Kategori: Forskning

Man får lust att gå till en bar

Utan plötsliga möten avstannar utvecklingen. För att skapa plattformar för dessa möten krävs snillrik komposition och kunskap om människans behov och nyfikenhet. Peter Elmlund har tittat närmre på hur en bardisks mått kan spegla god stadsbyggnadskonst:

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Hur man ska förstå täthet i stadsbyggnadssammanhang

Peter Elmlund fördjupar sig i frågan om täthet inom stadsbyggnad. Begreppet täthet är lätt att missförstå om man inte studerar de bakomliggande faktorerna noggrant

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Svårt att motivera höghus med hållbarhetsargument

Höghus har blivit en sorts mantra för de flesta politiska partier i Stockholms Stadshus. Man verkar tro att de löser bostadsfrågan och att de representerar ett miljömässigt hållbart byggande. Detta motsäges av aktuell forskning.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Att sjabbla bort Stockholm

Diskussionen om Blasieholmen och Nobel center går het. Nu har Lotta Edholm (fp) sagt sitt och tycker att en medelväg skall hittas. Nordin står fast vid att det ska promt byggas enligt planerna. Håller Nordin på att sjabbla bort Stockholm?

Läs vidare| Kommentarer: 5 kommentarer

Orsaken till välbefinnande..

Erika Wörman, arkitekt och stadsplanerare, filosoferar runt stadsplanering. Erika har bland annat skapat prisbelönta Herrgårdsforsen, ett av Finlands mest populära bostadsområden. Erika sätter fokus på hållbart stadsmässigt byggande och alltid ur ett humanistisk perspektiv. Texterna handlar om hennes syn på orsaken till välbefinnande i stadsmiljö: Människan har länge lockats av fördelarna med att bo nära …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Märkligt svar i skyskrapedebatten

Klokskap och tips bemöts med märkligt svartmålande. Så kan man beskriva den pennfight som varit i SvD på sistone mellan f.d. stadsarkitekten Berglund och Centerledaren i Stockholm Ankersjö. Debatten handlar om skyskrapor och påbyggnader som föreslås för att fylla en politik på väg ut.

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Skyskrapor har blivit ett mode – inte en lösning på demografiska problem

Höjdskillnaderna är idag anmärkningsvärda i Tallinn. Flera länder runt Östersjöregionen följer efter. Nyligen kunde man ta del av det glädjande beskedet att man i St. Petersburg på andra sidan Östersjön valt att skrinlägga planerna på en skyskrapa som i ett slag skulle förstört en helt unik stadsmiljö, produkten av århundraden av konstnärlig strävan och utveckling. …

Läs vidare| Kommentarer: 3 kommentarer

Synpunkter på Arkitektur Stockholm

Stockholms Skylines remissvar till Arkitektur Stockholm är långt och tydligt. Det diffust utformade förslaget från staden möjliggör det mesta, utan konsekvensbeskrivning för den stad som så länge uppskattats för sin skönhet och unika karaktär. Nedan bemöter vi detta: Att Stockholm får en arkitekturpolicy som innefattar hela stadens gestaltning från enskild byggnad till helhet, från innerstad till …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Alltid aktuellt: Hur man ska förstå täthet i stadsbyggnadssammanhang

Peter Elmlund beskriver i denna artikel frågan om täthet inom stadsbyggnad. Begreppet täthet är lätt att missförstå om man inte studerar de bakomliggande faktorerna noggrant.FRågan är alltid aktuell i Stockholm då förslag om storskalighet ständigt marknadsförs som enda lösningen för Nordens största stad.

Läs vidare| Kommentarer: 6 kommentarer

Skyskrapor & stil

Frågan om skyskrapor och höga hus är fortfarande aktuell. De lanseras ofta som en lösning på bostadsbrist och ett sätt att öka tätheten i en stad. Är det så? Statistikern Jonas Larson har ställt frågorna: Varför byggs skyskrapor och höga hus? Är de lösningen på ett demografiskt problem? Gör hög ekonomisk tillväxt att husen växer på höjden? Eller är den moderna skyskrapan framförallt en makt och statussymbol? För att försöka ge ett svar har data från Europas huvudstäder samlats in och analyserats. Och svaret är entydigt: det är framförallt en fråga om stil.

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar