Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev

Här kommer Stadsbyggnadsnätverkets Nyhetsbrev 18-13:

Hej alla!

Byggnadsminnet universitetskvarteret Vega hotat igen: Niam har låtit sätta upp ställningar förfasadrenovering på gamla Teknis på Drottninggatan mittemot Spökparken. Risk för ljusgrått (se bifogade bild 20180602) som man gav andra hus i byggnadsminnet kvarteret Vega vid renovering för ett par år sedan. Det var i strid med byggnadsminnets föreskrifter för denna påminnelse om innerstadens universitets-förflutna. Jag hade då lyckats stoppa balkonger och överstora takkupor, men man överraskade sedan alla  med färgen. Vad har staden för koll i bygglovsskedet? Ingen? Nu har jag begärt och fått igång ett tillsynsärende. Du kan se Niams färgprover för den nu aktuella fasadrenoveringen i bilaga 20180607 – gräddbakelse! Historien och en institutionsbyggnads värdighet kräver något annat.

Marknaden skakar – Stora projekt fullföljs, hela stadsdelar, gör din stämma hörd, det kan bli bra!

180620 Två konsortier tävlar vidare om Kilen i Sollentuna https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/tva-konsortier-tavlar-vidare-om-kilen-i-sollentuna/Badstrand och sporthotell eller stadsdel med saluhall? Nu har Sollentuna kommun gått vidare med två förslag för hur markområdet Kilen, som ligger mittemot Kistamässan, ska utvecklas. Kilen är ett markområde i Helenelund som ligger inklämt mellan E4:an och järnvägsspåret. Tvärbanans Kistagren ska ansluta till området när den byggs. De båda utvalda förslagen innehåller uppemot 100.000 kvm användningsytor.

Förslag Kilenelund: En stadsdel med blandade funktioner, som en sammansmältning av Helenelund och Kista, däribland företagslokaler med start-ups, bostäder och en marknad med saluhall. Bebyggelsens höjd är varierande och det finns goda inre skyddade passagemöjligheter med parkstråk. Med en södra uppgång och en grönskande gångbro till Helenelunds pendeltågsstation kommer området även nära Kistas södra delar.

https://www.fastighetsvarlden.se/wp-content/uploads/2018/06/FV-Sollentuna-SSM-Serneke-Kista.jpg

Sollentuna indoor Beach and Sport Tower: Ett koncept med ett destinationshotell där inomhusstrand, bad och spa kombineras med idrott och kultur för att ge platsen en helt unik attraktivitet. För att ytterligare bidra till en dynamisk och levande stadsdel skapas ett torg med nya koncept runt mat, restaurang, kultur och nöje tillsammans med boendeplatser, mötesplatser och arbetsplatser. 

https://www.fastighetsvarlden.se/wp-content/uploads/2018/06/Krausnick-Berlin-Sollentuna.jpgTropical Islands, söder om Berlin. Den anläggningen har fungerat som inspiration till ett av förslagen.

180619 Balder ska förverkliga Zaha Hadids vision https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/balder-ska-forverkliga-zaha-hadids-vision/  Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har godkänt ett markanvisningsavtal som innebär att Balder blir kommunens ankarpartner i det fortsatta arbetet med Väsby Entré – Upplands Väsbys största stadsbyggnadsprojekt någonsin. Väsby Entré kommer att bli ett landmärke för norra delen av länet, säger Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. Av de planerade bostäderna blir omkring en tredjedel hyresrätter och två tredjedelar bostadsrätter. Balders medverkan kommer att omfatta såväl bostäder som lokaler för samhällsservice och kommersiellt bruk.

Stationsområdet ska utvecklas för smidiga resor och övergångar mellan cykel, bil, buss och pendeltåg. I projektet ingår också fler än 1.000 nya bostäder i flerfamiljshus samt lokaler på 30.000 kvadratmeter för butiker och kontor. Den arkitektoniska visionen, som är ett resultat av omfattade medborgardialog, är det sista som ritades av den världsberömda arkitekten Zaha Hadid innan hennes bortgång. Bild: Upplands Väsbys nya landmärke. Illustration: Zaha Hadid Architects.