Kategori: Demokrati

Alla stockholmare bör vara rädda för Socialdemokraternas utveckling

  Roger Mogerts debattartikel (SvD 3/1 2017) förklarar på ett belysande sätt varför de som har kunskap om Stockholm och som bryr sig om stadens kvalitativa utveckling är mycket oroliga. Det är inte bara innehållet i stadsbyggnads- och kulturborgarrådets artikel som är förskräckligt. Det är även den nedlåtande tonen, som om han talade till oförstående barn. Borgarrådet …

Läs vidare| Kommentarer: 41 kommentarer

Demokratiutredningen – del 3

Sista delen av tre i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Producentstyrd planering styrs av kortsiktig ekonomi på bekostnad av långsiktighet Exploatörer och så kallade fastighetsutvecklare har fasta kanaler in i kommunstyrelsen medan det är på nåder företrädare för de ideella organisationerna ges företräde. Lyftkranarna i City berättar om vad …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 2

Del två av tre delar i Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Medborgarengagemang i övergripande frågor För hur medborgarengagemanget för gemensamma platser, byggnader och miljöer inom ett större stadsområde ska kunna förbättras ges ingen nöjaktig lösning i utredningen.  Det är vår erfarenhet att det är synnerligen svårt att tillräckligt tidigt …

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Demokratiutredningen – del 1

I tre delar kommer här Stockholm Skyline´s remissvar  angående ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande” SOU 2016:5. Inledning Dagens planering och byggande är i alltför hög grad styrd av fastigetsägare och exploatörer. Det för med sig att vare sig helhetsperspektivet eller nyttan för medborgarna/hyresgästerna blir tillräckligt beaktad. Den övergripande stadsstrukturen och gestaltningen av …

Läs vidare| Kommentarer: 1 kommentar

Käbblig debatt resulterade i ja för NC

Måndagkvällen blev lång i Stadshuset då man tog beslut om Nobelcentret. Nedan följer lite glimtar fråndebatten som kan vara bra att ha i minne för nästa debattsteg. Efter en lång och ganska käbblig debatt om exploatering om tomträtt för Nobelcenter och antagande av detaljplanen för nämnda hus. Ja sidan briljerade i bottennapp där en fallosfixerad …

Läs vidare| Kommentarer: 4 kommentarer

Missledande argumentation för Nobel Center på Blasieholmen

Att likna Nobelcentret med Vasamuseet är som att jämföra äpplen och päron menar Kerstin Westerlund Bjurström som var projektledare för Vasamuseet. Ett projekt som handlade om karaktär och samband. Läs hennes kommentar till hur projekten skiljer sig på flera punkter:

Läs vidare| Kommentarer: 12 kommentarer

Välbefinnande som modell för integration och social/ekonomisk hållbarhet

Många av våra mest omtyckta områden byggdes för arbetare och människor med låg social status, exempelvis trädgårdsstäder. Idag betraktar vi dem som attraktiva och vackra för deras starka identitet och de bebos av höginkomsthushåll, trots sin enkelhet och långa avstånd till stadens centrum.

Läs vidare| Kommentarer: Kommentera

Bedrägligt beteende; Klockhuset är inget undantag

ABC-nyheterna rapporterar om vidare utveckling i Klockhusfallet. Nu har oppositionen krävt att stadens revisorer skall utreda hur det kunde ske. Kevius har fortfarande valt att vara tyst och statsvetaren Göran von Sydow siar om att hon antagligen tror att det skall rinna ut i sanden. Kerstin Westerlund Bjurström delar sina tankar om händelsen:

Läs vidare| Kommentarer: 4 kommentarer

Stockholm – en växande världsstad i förändring

Stockholm är en växande storstad. Fler människor än någonsin tidigare söker sig hit och stadens befolkning beräknas öka till närmare en miljon invånare till 2030. Det är en positiv utveckling. Att fler människor söker sig hit är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Att Stockholms invånare blir fler betyder också …

Läs vidare| Kommentarer: 16 kommentarer