Nationalstadsparken

 

Ombyggnadsplaner och tillbyggnadsplaner är något som alltjämt dyker upp i förslagslådan. Ett av stadens mest attraktiva områden för detta är Nationalstadsparken.

7 december 1994 togs i riksdagen beslut om att Nationalstadsparken skulle få ett starkt skydd.  Tre år tidigare hade tre riksdagsmotioner definierat de områden det handlade om;  Skeppsholmen, Kastellholmen, Stockholms sjögård och Fjäderholmarna, delar av Norra Djurgården, Ladugårdsgärdet, Djurgården, Bergshamra, Ulriksdal och Hagaparken samt Brunnsviken och delar av Edsviken.  Nationalstadsparken blev 4 maj 2017 klassad som ett riksintresse för friluftsliv av Naturvårdsverket.

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.
– 4 kapitlet 7 § Miljöbalken

Nationalstadsparken är den första i sitt slag i världen och omfattar  27 kvadratkilometer. Den skapades för att skydda och integrera historia, kultur och unika naturvärlden i en exanderande stad. I parken ryms även några av landets största kulturinstutioner som Nordiska museet, Vasamuseet, Thielska, Waldermarsudde,  Liljevalchs, Skansen och Cirkus.  Rosendals slott och Rosendals trädgårdar är välbesökta helgmål.

Parken i sig är fylld med fantastisk natur och djurupplevelser och man stöter på både fågelskådare, turister och motionärer. Kort sagt har den tillfört enorma världen till Stockholm och landet i övrigt. Rader av turistreklam för Stockholm bullar upp nationalstadsparken med fokus på Djurgården som ett av de bästa besöksmålen i Stockholm.

Djurgårdsbrunnskanalen. Foto: Arild Vågen

Man glömmer det lätt och tar det som en självklarhet, men det var en hård kamp för att få tillparken. Stora intressen för att bygga ut på Djurgården fanns och det kunde lätt blivit så. Därför är det värt att kolla upp vad nationalstadsparken faktiskt är.

Får vid Stora skuggan. Foto: Holger Ellgaard

Parker har inte bara ett mentalt rekreationssyfte. Nederbördsmängderna har ökat och för att minska risken för översvämingar är idag grönområen, stora som små, mycket viktiga för att städer skall fungera. De som spatserat genom New Yorks Central park märker snabbt hur stadens brus försvinner och att luften blir friskare. man talar om Central Park i nästa religiösa termer där folk äntligen får en andpaus. I klimatförändringarnas tidevarv så ökar behovet av den än mer på den tätbebyggda ön.

Victoriaväxthuset. Foto: Holger Ellgaard

De unika värden som en miljö som Nationalstadsparken utgör skapas också intressen över att utnyttja detta. Utbyggnaden av innerstaden och diverse verksamheter redan på plats har präglat debatten om Nationalstadsparken sedan den skapades.  Att naggan den i kanten kanske inte ser så allvarligt ut på snygga byggritningar, men konsekvenserna är stora. Har vi råd med det i framtiden?

 

Matti Shevchenko Sandin


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Du ansvar själv för din kommentar.Telefonnumret publiceras eller sparas  inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *