ser det, självklar plats !

  Jag skriver I egenskap av intresserad medborgare som vuxit upp och bott I Stockholms län hela livet och med stort intresse för Stockholmiana.

  Den självklara placeringen borde vara på Långholmens östra udde.

  Detta är klassisk Nobelmark eftersom det var just här Nobels historia började.

  Läget: Hela vyn över Riddarfjärden med Riddarholmen och Gamla stan rakt fram till vänster Norr Mälarstrand med stadshuset och till höger Södermälarstrand – kan det bli bättre ?
  Där finns möjlighet att uppföra en byggnad med huskroppar i olika
  volym både lodräta och långsträckt vågräta och terrasserat upp efter sluttningen. Det kan för generationer komma att bli en älskad och aktad byggnad som blir ett blickfång och landmärke vid Riddarfjärden.

  Placeringen borde tilltala de flesta berörda. Kanske måste Mälarvarvet offras men I jämförelse med Blasieholmen är väl det en bagatell.

  Hälsar vänligen Stefan Holmquist på Ingarö

 3. Birgitta o Karl-Erik Johansson den 27 augusti 2018

  Förstör inte Blasieholmen med denna koloss till Nobel-Center, som inte smälter in i miljön och Störst är inte alltid vackrast.

 4. Hans Bennich den 26 augusti 2018

  SVERIGE BEHÖVER INTE ETT NOBEL CENTER PÅ FEL TOMT I STOCKHOLM

  Idén med ett Nobel Center är ett utslag av Nobelstiftelsens kommersialisering – en utveckling som är olycklig för Nobel-prisens framtid, varvid det är att notera att Nobelstiftelsen inte delar ut några priser utan är en uppgift för de olika Akademierna och Karolinska Institutet.
  Tre Stadshuspolitiker, från resp S, C och M, alla delaktiga i ett hos skattebetalarna icke sanktionerat beslut, att Stockholm stad skänker en värdefull tomt på Blasieholmen till ett privat bolag Nobel Hus AB, har i en debattartikel den 21 maj, hävdat att debatten om ett s.k. Nobel Center för lite rört sig kring dess ekonomiska och kulturella betydelse.

  Det som ursprungligen angavs som skäl för ett Nobel Center var att det nuvarande Nobel muséet inrymt i Börshuset vid Stortorget Gamla Stan
  angavs vara för litet, bl.a för att det var svårt att slussa igenom önskat antal skolklasser från hela Sverige.
  Trots att lokalerna vid Stortorget är begränsade lyckas de årligen ta emot ca 250 000 besökare vilket i storleksordning är lika med Armémuseum, Hallwylska muséet, Medelhavsmuséet och Sjöhistoriska muséet, för att nämna några muséer som liksom Nobel museet har ett relativt litet antal föremål att visa.
  Men till skillnad mot ett planerat mastodontbyggen på Blasieholmen
  ligger Börshuset strategiskt väl placerat mitt i “turist strömmen” ….!

  Byggande av en ca 12 000 kvm stor byggnad och kalla det Nobel Center för den samling Nobeliana som kräver mycket begränsade ytor gör att förespråkarna för Centret måste leta upp en rad aktiviteter att pådyvla Stockholms innevånare och besökare under motivering de gynnar forskningen och kulturella värden, och alldeles särskilt kommer underbygga Nobels fina och världskända varumärke.
  De ansvariga Stadshuspolitikerna vill således göra gällande att, citat: “(…centrets faktiska innehåll och verksamhet)….kommer innebära ett starkt nationellt uttryck för historia, vetenskap och konst. Ett museum (!!) får en tydlig identitet genom platsen och byggnaden”.

  Detta är önsketänkande med ringa verklighetsförankring
  Inte heller kan det vara annat än önsketänkande beträffande det gensvar ett Nobel Center kan uppnå från den internationella vetenskapsvärlden, ej heller kan man förutspå vilka turistekonomiska effekter som kan förväntas.
  Vilket underlag man har för påstådda lågt räknade årliga besökssiffror om minst 600 000 redovisas inte, men förefaller väl optimistiska även i betraktande att Stadens styrande politiker utlovat rundliga årliga subventioner i miljonklassen samt gratis inträde!

  Sammantaget är det märkligt att nuvarande lokala politiska majoritet vill fortsatt genomdriva byggande av ett Nobel Center på Blasieholmen som dominerande granne till Nationalmuseum, trots att alla remissinstanser med några få undantag gett tummen ner för placeringen.

  Nobelprisen och dess symbolvärde som världskänt varumärke och turistattraktion är sköra företeelser, vilka inte gynnas av att klåfingriga politiker använder skattemedel att bygga monument över sig själva.

  Hans Bennich
  Professor emeritus
  Ledamot av KVA

 5. Rholf Olausson den 19 maj 2018

  Fråga till Centerpartiets Karin Ernlund . Vilken miljözon hamna nya Nobelcenters nya byggnad
  med tanke på all trafik detta medför??

  Fråga två. Var har trafikborgarrådet Daniel Hellden Miljöpartiet,som
  alltid uttala sig negativt, med rätta om all trafik i Stockholms innerstad
  var har han tagit vägen??

  Dessutom är det en våldtäkt på på vår vackra stad.

  Rholf Olausson

Lämna ett svar till Stefan Holmquist Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *