Bidra till att flytta Nobel Center från Blasieholmen – men det är bråttom!

 

nobelcenter nej tack

Alla som är mantalsskrivna i Stockholm har rätt att överklaga kommunfullmäktiges detaljplanebeslut att bygga Nobel Center på Blasieholmen till nu på tisdag den 24/5. Det är enkelt.

Adressen är: Stadsbyggnadskontoret Box 8314 10420 Stockholm eller stadsbyggnadskontoret@stockholm.se f v b till Förvaltningsrätten i Stockholm

Ärendet är: Överklagande av Kommunfullmäktiges i Stockholms kommun beslut att anta förslag till detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen, del av Norrmalm 3:43, i stadsdelen Norrmalm, Stockholm. DP: 2013-00460. Dnr: 120-514/2016 samt genomförandebeslut Dnr 123-485/2016. Beslutsdatum: 2016-04-25.

Yrkandet är: att de överklagade besluten upphävs.

Motiveringen kan vara allt eller delar av nedanstående fakta

De överklagade besluten innebär att skattebetalarna i Stockholm utöver värdet på tomten ska stå för samtliga kostnader för arkeologiska undersökningar, hälften av kostnaden för miljökonsekvensbeskrivningen, plankostnaderna m.m. Detta är kostnader som enligt de senaste beräkningarna i detaljplaneunderlaget uppgår till 227 milj. Kr, som normalt skulle betalas av exploatören Nobelhuset AB och som på grund av betydande osäkerheter kring t.ex. förstärkningar av kajkonstruktioner och utförliga arkeologiska undersökningar kan komma att stiga väsentligt.

Projektet var inte finansierat fullt ut när beslutet fattades i kommunfullmäktige och är det fortfarande inte, vilket angivits som en förutsättning.

Markområdet i planen, med den användning som nu beslutats, har ett mycket stort värde. Det skulle kunna uppgå till så mycket som en miljard enligt uttalande av Nobelstiftelsens förre ordförande Magnus Storch i artikel i SvD 2014-12-07.

Till det kommer det graverande i att Roger Mogert (S) som är ordf. i Stadsbyggnadsnämnden och Joakim Larsson (M) som är vice ordf. i både Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden,
t.f. gruppledare för den moderata fullmäktigegruppen i Stockholm båda uppträdde i exploatörens (Nobelhuset AB) propagandafilmer innan detaljplaneförslaget lades ut för samråd. De var därför jäviga när de deltog i kommunfullmäktiges beslut. Se filmerna nedan:

Likaså graverande är att förslaget till beslut om startpromemoria för detaljplaneprocessen 2013-06-13 undertecknats av bl. a. stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh som redan mindre än ett halvår senare accepterade tjänsten som VD hos exploatören Nobelhuset AB. Det ger skäl att ifrågasätta såväl Susanne Lindhs som hennes tidigare medarbetares opartiskhet i processen.

Ovan nämnda förhållanden är inte förenliga med likställighetsprincipen i Kommunallagen, reglerna om hushållning med kommunala medel och/eller EUs regler om statsstöd.

Yrkandet: Med hänvisning till att det överklagade beslutet strider mot bestämmelserna i 8 kap 1 och 2 §§ kommunallagen om hushållning med kommunala medel och det ensidiga gynnandet av Nobelhuset AB är inte förenligt med bestämmelserna i 2 kap § 2 samma lag och inte heller med EUs regler om statsstöd. Beslutet om att anta detaljplanen skall där för upphävas.

Observera att underskriften ska förses utöver med namnförtydligande med adress och personnummer för att vara giltigt. Det beror på att det bara är kommuninnevånare som kan anföra kommunbesvär

Kerstin Westerlund Bjurström

Arkitekt SAR


Kommentarsregler:

Vi ser gärna att du kommenterar, men för att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver under din text med ett registrerat och sökbart telefonnummer. Telefonnumret publiceras inte. Väl mött!

28 kommentarer

 1. Thomas Dahlén den 6 juni 2016

  Rädda Stocholm från kulturignoranta politiker!

 2. Joachim Planthaber den 30 maj 2016

  stoppa detta formalistiska bygge, platsar lika lite i den fina gamla miljön i innerstaden som somliga runt T-centralen !!
  Flytta projektet till Vinterviken med en trevlig miljöanpassad fasad.

 3. göran sandberg den 24 maj 2016

  Bevara Blasieholmens nuvarande byggnader och marina miljö.Ute i Frescati finns Wallenberglaboratoriet. Det ligger nära T-bana och Roslagsbanan. Synd att en stor och fin byggnad ska få stå tom! Dit skulle Nobel Centrets Institutsdel med forskare kunna få flytta. Det kan vara bra att ha nära till andra forskare som finns i Frescati. Där finns också fina ställen att bygga nytt på, med utsikt över Brunnsviken.
  Kvar blir då Museet en mindre del av Centret. Det får plats längst bort på Strandvägen uppe på berget i Nobelparken där finns plats. Kommunikations läget är bättre och där finns också en byggrätt för en större byggnad. Det lät staden meddela när Israel för några år sedan fick lov att flytta in i den byggnad som fanns nere vid gatuplan i Nobelparken. Fler platser finns som skulle kunna passa, med centrala lägen och vid vattnet som finansiärerna säkert skulle kunna acceptera.

 4. göran sandberg den 24 maj 2016

  Sällan har man väl kunnat läsa så många självgoda floskler som ryms i Vd:n för Nobel Center Lars Heikenstens protester i DN, det låter lika illa som ”från trafiklösning till mötesplats”, som var Nya Slussens argument.
  Om 1000 tals människor låter när de blir överkörda av sina politiker är det väl i förhoppningen att politikerna måste sansa sig.
  De kan fråga Stockholmarna först innan de beslutar om så många nya hemska hus som de faktiskt gör. Varför inte, innan beslut, ta rätt vad som händer när omgivningen får dras med trafiken till och från det fula och skrymmande glaslådan Nobel Centre. Vi betalar inte! Om ni inte visar omsorg om vår än så länge vackra stad.
  Att det sedan framkommit så många bättre platser än Blasieholmen borde t.o.m. Vd:n för Nobel Centret finna en glädje av att de kommit fram.

 5. Joachim Planthaber den 23 maj 2016

  bevara den fina gamla stilen i innerstaden.
  lägg det vid Vinterviken i stället !
  Med vänlig hälsning
  Joachim

 6. Britt Granberg den 23 maj 2016

  Jag överklagar beslutet om att bygga ett Nobelhus på Blasieholmen!

 7. Anders Ringqvist den 22 maj 2016

  Jag överklagar beslutet om att bygga ett Nobelhus på Blasieholmen!

  • Eva Sundblad Harry den 28 maj 2016

   Well written.

 8. Bo Oscarsson den 21 maj 2016

  Bygg inte detta groteska hus. Riv inte Tullhuset. Bevara Blasieholmens karaktär. Tänk logiskt angående trafikproblematiken i innerstan och på Blasieholmen.

 9. Johannes Gustavson den 21 maj 2016

  Jag vill med all möjlig kraft protestera mot det djupt olyckliga beslutet att på Blasieholmen uppföra en byggnad som så diametralt avviker från andan i omgivande miljö.

  När beslutsfattare inte vill identifiera självaste kärnan till stadens historiska identitet, än mindre skydda och bevara denna, anser jag att dessa berövat sig själva den legitimitet de erhållit av sina väljare.

 10. Cecilia Lang den 21 maj 2016

  Stoppa detta!

 11. Mette Enström den 21 maj 2016

  Huset/byggnaden liknar mer ett förgyllt kärnkraftverk och passar illa i miljön på Blasieholmen. Bygg den i nya Arlandastaden!

 12. Leif Ulfsparre den 20 maj 2016

  Hur kan man förstöra gamla fina Blaiseholmen med att bygga en ny ful byggnad. Då kan ni lika gärna riva ner alla byggnader runtomkring.

 13. Christina Westerlund den 20 maj 2016

  Jag överklagar att bygga ett Nobel-Center på Blasieholmen. Det kommer att förstöra Stockholm Sky Line och det unika hamninloppet till Stockholm. Vi måste vara rädda om vår vackra en gång Kulturhuvudstad. Det är ju andra Europeiska kulturstäder. Denna otympliga Guldlåda kommer att ligga mitt i hjärtat.
  Christina Westerlund

 14. Claes Nordén den 20 maj 2016

  Bra! Ska skicka detta.

 15. Ewa-Lis Hjelm den 20 maj 2016

  Stoppa bygget av Nobel Center på Blasieholmen. Bevara alla äldre kulturbyggnader i innerstan.

 16. Pia den 20 maj 2016

  Sådär! Nu ligger ett undertecknat överklagande på lådan! Buss på!

  /Pia

 17. Peter Meurling den 20 maj 2016

  Jag önskar, på det starkaste, protestera mot det planerade Nobel-Centrets byggnad på Blasieholmen. Jag är inte emot ett Nobel-Center men det skall inte byggas på Blasieholmen, med rivande av det anrika Tullhuset som en konsekvens!
  Stockholm har vandaliserats tidigare under 50 och 60 talen med sorgfälliga resultat.
  Låt oss inte begå liknande igen!!

 18. Bo Lagerqvist den 20 maj 2016

  Observera att man i egenskap av skriven i Stockholm inte kan överklaga utseendet eller platsen utan endast om något fel begåtts i handläggningen som t.ex. jäv. eller otillbörligt gynnande av privat företag (likställighetsprincipen).

  Så det är den inlagda texten som gäller.

 19. Björn Ericstam den 20 maj 2016

  Riv Strömsborg och lägg Nobel Center där. Kommer att göra sig bra mot Sheraton och Stockholm Water Front i bakgrunden.

 20. Gunvor Goffe den 20 maj 2016

  1. Huset är fruktansvärt fult!
  2. Huset är helt malplacerat på den tänkta platsen!
  3. Det finns alternativa platser, gärna i anslutning till forskning.
  4. Den gamla fina traditionen bör inte brytas, med Konserthuset och Stadshuset!
  5. Deltagarna behöver säkerligen vilopauser på sina hotellrum!

 21. Anne Bylund den 20 maj 2016

  Att förstöra Blasieholmen en äldre kultur. Säger jag NEJ till!
  Vi har mist mycke av kultur redan. Alldeles för mycket!
  Låt Blasieholmen vara kvar som det är!
  Vi har redan stora byggnader för musik arrangemang utnyttja dem!

  Så Kommunfullmäktiges i Stockholms kommun ta nu ert förnuft och STOPPA bygget av Nobel Center på Blasieholmen.

 22. Anna-Lena Kruse den 20 maj 2016

  Nobelhuset planeras felaktigt av en klick okunniga politiker. Förstör inte det inre av staden. Nobelmuseet ett efterlängtat hus bör ligga i anslutning till universitet.
  Anna-Lea Kruse

 23. Taina Löthman den 20 maj 2016

  När man skickar den via mejl, underskrift kommer att saknas av överklagan!
  Är den gällande utan den?

  • kerstin Westerlund den 23 maj 2016

   det ska fungera med vanligt email

 24. Bine, Birgitta Renmark den 20 maj 2016

  Viktigt att alla protesterar i detta ärende.Vi kommuninvånare och skattebetalare tänker inte betala 227 miljoner kronor el kanske att summan blir ännu högre, för ett Nobelhus på Blasieholmen.

  Bine, Birgitta Renmark

 25. Britt-Marie Thorsén den 19 maj 2016

  jag överklagar beslutet om att bygga ett Nobelhus på Blasieholmen

 26. Britt-Marie Thorsén den 19 maj 2016

  Jag överklagar beslutet om att bygga ett Nobel-hus på Blasieholmen

Lämna ett svar till Peter Meurling Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *