Omfattande rivningar av Sturegallerian göms i debatt

Sperlingens-backe_019

Sturegallerians ägare vill bygga om nästan hela kvarteret. Planerna innebär omfattande rivningar, påbyggnader och flytt av en tunnelbaneuppgång. Om de genomförs medför de både miljömässig och kulturhistorisk skada i en känslig miljö. Varför det förtätningsglada nätverket Yimby i SvD vill påskina att projektet inte är så stort är oklart, men studeras planhandlingarna utan att fakta undanhålls framgår omfattningen tydligt.

Själva torget Stureplan påverkas inte, men för Sturegallerian som är att betrakta som en del av Stureplan är förändringarna påtagliga. Planerna innebär omfattande rivningar av framförallt gårdshusen men också av några gathus. Yimby kallar de aktuella husen anonyma. Ett påstående som presenteras som fakta, men i högsta grad är en åsikt.

Sperlingens backe

De byggnader som föreslås rivas är Humlegårdsgatan 17 (byggt på 1980-talet), Grev Turegatan 11 (Freys hyrverk, byggt 1898–1900), gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 (Bångska palatset, byggt 1882–83), gårdsbyggnaderna på Stureplan 4 (byggt 1886–87), Grev Turegatan 3–5 (parkeringshuset, byggt 1936–37) och de inre delarna av Birger Jarlsgatan 18 (Marmorhallarna, byggt 1899–1900). Det är fakta.

I programhandlingarna beskrivs varje rivning för sig. När de läggs ihop (röd markering i bild) på planområdet framgår omfattningen mycket tydligt.

sturegallerian rivningar

En del av ombyggnadsförslaget innebär att Humlegårdsgatan 17 (byggt på 1980-talet) Grev Turegatan 3–5 (parkeringshuset, byggt 1936–37) rivs.

De planerade nya byggnaderna kommer att bli flera våningar högre än de nuvarande och flera av de byggnader som är kvar byggs på med flera våningar. Yimby brukar hävda att de presenterar fakta och inte myter. De nya husens stora volymer är dock fakta de väljer att undanhålla. För de kan knappast ha missat den informationen om de studerat planerna så noga som de själva påstår.

birgerjarlsgatan 18

De inre delarna av Birger Jarlsgatan 18 (Marmorhallarna, byggt 1899–1900) föreslås för rivning. Foto: Google

Planerna innebär också att tunnelbanans uppgång vid korsningen mellan Birger Jarlsgatan och Grev Turegatan flyttas till Marmorhallarna med entré mot Birger Jarlsgatan. Det skriver Yimby ingenting om. I stället kallar de planerna för en upprustning av Marmorhallarna.

Kritiken mot projektet har varit omfattande. Skönhetsrådet är stark kritiskt mot den ökade byggnadshöjden och mot de storskaliga rivningarna. Svenska Byggnadsvårdsföreningen avstyrker planerna på en omvandling av kvarteret och påpekar också att det är ett ”enormt slöseri med resurser att i onödan riva funktionsdugliga byggnader”.

bångska huset

Gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 (Bångska palatset, byggt 1882–83) är med i rivningsplanerna. Foto: Google

Till och med Länsstyrelsen hotar att stoppa en framtida detaljplan eftersom ”det handlar om betydande rivningar av bebyggelse, och om omfattande volymökning av kvarteret.” Dessutom protesterar flera företagare i kvarteret som måste stänga sina verksamheter och säga upp hundratals personer om planerna genomförs. Yimby gör bedömningen att företagen inte kommer att drabbas hårt. Det är återigen deras tolkning av planhandlingen och uppskattad tidsplan de framhäver. Näringsidkarna som bedriver verksamhet i Sturegallerian gör en annan bedömning. De borde rimligen ha bättre insikt än Yimby i vad som krävs för att företagen ska gå runt.

Freys hyrverk i fonden som det ser ut idag. Foto: Holger Ellgaard

Freys hyrverk i fonden som det ser ut idag. Foto: Holger Ellgaard

I Stadsbyggnadskontorets programhandling lyser oron för projektets negativa konsekvenser igenom. Det är de omfattande påbyggnadernas och den höga exploateringens påverkan på omgivningen och kulturmiljön som dominerar redogörelsen. Utöver kulturmiljöfrågor nämns även andra miljöaspekter som trafikbuller, klimat, energi och markföroreningar som de viktigaste frågorna i den fortsatta planeringen. Yimby väljer helt att bortse ifrån detta eftersom det inte passar in i deras stadsbyggnadsideologi, där ständig förtätning och exploatering är ledorden.

Yimby säger sig vilja motverka myter och efterlyser en initierad debatt, men själva framstår de dåligt pålästa i ärendet. I själva verket tar de okritiskt till sig fagra löften och optimistiska tidsplaner. De undanhåller viktig information, och många av uppgifterna de presenterar som fakta är istället deras egna åsikter och tolkningar, inte fakta.

De försöker dessutom få sina meningsmotståndare att framstå som lögnare, sådana som enligt dem sprider ”skrämselmyter” – det sistnämnda är ett begrepp skapat av Yimby. Det låter kanske kraftfullt men har ingen innebörd. Begreppet är helt enkelt lika tomt på innehåll som Yimbys stadsbyggnadsideologi.

Håkan Eriksson
Magnus Eriksson

Yimby´s debattartikel i SvD här

Liberalernas svar i SvD här


Kommentarsregler:

För att hålla kommentarspåret öppet så kommer enbart kommentarer med riktigt för- och efternamn visas. För att detta skall kunna garanteras vill vi att du skriver ett registrerat och sökbart telefonnummer i din text. Telefonnumret publiceras inte.

7 kommentarer

 1. Åsa Anderfelt den 12 juni 2017

  Moderater skräp er. Demokratins problem är ju att jag bara har än röst, men den tänker jag använda.
  Stoppa denna förstöring av Stockholms vackra innerstad! Har bott många år utomlands och varit stolt över Stockholms vackra centrum.
  Åtgärder behovs i många förorter, där ett Nobelbygge skulle innebära en uppgradering.

 2. Valeria Nagy Seidel den 25 september 2016

  Jag är rädd att det inte går att stoppa rivningarna. Undrar ändå om det finns en möjlighet att stoppa detta slakt av vår stad.

  • Eva Harry den 9 juni 2017

   Jag hoppas att det gaar att aendra planerna, kan man kanske erbjuda annan mark?
   Om inte, maaste man se till att det inte haender igen i andra delar av Stockholm.

 3. kari bolme den 28 februari 2016

  This is is an absolute horror scene they are planning to do. Sturegallerian is today a well working area where a lot of people go for entertaining.Great restaurants ,bars,shops etc and we feel safe and welcome there.I can’t with my best intentions find any positive about what those plans will do for Stureplan and Östermalm and Stockholm centre!Nobody wants a new Sergeltorg area as we have now instead of beautiful Gamla Klara you destroyed….Wake up politicians and keep Stockholm beautiful,here is not much left to keep,and think of next generations! They should have a Stockholm to be proud of,not ashamed of what we are doing now!!!!!PLS STOP DESTROYING STUREPLAN!!!!!!

 4. peter Bergström den 27 februari 2016

  Instämmer. De rökridåer som läggs är fantastiskt barnsliga. en byggnad är mer än fasaden. Att
  föreslå fler rivningar av gårdsbebyggelse från tiden innan 1930 kan bara betraktas som ett fullständigt Hjalmar Mehr-beteende och/eller att efter ränna kortsiktigt kapitalism. Yimby har spelat ut sin roll.

 5. Per Ahlander den 27 februari 2016

  Det har redan rivits alldeles för mycket värdefull äldre bebyggelse i centrala Stockholm – vi vill inte ha någon repris av Klara-katastrofen – nu räcker det! Här kommer man dessutom att slå sönder en av Stockholms mest uppskattade centra, skapa en stökig byggarbetsplats och bygga höga hus som kommer att förstöra stadsbilden, utan några som helst garantier att folklivet och kommersen återkommer när allt är klart någon gång i framtiden. Risk finns att det blir lika dött, kompakt och tråkigt som nedre Norrmalm. Projektet måste stoppas!

 6. Arne Plahn den 26 februari 2016

  Jag anser definitivt att det får vara slutrivet av äldre byggnader i innerstaden. Byggherren kan som alla andra skaffa sig ny byggmark och bygga nytt om lönsamheten inte är tillfredsställande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *